Giải đáp cuộc sống

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 – Công ty TNHH Chứng nhận KNA

Chứng chỉ an toàn nhóm 3 là gì

Chứng chỉ an toàn nhóm 3 là gì

huẤn luyỆn an toàn lao ĐỘng, vỆ sinh lao ĐỘng

(nhóm 3 – người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt)

theo thông tư số 27/2013/tt – blĐtbxh ngày 10/18/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

căn cứ luật an toàn, vệ sinh lao động; nghị định 44/2016/nĐ – cp ngày 05/15/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

căn cứ theo nhu cầu của doanh nghiệp mong muốn đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của họ.

an toàn nhóm 3.

nếu anh chị đang tìm hiểu về an toàn lao ộng thì bộ tài liệu sau rất cần thiết cho anh chị tìm hiểu và ap dụng vào doanh nghiệp m. >tại đây.

công ty tnhh chứng nhận kna thông báo mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 như sau:

me. Đối tượng Đào tạo huấn luyện an toàn lao Động

những người thuộc nhóm 3 là những người làm trong những công việccc có yêu cầu nghiêm ngặt, ộc hại về an toàn toàn ộng, vệ Sinh lao ộng theo ban hành ngày 05/15/20

 • sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại.
 • các công việc trực tiếp thi công xây dựng công trình.
 • chế tạo, lắp ráp thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về atvslĐ.
 • các công việc trong không gian hạn chế (hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống, công trình ngầm, công trình xử lý nước,…)
 • các công việc làm việc trên công hoặc nơi cheo leo nguy hiểm.
 • bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về atvslĐ.
 • các công việc làm về hàn cắt kim loại.
 • tháo dỡ, kiểm tra thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về atvslĐ.
 • kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị cóa yêu cầu nghiêm ngặt về atvslĐ.
 • các công việc làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
 • lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện,…và máy in công nghiệp.
 • các công việc trên sông, trên biển, lặn dưới nước.
 • các công việc làm về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện.
 • ii. nội dung Đào tạo huấn luyện

  1. hệ thống và chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
   • tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động.
   • hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
   • một vài quy ịnh cụ thể của cơ quan quản lý về an toàn, vệ sinh lao ộng khi cải tạo mới công trình, các cơ sở ể sản xuất sửng và bảo qun, lưu gi ữ qun, lưu gi ữ sản xuất sử dụng và bảo qun, lưu giữm ểm. các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động.
    1. kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
     • kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại ngại tại nơi làm việc.
     • các phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
     • các văn hóa an toàn lao động trong sản xuất và kinh doanh.
     • quyền và nghĩa vụ của người lao động, chính sách và chế độ về an toàn lao động đối với người lao động.
     • nội quy an toàn, vệ sinh lao động, các nguyên tắc trong khi lao động càn phải thực hiện . cách sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. các nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu khi có tai nạn xảy ra.
      1. nội dung huấn luyện chuyên ngành
      2. Đưa ra các quy trình làm việc an toàn với máy các thiết bị.
      3. iii. thời gian huấn luyện

       1. huấn luyện lần đầu: tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
       2. huấn luyện khi chuyển ổi công việc: ối tượng đã ược huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khi -có ớt.ư Việc phải ược huấn luyện nội dung về an toàn lao ộng, vệ sinh lao ộng phù hợp với công việc mới và ược cấp chứng nhận, chứng chỉn huấn luyện mới.
       3. huấn luyện lại: cơ sở ngừng hoạt ộng hoặc người lao ộng nghỉ làm việc từ 6 thang trở lên thì trước khi trởi lại làm việc, ng lao ộng thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
       4. huấn luyện ịnh kỳ : ịnh kỳ 2 năm một lần kể từ ngày chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 1 pHải ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ huấn luyện mới tại tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.
       5. iv. chứng chỉ – chứng nhận

        sau khi tham dự khóa huấn luyện, được kiểm tra nếu đạt yêu cầu thì được cấp thẻ an toàn lao động (thời hạn 2 năm).

        thẻ an toàn lao động

        v. Địa điểm huấn luyện

        1. tại công ty tnhh chứng nhận kna ………..
        2. tại Đơn vị, doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.
        3. vi. lịch khai giảng

         công ty thường xuyên khai giảng các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

         vii. học phí: theo học viên, theo lớp, theo số lượng học viên, theo hợp đồng.

         viii. giảng viên: các chuyên gia cao cấp đến từ bộ lĐ- tbxh chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm.

         1. hồ sơ đăng kí học an toàn lao động:
          • bản sao chứng minh thư nhân dân (không cần công chứng)
          • 2 ảnh mau 3×4.
          • các khách hàng kna đã triển khai:

           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần dg win việt nam
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh sxkd xnk bánh kẹo bảo hưng
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần may tatsu
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh may kim toan
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh công nghiệp xingfeng
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh hirata precision industrual việt nam
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần giấy minh hưng
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cp venture international
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh năng lương sinh học tín nhân
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh xe I buy daewoo việt nam
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh eista
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần y dược phong phú
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh thương mại dịch vụ greenboo
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh lee & park wood complex
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh power joy việt nam
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh sản xuất và thương mại hoàng kim vina
           • huấn luyện an toàn lao động công ty cổ phần chỉ may phong việt
           • huấn luyện an toàn lao động công ty tnhh kuehne & nage
           • vvv….
           • NGày 13 THANG 03 NăM 2018 Công Ty TNHH CHứNG NHậN KNA nhận quyết ịnh Số 12/2018/GCN của bộ lao ộng thương binh và xã hội giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Theo đó chung tôi f ầy ủ chức nĂng tổ chức huấn luyện an toàn lao ộng – vệ without lao ộng cac ối tượng nhóm 1, 3, 4 và 6 quy ịnh tại nghị ịnh 44/2016/nđ -cp.

            giấy chứng nhận của bộ lao Động thương binh và xã hội:

            kna cert được chỉ định đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhóm atlĐ sau:

            nhóm 1: Đào tạo an toàn lao động cho cán bộ quản lý.

            nhóm 3: Đào tạo atlĐ cho người vận hành các thiết bị có yêu cầu an toàn lao động: vận hành nồi hơi, thiết bịp>tràn

            nhóm 4: Đào tạo huấn luyện cho công nhân, nhân viên ngoài ba nhóm trên.

            nhóm 6: Đào tạo atlĐ cho nhóm vệ sinh viên.

            các doanh nghiệp đã được kna cert đào tạo huấn luyện an toàn lao động

            công ty cp dg win việt nam

            Công ty CP May Tatsu

            căn cứ pháp luật về việc tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động:

            ➡ luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/qh13 được quốc hội thông qua ( 06/25/2015) có hiệu lực từ ngày 07/01/2016.

            >

            ➡ nghị định số 44/2016/nĐ-cp ban hành ngày 05/15/2016.

            ến với chung tôi, quýng ty sẽ nhận ược sự pHục vụ chuyên nghiệp với ội giảng viên, kiểm ịnh viên và cácy chuyên gia trong lĩnh vực an to to the lĩnh vực tham gia; p. sự hài lòng của quý công ty luôn là niềm vinh dự của chúng tôi.

            thông tin liên hệ: công ty tnhh chứng nhận kna

            • trụ sở chính: tầng 11, tòa nhà ladeco building, 266 Đội cấn, ba Đình, hà nội.
            • say: 093.2211.786 – 02438.268.222
            • email: [email protected] website: www.knacert.com.vn
Xem thêm:  Bị mất nhẫn cưới có sao không? Có nên mua lại không?
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *