Giải đáp cuộc sống

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1,2,3

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3 là gì

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3 là gì

thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

ngày nay việc sở hữu chứng chỉ hành nghề xây dựng là việc vô cùng quan trọng đối với những người hoạt độâng xânh. vậy xin chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thi sát hạch chứng chỉ hành nghề ở đâu? hãy liên hệ với viện Đào tạo & bồi dưỡng cán bộ xây dựng (hotline: 0904.889.859 – 0909 099 583) để biết thêm thông tin chi tiết:

♦ tƯ vẤn cẤp chỨng chỈ hÀnh nghỀ tƯ vẤn giÁm sÁt xÂy dỰng

♦ tƯ vẤn thi sÁt hẠch cẤp chỨng chỈ hÀnh nghỀ thiẾt kẾ xÂy dỰng

♦ tƯ vẤn thi sÁt hẠch cẤp chỨng chỈ hÀnh nghỀ kỸ sƯ ĐỊnh giÁ xÂy dỰng

các loại chứng chỉ hành nghề xây dựng

trong chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ bao gồm các loại sau đây:

– chứng chỉ hành nghề thiết kế: kiến ​​​​trúc; nội ngoại thất; quy hoạch; xây dựng; kết cấu; cơ điện; can of mạng thông; cấp thoát nước; gió thong;

– chứng chỉ hành nghề giám sát: hạ tầng; giao thong; dân dụng và công nghiệp; thủy lợi; cơ điện; thủy điện; khảo sat; lắp đặt thiết bị;

– chứng chỉ hành nghề khảo sát

– chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

– chứng chỉ hành nghề kiểm định

Chứng chỉ hành nghề xây dựng

phân hạng / cấp đối với chứng chỉ hành nghề

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng i:

– cấp cho những người có trình ộ ại học trở lên, thuộc chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm tham gia gia công việc pHù hợp với nội cấp chứng chỉng chỉnh nghề nghề n. >

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng ii:

– cấp cho những người có trình ộ ại học trở lên, thuộc chuyên ngành phù hợp, kinh nghiệm tham gia gia công việc pHù hợp với nội cấp chứng chỉng chỉnh nghề nghề n. >

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng iii:

– cấp cho những người có trình ộ chuyên môn pHù hợp, có kinh nghiệm tham gia công công việc pHù hợp với nội cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 03 n ăi ăi ội ội ội ội ội ộ và từ 05 năm trở lên đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp.

nguyên tắc xác định thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

thời gian kinh nghiệm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của cá nhân là tổng thời gian mà cá nhân đó chính thức tham gia hoạt động xây dựng nằm trong lĩnh vực phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ xây dựng .

Xem thêm:  Tiểu sử TXT - 5 chàng trai vàng của K-Pop

ối với những ca nhân chưa ủ thời gian kinh nghiệm ể thi chứng chỉ hành nghề hoạt ộng xây dựng theo quy ịnh kể ngày tốt nghiệp ạp ạ có bằng cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp và đã tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thì thời gian kinh nghiệm sẽ được tính bằng tổng thời gian cá nhân đó tham gia hoạt động xây dựng tính từ thời điểm tốt nghiệp cao đẳng hay trung cấp để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng ii và hạng iii.

ối với những ca nhân đã làm việc tại những cơ quan quản lý nhà nước thì thời gian kinh nghiệm sẽ là tổng thời gian kinh nghiệm mà ca nhân đó đó đó đ có liên quan đến lĩnh vực xây dựng đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm những tài liệu, giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (theo mẫu) kèm theo 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4x6cm.
 • file mềm chứa ảnh màu chụp từ bản chính của những văn bằng; chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi các cơ sở đào tạo hợp pháp.
 • file mềm chứa ảnh màu chụp từ bản chính của bản kê khai kinh nghiệm bản thân; có xác nhận về địa chỉ làm việc của đơn vị, cơ quan; tổ chức quản lý trực tiếp hoặc thành viên của một tổ chức xã hội nghề nghiệp; (nếu như cá nhân đó là hội viên của một tổ chức xã hội nghề nghiệp) (theo mẫu).
 • file mềm chứa ảnh màu chụp từ bản chính của những hợp đồng trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện những công việc có liên quan; hoặc văn bản giao nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức cho cá nhân đó liên quan đến nội dung kê khai.
 • trình tự thủ tục sát hạch

  cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên. Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đến cơ quan có thẩm quyền.

  trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn. bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem xét sự đầy đủ. cũng như tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận được trước khi trình hội đồng xét cấp cchnxd xem xét quyết định. nếu như hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ. thì bộ phận sát hạch sẽ phải có trách nhiệm; thông báo đến cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ xây dựng; 01 lần về việc yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

  việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được tiến hành theo tổ chức. theo khu vực hoặc theo địa phương. thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được tiến hành định kỳ hàng quý. there is cũng có thể đột xuất. nếu như hội đồng xét duyệt quyết định để phù hợp; với nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. trước thời gian tổ chức thi sát hạch 05 ngày. hội đồng này thông báo bằng văn bản; đồng thời đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan cap chứng chỉ hành nghề xây dựng; thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch cùng mã số dự sát hạch của các cá nhân.

  thời gian xử lý

  trong thời hạn tối đa là 03 ngày kể từ khi tổ chức thi sát hạch. hội đồng xét cấp cchnxd; sẽ có trách nhiệm tổng hợp và trình kết quả sát hạch để thủ trưởng cơ quan; đơn vị có thẩm quyền quyết định cấp cchnxd cho các cá nhân. kết quả của việc thi sát hạch những cá nhân tham gia thi; sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng kể từ ngày thi sát hạch.

  trong thời hạn tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ phải gửi văn bản đề nghị đến bộ xây dựng. Để cấp mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng. trong vòng 05 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận được văn bản đề nghị. bộ xây dựng sẽ phát hành mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng. Đồng thời tích hợp thông tin để thực hiện quản lý chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cấp. và cũng phải đăng tải thông tin của các cá nhân về năng lực hoạt động xây dựng; trên trang thông tin điện tử đúng theo quy định hiện hành.

  việc thu và sử dụng chi phi thi sát hạch cchnxd; sẽ được thực hiện theo quy định của bộ xây dựng. lệ phí thi sát hạch cấp cchnxd sẽ được thực hiện theo quy định do bộ tài chính ban hành. tất cả các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí. và lệ phí ngay từ thời điểm khi nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề. trong tất cả các trường hợp, phí và lệ phí sẽ không được hoàn trả.

  Đối với các hộp sơ nộp qua vienxaydung.edu.vn . thời gian sẽ là >30 ngày làm việc, tính từ ngày các học viên tham gia kỳ thi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

  Đăng ký thi sát hạch hành nghề hoạt động xây dựng

  việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được thực hiện theo hình thức là thi trắc nghiệm.

  ề Thi Sat Hạch Gồm Có 15 Câu Về Kiến Thức Chuyên Môn Và 10 Câu Về Kiến Thức PHAPP LUậT LIên quan ến lĩnh vực mà ca nhân ề nghị cấp chứng chỉng chỉ hành nghề ề. những câu hỏi này sẽ được lấy từ bộ câu hỏi trắc nghiệm một cách ngẫu nhiên. thời gian thi sát hạch tối đa là 30 phút.

  điểm tối đa của mỗi ề Sold Hạch Là 100 điểm, Bao Gồm 60 điểm Cho Phần Kiến Thức Chuyên Môn, 40 điểm Cho Phần Kiến Thức Phap Luật Là 40 điểm. kết quả của thi sát hạch phải trreen 80 điểm thì mới đạt yêu cầu xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

  >

  liên hệ

  Để đăng kí hồ sơ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tạungen.xay websited.xay >

  ♦ viện Đào tạo & bồi dưỡng cán bộ xây dựng.

  ♦ address: tm27a, tầng 3 – tòa a1 phương Đông greenpark – số 1 trần thủ Độ, p. hoàng liệt, q. hoàng mai, tp.hà nội.

  ♦ web trang: https://vienxaydung.edu.vn/

  ♦ hotline: 0904.889.859 (ms.hoa) 0909 099 583 (ms.lam)

  ♦ email: [email protected]

Xem thêm:  Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp năm 2013
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *