Giải đáp cuộc sống

【GIẢI ĐÁP】Biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh là gì? – VC LOGISTICS

well bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng anh là gì?

biên bản giao nhận hàng hóa (tiếng anh: certificates of delivery and reception of goods) là giấy tờ rất quan trọng, là căn cước để chứng minh hàng hóa mà bên a giao bn và ngược lại. Để tránh tình trạng chanh trấp hoặc nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến kinh tế cũng như sai sót về tiền mặt, hàng hóa. Giấy Biên nhận there are biên bản giao nhận Hopg Hóa cần ược thực hiện một cach nghiêm ngặt, ược làm thành 02 bản và mỗi biữ 01 bản, biên bản này con cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón cón c

mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

cỘng hoÀ xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam Độc lập – tự do – hạnh phúc ——-***———-

biÊn bẢn giao hÀng

Đang xem: Biên bản giao hàng tiếng anh là gì

hôm no, ngày…..tháng……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm: bÊn bÁn: bÊn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………….. Địa chỉ trụ sở chính: ……… ……………………………………………… ………………………………………………………….. Đại diện bởi ông : ……… ……………………………………………………… …………………………………………………… chức danh : giám đốc/tổng ​​​​giám đốc số điện thoại : ……………………………………. fax: …………………………………………………………………. mst : ………………………………………………………………………………………………………………………….. (sau đây gọi tắt là bên a)

bÊn mua: bÊn ……………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… ………………………….. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………… …………………… …………………….. Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………… ………………………… ………………… chức danh : giám đốc/tổng ​​​​giám đốc số điện thoại : ……………………………………. fax: …………………………………………………………………. mst : ………………………………………………………………………………………………………………………….. (sau đây gọi tắt là bên b)

căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/ntd-mct/2011, bên a giao hàng cho bên b và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điề:n

>

Xem thêm: Cách nói Cảm ơn trong tiếng Anh & Một số mẫu câu phổ biến

Điều 1. bên a giao hàng cho bên b mặt hàng: …………………………………………………. …………………………………………………….……………………………………………………. …………………………………………………….……………………………………………………. …………………………………………………….……………………………………………………. Điều 2. số lượng, đơn giá,trị giá. – số lượng: – tương đương với trị giá: theo hd noi đồng (đã bao gồm 10% thuế iva). (bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. bên a xác nhận đã giao và bên b xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá …… đã bao gồm jue.……: .bên b có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho bên a trước ngày …./…./20……

điều 4. Trong trường hợp bên b không thực hiện đung cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại ến kinh tế của bên a thì bên a có quyền chủn để giải quyết. biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠi diỆn bÊn a ĐẠi diỆn bÊn b

bản quyền thuộc về công ty oder hàng trung quốc, một thành viên của vĩnh cat logistics

dịch vụ chính của công ty:

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *