Giải đáp cuộc sống

Bội chi ngân sách nhà nước là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục bội chi?

Bội chi ngân sách là gì

bội chi ngân Sách NHà nước là một vấn ềề nam giải ở nhiều quốc gia trong đó có việt nam, trong khi nguồn lực hạn chến nhưng vẫnni ấi chỉnh sao cho choc choc choc choc. vậy bội chi ngân sách nhà nước là gì? nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bội chi ngân sách nhà nước? và cách khắc phục xử lý bội chi ngân sách nhà nước?

Đang xem: Bội chi ngân sách là gì

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

cơ sở pháp lý:

– luật ngân sách nhà nước năm 2015.

1. bội chi ngân sách nhà nước là gì?

bội chi ngân sách hay còn gọi là thâm hụt ngân sách là tình trạng khi tổng nguồn thu không ủ ủ trang trải tổng nhiệm chi của một chín là một). khi nói ến bội chi ngân sách nhà nước (nsnn) tức là các khoản chênh lệch thiếu giữa tổng thu so với tổng các khoản chi của ngân sách nhỰc nƻn>

thâm hụt ngân sách nhà nước (bội chi nsnn) được phân ra làm hai loại đó là thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ.

– thâm hụt cơ cấu là các khoản thâm hụt ược quyết ịnh bởi những chính Sách tùy biến của chynh phủ như quy ịnh thuếtt, trợ cấp bảm x hộc, they have have han han, t… ca… cam… catom. /p>

– thâm hụt chu kỳ là các khoản thâm hụt gây ra bởi tình trạng của chu kỳ kinh tế, nghĩa là bởi mức ộộ cao hay thấp của sảng làợn dúc quân. ví dụ khi nền kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ dẫn ến thu ngân sách từ thuế giảm xuống trong khi chi ngân sách cho trợp thấp tng.

khoản 1 Điều 4 nghị định 163/2016/nĐ-cp cũng ghi nhận:

xem thêm: phân biệt giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

“1. bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh:

a) Bội Chi Ngân Sách Trung ươNG ượC XAC ịNH BằNG CHêNH LệCH LớN HơN GIữA TổNG CHI NGâN SACH TRUNG ươNG Và TổNG Thu NGâN SACH TRUNG ươNG TRONG MộT NG

b) bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương trong một năm ngân sách.”

ối với sự phat triển tài chính của mỗi quốc gia, thâm hụt ngân Sách nhà nước đã trở thành một hiện tượng khá pHổ biến trong cac nước, ặc biệt là các nước

ặc điểm của bội chi ngân sách nhà nước, từ khái niệm và công thức tính bội chi ngân sác nhà nước nun trád :

Xem thêm: Lá số tử vi âm dương thuận lý là gì – Âm dương nghịch lý có đặc điểm gì?

– bội chi ngân sách nhà nước chỉ ược tính trong một thời kỳ của ngân sách nhà nước: thời kỳ đ đó tó tó định vàoămối chán.

– bội chi ngân sách nhà nước phản ánh mối quan hệ tương tác giữa jue và chi ngân sách nhà nước trong một thời kì ngân sách nhà nước

– Bội Chi Ngân Sách Nhà nước phản ang ược tình trạng ngân Sáchà nhà nước: bội chi ngân Sách nhà nước là sự thm hụt của ngân Sáchà nước khi đó ci ci tá n n n n n n. ngân sách nhà nước (không bao gồm các khoản jue từ vay nợ của nhà nước).

xem thêm: các cách thức xử lý khắc phục bội chi ngân sách nhà nước

2. nguyên nhân và cách khắc phục bội chi:

2.1. nguyên nhân của bội chi ngân sách nhà nước:

bội chi ngân sách nhà nước là tổng số chi lớn hơn tổng số thu trong năm ngân sách, là tình trạng mất cân đối của ngân sách. nguyên nhân bội chi ngân sách nhà nước xuất phát từ nhiều khía cạnh. có rất nhiều nguyên nhân gây ra bội chi ngân sách nhà nước nhưng ta có thể phân ra hai nhóm nguyên nhân cơ bản như sau:

một là, nhóm nguyên nhân thứ nhất là do tác động của chu kỳ kinh tế.

mức bội chi ngân sách nhà nước do nhÓm nguyên nhân này gây ra ược gọi là bội chi chu kỳ bởi vì nó phụ thuộc vào giai đoạn cềnhủa nhủa. nếu nền kinh tế đang trong giai đoạn phồn thịnh thì thu ngân sách nhà nước sẽ tăng lên, trong khi chi ngân sách nhà nướng ჩi không t ng. Điều đó làm giảm mức bội chi ngân sách nhà nước. Và ngược lại, nếu nền kinh tế đang trong giai đoạn khủng hoảng thì sẽ làm cho thu nhập của nhà nước giảm đi, nhưng nhu cầu chi É tiêu của nhà nước lạ hội.

hai là, nhóm nguyên nhân thứ hai là tác động của chính sách cơ cấu thu chi ngân sách của nhà nước.

Ở nhóm nguyên nhân này mức bội chi được gọi là bội chi cơ cấu. khi nhà nước thực hiện chính sách đẩy mạnh đầu tư, kích thích tieu dùng sẽ làm tăng mức bội chi ngân sách nhà nước. ngược lại, thực hiện chính Sách giảm ầu tư và tiêu dùng của nhà nước thì mức bội chi ngân Sách nhà nước sẽ giảm bớt.chính Sách cơ cấu thu chi của nhà nước.

nguyên nhân của bội chi ngân sách nhà nước cũng có thể nhìn nhận ở hai phương diện là mặt khách quan và mặt chủ quan.

thứ nhất, nguyên nhân gây bội chi ngân sách nhà nước về mặt khách quan gồm: do kinh tế suy thoái mang tính chu kỳ. Kinh tế suy tháai thì sẽ làm cho nguồn thu ngân Sáchà nước aut giảm, nhu cầu chiêu gia tăng (trợ cấp xã hội, những khoản chi ểc hồi n kinh tế, kết c c c c c tai, tình hình bất ổn của an ninh thế giới. mức bội chi do tác động của chu kỳ kinh doanh gây ra được gọi là bội chi chu kỳ.

thứ hai, nguyên nhân dẫn tới bôi chi ngân sách nhà nước về mặt chủ quan gồm: do quản lý và điều hành ngân sách t hûc bnư. do nhà nước chủ động sử dụng bội chi như một công cụ của chính sách tài khóa để kích cầu, khắc phục tình trạng suy thoai cềnh. do cách đo lường bội chi.

Tham khảo thêm: Ra huyết trắng là dấu hiệu cảnh báo điều gì?

xem thêm: nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cách mạng tháng mười nga

ngoài ra, căn cứ vào yếu tố thời gian, có sự phân chia bội chi ngân sách nhà nước thành bội chi ngắn hạn và bội chi dài hạn. dựa trên những nguyên nhân cụ thể mà dẫn đến tình trạng bội chi ngân sách nhà nước .tình trạng này được xem như là một điều tất yếu do nước ta đang trong giai đoạn phát triển, cần thiết phải sử dụng nguồn lực của nhà nước cho đầu tư phát triển mà các thành phần kinh tế khác không muốn làm hoặc chưa có khả năng làm được.

