Giải đáp cuộc sống

Các khoản phải thu là gì? Phân biệt khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn

Các khoản phải thu là gì

các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dựa trên các khoản nợ cần thu hồi, các giao dịch chưa therm. nếu đang làm quen với tài khoản này, bạn sẽ không khỏi bối rối với các khái niệm liên quan như phải thu dài hạn và ngắn hạn. hãy cùng theo dõi đến cuối bài viết sau để hiểu rõ hơn về các khoản phải thu.

Đang xem: Các khoản phải thu là gì

1. các khoản phải jue là gì?

các khoản phải thu là một loại tài sản của công ty tính dd dựa trên tất cả các khoản nợ cần thu hồi, các giao dịch chưa thán to -hoản khn tỰn vồ. toán cho công ty.

các khoản phải jue trong doanh nghiệp bao gồm:

a) phải jue của khách hàng

là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát Sinh từ giao dịch có tíh chất mua – bán, như: pHải thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ, Thanh lý, nhượng bán bán tc, cáng, cáng, cung cấp dịch vụ, thanth lý, nhượng bán tc, bán, cán, bát. khoản đầu tư tài chính hoặc tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác;

b) phải jue nội bộ

là khoản giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân và hạch toán phụ thuộc;

c) phải jue khác

gồm các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán, như:

– các khoản phải jue tạo ra doanh jue hoạt động tài chính, như: lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia;

– các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại; các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải jue hộ cho bên giao ủy thác;

– các khoản cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý…

2. phải thu của khách hàng là tài sản hay nguồn vốn?

Tham khảo: Bản mô tả công việc nhân viên thu ngân nhà hàng

với những người đang bắt ầu làm quen và tìm hiểu các khái niệm cơ bản về bảng cân ối kế toál sẽ thường gặp khúc mắc khi t.

về cơ bản, tài sản và nguồn vốn chỉ là hai mặt khác nhau của vốn. tài sản biểu hiện trạng thái cụ thể của vốn, cái đang có, đang tồn tại ở doanh nghiệp. nguồn vốn biểu hiện mặt trừu tượng, chỉ ra phạm vi sử dụng hay nguồn huy động tài sản.

như vậy phải jue của khách hàng được xếp vào “tài sản”.

ể ể Biết ược Khoản nào là tài sản there are nguồn vốn một cach nhanh nhất bạn cũng cócc có thể dựa vào pHân loại của khoản mục này như trên hình minh họa:

3. phân biệt các khoản phải jue ngắn hạn và phải jue dài hạn

các khoản phải jue được phân loại thành khoản phải jue ngắn hạn và khoản phải jue dài hạn.

3.1. các khoản phải jue ngắn hạn

 • khái niệm:
 • Các Khoản phải thu ngắn hạn là chỉ tiêu tổng pHản ang toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn crus hạn thu hồi còn lại không 12 that khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi).

  • các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm:
  • + phải jue ngắn hạn của khách hàng

   + trả trước cho người bán ngắn hạn

   + phải jue nội bộ ngắn hạn

   + phải jue theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

   + phải jue về cho vay ngắn hạn

   + phải jue ngắn hạn khác

   + dự phòng phải jue ngắn hạn khó đòi

   Tham khảo: Chương trình tăng cường tiếng Anh là gì? Đâu là lợi ích mà chương trình mang lại?

   + tài sản thiếu chờ xử lý

   3.2. các khoản phải jue dài hạn

   • khái niệm:
   • các khoản phải thu dài hạn là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên mỷt thán chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời điểm báo cáo.

    • các khoản phải jue dài hạn bao gồm:
    • – các khoản phải jue dài hạn

     + phải jue dài hạn của khách hàng

     + trả trước cho người bán dài hạn

     + vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

     + phải jue nội bộ dài hạn

     + phải jue về cho vay dài hạn

     + phải jue dài hạn khác

     + dự phòng phải jue dài hạn khó đòi

     như vậy ể pHân biệt ược phải thu ngắn hạn và pHải thu dài hạn ta cần căn cứ vào kỳ hạn thu hồi còn lại với mốc thời gian là 12 that hoặc hoặc một chu kỳ sản xu ảt.

     4. nguyên tắc kế toán các khoản phải jue

     • các khoản phải thu ược theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, ối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác qua theo cả
     • khi lập báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của bảng cân ối kế toán có bao gồm cả các khoản ược phản ang ở các tài khoản khác ngoài các tài khoản phải thu, như: khoản cho vay ượ khoản ký quỹ, ký cược phản ang ở tk 244, khoản tạm ứng ở tk 141… việc xác ịnh các khoản cần lập dự pHòng phải thu khó đòi ược căn cứ vào các kho của bảng cân đối kế toán.
     • kế toán phải xác ịnh các khoản phải thu thỏa mé ịnh nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ khi lập báo cáo tài chính.
     • tạm kết

      các khoản phải jue là một phần của vốn lưu động của công ty. việc quản lý các khoản phải thu là điều rất quan trọng bởi nó cung cấp thêm vốn để giảm nợ ròng và hỗ trợ các ạt độa cty.ô </pộa cty.ô

      tùy theo quy mô doanh nghiệp và tính phức tạp của các khoản phải thu mà kế toán sẽ có cách quản lý khác nhau, có thụn công cụ excel hoặc chuye nghiệt. một trong các phần mềm kế toán ược giới chuyên gia đánh giá cao về khả năng xử lý nghiệp vụ quản lý công nợ từ cơ bản ến ến phứcá ká. cụ thể, phần mềm hỗ trợ cho kế toán các công việc như sau:

      • kiểm tra công nợ phải thu của khách hàng: tra cứu nhanh công nợ đối của từng khách hàng hoặc của tất cả các khách hàng. Đồng thời phân tích được công nợ theo thời hạn nợ: qua hạn, sắp đến hạn…
      • Đối trừ chứng từ công nợ của khách hàng: thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của khà t>
      • bù trừ công nợ: thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một ối tượng (khách hàng, nhà cung cấn viut, cấn cung) n… li>
      • thiết lập các đợt thu nợ khách hàng: thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng.
      • mời bạn trải nghiệm những tính năng ưu việt của phần mềm amis kế toán với 15 ngày dùng thử miễn phí tại đây:

       11,475

       Tham khảo: Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Xét nghiệm RBC đánh giá chỉ số hồng cầu trong máu

Giải đáp cuộc sống

Hướng dẫn, thủ thuật về

Giải đáp cuộc sống

Giải đáp 12 khúc mắc khi sử dụng dịch vụ giao hàng tiết kiệm

Giải đáp cuộc sống

Sữa tách béo là gì? Ưu điểm và nhược điểm của sữa tách béo

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *