World

Chi phí cận biên là gì? Cách tính chi phí cận biên (marginal cost)

Chi phí cận biên là

Chi phí cận biên là một khái niệm quan trọng trong kế toán quản trị, vì nó có thể giúp một tổ chức tối ưu hóa hoạt động sản xuất của mình thông qua quy mô kinh tế. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về định nghĩa cũng như lợi ích của chi phí cận biên.

1. Chi phí cận biên là gì?

Trong kinh tế học, chi phí cận biên là sự thay đổi trong tổng chi phí sản xuất do sản xuất hoặc sản xuất thêm một đơn vị. Để tính chi phí cận biên, hãy chia sự thay đổi trong chi phí sản xuất cho sự thay đổi về số lượng. Mục đích của việc phân tích chi phí cận biên là để xác định tại điểm nào một tổ chức có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô để tối ưu hóa sản xuất và hoạt động tổng thể. Nếu chi phí cận biên của việc sản xuất thêm một đơn vị thấp hơn giá mỗi đơn vị, nhà sản xuất có khả năng thu được lợi nhuận.

Với một doanh nghiệp thì chi phí cận biên được biểu thị theo biểu đồ hình parabol ngược. Ban đầu giá trị của chi phí cận biên có xu hướng giảm và đến một giai đoạn nào đó quy trình này được đảo ngược và sẽ bắt đầu tăng lên. Nguyên nhân sẽ giải thích cho hiện tượng này là khi bắt đầu kinh doanh chi phí (bao gồm cố định và biến đổi) trên mỗi một sản phẩm có xu hướng giảm xuống. Đến giữa của chu kỳ thì chi phí biến đổi tăng lên liên tục, cho đến khi cao hơn tốc độ giảm xuống của chi phí cố định. Đến lúc này đồ thị có xu hướng đảo chiều. Điểm đảo chiều của đồ thị là điểm mà tại đó, mức tăng của chi phí biến đổi bằng mức giảm của chi phí cố định.

Chia khóa rút ra:

Một công ty có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách sản xuất sao cho chi phí cận biên (MC) bằng doanh thu cận biên (MR).

Chi phí cố định là không đổi bất kể mức độ sản xuất, do đó, sản xuất cao hơn dẫn đến chi phí cố định trên mỗi đơn vị thấp hơn khi tổng số được phân bổ cho nhiều đơn vị hơn.

Chi phí biến đổi thay đổi dựa trên mức sản xuất, vì vậy sản xuất nhiều đơn vị hơn sẽ làm tăng thêm chi phí biến đổi.

Xem thêm:  Cách chọn gà mái tre làm giống tạo nên những chiến kê hùng dũng

Các công ty phải lưu ý khi việc tăng sản lượng đòi hỏi dẫn đến chi phí theo bước do những thay đổi trong phạm vi liên quan (tức là cần thêm máy móc hoặc không gian lưu trữ).

Xem thêm: Tối thiểu hóa chi phí là gì? Nội dung về tối thiểu hóa chi phí

2. Công thức chi phí cận biên:

Chi phí cận biên được tính bằng tổng chi phí cần thiết để sản xuất thêm một hàng hóa. Do đó, nó có thể được đo lường bằng những thay đổi đối với những chi phí phát sinh cho bất kỳ đơn vị bổ sung nào.

Chi phí cận biên = Thay đổi trong tổng chi phí / Thay đổi về số lượng đơn vị sản xuất

Sự thay đổi trong tổng chi phí là sự khác biệt giữa chi phí sản xuất ở một cấp độ và chi phí sản xuất ở cấp độ khác. Ví dụ: quản lý có thể phát sinh 1.000.000 đô la trong quy trình hiện tại. Nếu ban quản lý tăng sản lượng và chi phí tăng lên 1.050.000 đô la, thì sự thay đổi trong tổng chi phí là 50.000 đô la (1.050.000 – 1.000.000 đô la).

Sự thay đổi về số lượng đơn vị là sự khác biệt giữa số lượng đơn vị được sản xuất ở hai mức sản xuất khác nhau. Chi phí cận biên cố gắng dựa trên giả định trên mỗi đơn vị, vì vậy công thức nên được sử dụng khi có thể cho một đơn vị nhất có thể. Ví dụ: công ty ở trên đã sản xuất 24 bộ phận máy móc hạng nặng với giá 1.000.000 USD. Việc sản xuất tăng lên sẽ mang lại tổng cộng 25 đơn vị, do đó, sự thay đổi về số lượng đơn vị sản xuất là một (25 – 24).

Công thức trên có thể được sử dụng khi có nhiều hơn một đơn vị bổ sung đang được sản xuất. Tuy nhiên, ban quản lý phải lưu ý rằng các nhóm đơn vị sản xuất có thể có mức chi phí cận biên khác nhau đáng kể.

Xem thêm: Chi phí liên quan là gì? Một số loại quyết định về chi phí liên quan

3. Cách hiểu chi phí cận biên:

Chi phí cận biên là một khái niệm kinh tế và kế toán quản lý thường được sử dụng giữa các nhà sản xuất như một phương tiện để cô lập mức sản xuất tối ưu. Các nhà sản xuất thường kiểm tra chi phí của việc bổ sung thêm một đơn vị vào lịch trình sản xuất của họ.