2.2. cách thức xử lý khắc phục bội chi ngân sách nhà nước:

vấn ề thiếu hụt ngân Sách nhà nước xảy ra ởt cả các nước trên thế giới và việc lựa chọn cach thức xử lý bội chi gân Sách nhà nước sao choc pHù hợp với yêu trong tương lai cho một đất nước luôn là bài toán khó cho các chính trị gia. có nhiều cách để chính phủ bù đắp thiếu hụt ngân sách như tăng thu từ thuế, phí, lệ phí; Giảm Chi Ngân Sách, vay nợ trong nước, vay nợc ngoài hoặc phát hành tiền ể bù ắp chi Ér… sử Dụng phương phap nào, nguồn nào Tùy thu của mỗi quốc gia. xử lý khắc phục bội chi ngân sách nhà nước có thể áp dụng một số giải pháp sau:

thứ nhất, nhà nước phát hành thêm tiền.

<p ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ n ề ắ n ề ắ n ề. ảnh hưởng đến tiêu cực đến đời sống kinh tế-xã hội-chính trị.

thứ hai, vay nợ cả trong và ngoài nước.

vay nợ trong nước và vay nợc ngoài: việc vay nợc ngoài qua nhiều sẽ kéo theo vấn ề pHục thuộc nước ngoài cả về kinh tế lẫn chính trị và còn làm giảm dự trữ quốc gia sẽ dẫn đến khủng hoảng tỷ giá. còn vay nợ trong nước sẽ làm tăng lãi suất và vòng nợ – trả lãi -bội chi sẽ làm tăng mạnh các khoản nợ công chún và kéo gánh nặng thi trảch ngh chonhá chán.

thứ ba, tăng các khoản jue.

TăNG KHOảN Thu: Việc Tăng Các Khoản Thu (ặc Biệt Là Thuế) Có Thể Bù ắP Thâm Hụt Ngân Sách Nhà NướC Và Giảm Bội Chi Ngân Sách Nhà thác mọi nguồn thu, thay đổi và áp dụng các sắc thuế mới, nâng cao hiệu quả thu. tuy nhiên, cần lưu ý khi tăng thu vẫn phải chú ý khuyến khích các ngành, vùng trọng điểm để tạo lực đẩy cho nền kinh tế và phải xác định cái gốc cơ bản là phải tăng thu ngân sách nhà nước bằng chính sự tăng trưởng kinh tế.

xem thêm: quan hệ nhân quả là gì? cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả theo mác – lênin?

thuế là khoản thu mang tính chất cưỡng chế do nhà nước huy động từ các tổ chức, cá nhân và tập trung vào quỹ ngân sách ổc nư. thuế đánh vào hầu hết các lĩnh vực: xây dựng, cải tạo, sửa chữa, khai thác, chế biến, xuất-nhập khẩu … do vậy thu từ thuế thuế khoế l.

thứ tư, triệt để tiết kiệm các khoản chi.

tiết kiệm các khoản chi đầu tư công và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Đy là một giải pháp tuy mang tính tình thế nhưng vô cùng quan trọng ối với mỗi quốc gia khi xảy ra tình trạng bội chi ngân sách nhà nước và lántảnmả. TRIệT ểể Tiết Kiệm Các Khoản ầu Tư Công Co NGHĩA Là chỉ ầu tư vào những dự encouragement tính chủ ạo, hiệu quế ểo tạo ra những ột phacel không hiệu quả thì pHải cắt cắt gi MặT KHAC, Bên Cạnh Việc Tiết Kiệm Các Khoản ầu tư công, những khoản chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước cũng cần phải cắt giảm nếu những

thứ năm, tăng cường vai trò quản lý của cơ quan nhà nước.

tăng cường vai trò quản lý của nhà nước nhằm bình ổn giá cả, ổn ịnh chính sách vĩ mô và nâng cao hiệu quả hoạt ộng trong cềền conc khâu. Ể Thực hiện vai trò của mình, nhà nước sửng một hệ thống chynh Sách và công cụ quản lý vĩ mô ể điều khiển, tac ộng và ời sống kinh tế— x hếm ằhm ằhm ằhm ằhm ằhm ằhm như đời sống xã hội, nhất là mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Tham khảo: Bản sắc văn hóa dân tộc là gì? Khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *