Giải đáp cuộc sống

Chứng từ kế toán là gì? Quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là gì

Chứng từ kế toán là gì? Quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán

chứng từ kế toán là gì? quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán

Đang xem: Chứng từ kế toán là gì

1. chứng từ kế toán là gì?

– chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phat sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ kán to ghi s.

(khoản 3 Điều 3 luật kế toán 2015)

– nội dung chứng từ kế toán:

+ tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

+ ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

+ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

+ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

+ nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phat sinh;

Tham khảo thêm: Đảm bảo chất lượng là gì? Vai trò của việc đảm bảo chất lượng

+ số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để jue, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

+ chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

– ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy ịnh nêu trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác teo từng long.

(Điều 16 luật kế toán 2015)

2. lập và lưu trữ chứng từ kế toán

việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán cần phải đáp ứng quy định sau:

– các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán.

chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

– chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu.

Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì ơn vị kế toan ược tự lập chứng từ kế toán nhưng pHải bảo ảm ầy ủ ủ cc nội dung tại mục 1 nêu ttar.

– nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa;

khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo.

chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán.

Xem thêm: [Ứng dụng] Cảm biến tiệm cận điện dung được sử dụng ở đâu?

khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

– chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định.

trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau.

– người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nứi dung củnga ỿ toán

– Chứng từ kế toan ược lập dưới dạng chứng từ điện tử phải tuân Theo quy ịnh tại điều 17, khoản 1 và khoản 2 điều 18 luật kế ton 2015.

chứng từ điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo quy định tại Điều 41 luật kế toán 2015.

trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trrên các pHương tiện điện tử thì pHải bảo ảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và pHải bảo ả

(Điều 18 luật kế toán 2015)

3. quản lý, sử dụng chứng từ kế toán

việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán quy định như sau:

– thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

– chứng từ kế toán phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản an toàn theo quy định của phtáp

– chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán. TRườNG HợP TạM GIữ HOặC TịCH thu chứng từ kế toán thì cơ quan nhà nướcc có ; đồng thời lập biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toán bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên.

– cơ quan cÓ thẩm quyền niêm phong chứng từ kế toÁn phải lập biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ kế toÁn bị nià kým phong vón.

(Điều 21 luật kế toán 2015)

ngọc nhi

Xem thêm: Giải mã hiện tượng Nóng tai phải ở nam và nữ năm 2022

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *