Giải đáp cuộc sống

Xe AT và MT là gì? Nên chọn xe AT hay MT?