Giải đáp cuộc sống

Biến độc lập (Independent variable) và Biến phụ thuộc (Dependent variable) là gì?