Xem thêm:  13 bài tập chống xuất tinh sớm đơn giản và hiệu quả

Ở một mức sản xuất nhất định, lợi ích của việc sản xuất thêm một đơn vị và tạo ra doanh thu từ mặt hàng đó sẽ làm giảm tổng chi phí sản xuất dòng sản phẩm . Chìa khóa để tối ưu hóa chi phí sản xuất là tìm ra điểm hoặc mức đó càng nhanh càng tốt.

Chi phí cận biên bao gồm tất cả các chi phí thay đổi theo mức sản xuất đó. Ví dụ, nếu một công ty cần xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới để sản xuất nhiều hàng hóa hơn, thì chi phí xây dựng nhà máy là chi phí cận biên. Lượng chi phí cận biên thay đổi tùy theo khối lượng hàng hóa được sản xuất.

Chi phí cận biên là một yếu tố quan trọng trong lý thuyết kinh tế bởi vì một công ty đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của mình sẽ sản xuất đến điểm mà chi phí cận biên (MC) bằng doanh thu cận biên (MR). Ngoài điểm đó, chi phí sản xuất thêm một đơn vị sẽ vượt quá doanh thu được tạo ra.

4. Lợi ích của chi phí cận biên:

Khi một công ty biết cả chi phí cận biên và doanh thu cận biên của mình đối với các dòng sản phẩm khác nhau, nó có thể tập trung nguồn lực vào các mặt hàng có sự khác biệt lớn nhất. Thay vì đầu tư vào hàng hóa thành công tối thiểu, nó có thể tập trung vào việc tạo ra các đơn vị riêng lẻ mang lại lợi nhuận tối đa.

Chi phí cận biên cũng rất cần thiết để biết khi nào việc sản xuất hàng hóa bổ sung không còn mang lại lợi nhuận. Khi chi phí cận biên vượt quá doanh thu cận biên, công ty sẽ không còn sinh lãi về mặt tài chính khi sản xuất thêm đơn vị sản phẩm đó vì chi phí cho số lượng đơn lẻ đó vượt quá doanh thu mà công ty sẽ thu được từ số lượng đó. Sử dụng thông tin này, một công ty có thể quyết định xem có nên đầu tư vào tài sản vốn bổ sung hay không .

Chi phí cận biên cũng có lợi trong việc giúp công ty nhận các đơn đặt hàng bổ sung hoặc tùy chỉnh. Hãy xem xét một công ty bán hàng hóa với giá 50 đô la. Nó có khả năng bổ sung để sản xuất nhiều hàng hóa hơn và được tiếp cận với lời đề nghị mua 1.000 chiếc với giá 40 đô la mỗi chiếc. Chi phí cận biên là một thành phần cần thiết trong việc phân tích liệu công ty có chấp nhận đơn đặt hàng này với mức giá đặc biệt hay không.

Xem thêm:  "Hoa Dâm Bụt" trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

5. Ví dụ về chi phí cận biên:

Chi phí sản xuất bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi . Chi phí cố định không thay đổi khi mức sản xuất tăng hoặc giảm, do đó, cùng một giá trị có thể được phân bổ cho nhiều đơn vị sản lượng hơn khi sản lượng tăng. Chi phí biến đổi đề cập đến chi phí thay đổi với các mức sản lượng khác nhau. Do đó, chi phí biến đổi sẽ tăng lên khi nhiều đơn vị được sản xuất.

Ví dụ, hãy xem xét một công ty sản xuất mũ. Mỗi chiếc mũ được sản xuất cần 0,75 đô la nhựa và vải. Nhựa và vải là chi phí biến đổi. Nhà máy sản xuất mũ cũng phải chịu 1.000 đô la chi phí cố định mỗi tháng.

Nếu bạn làm 500 chiếc mũ mỗi tháng, thì mỗi chiếc mũ phải chịu 2 đô la chi phí cố định (1.000 đô la tổng chi phí cố định / 500 chiếc mũ). Trong ví dụ đơn giản này, tổng chi phí cho mỗi chiếc mũ sẽ là 2,75 đô la (2 đô la chi phí cố định cho mỗi đơn vị + 0,75 đô la chi phí biến đổi).

Nếu công ty tăng khối lượng sản xuất và sản xuất 1.000 chiếc mũ mỗi tháng, thì mỗi chiếc mũ sẽ phát sinh 1 đô la chi phí cố định (1.000 đô la tổng chi phí cố định / 1.000 chiếc mũ), bởi vì chi phí cố định được trải đều trên số lượng đơn vị sản lượng tăng lên. Khi đó, tổng chi phí cho mỗi chiếc mũ sẽ giảm xuống còn 1,75 đô la (1 đô la chi phí cố định cho mỗi đơn vị + 0,75 đô la chi phí biến đổi). Trong tình huống này, việc tăng khối lượng sản xuất làm cho chi phí cận biên giảm xuống.

Nếu nhà máy sản xuất mũ không thể xử lý thêm bất kỳ đơn vị sản xuất nào trên máy móc hiện tại, thì chi phí bổ sung thêm một máy móc sẽ cần được tính vào chi phí cận biên. Giả sử máy móc chỉ có thể xử lý 1.499 đơn vị. Đơn vị thứ 1.500 sẽ yêu cầu mua thêm một máy trị giá 500 USD. Trong trường hợp này, chi phí của máy mới cũng cần được xem xét trong tính toán chi phí sản xuất cận biên.

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]