Giải đáp cuộc sống

Phân biệt cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ phiếu cổ tức là gì

cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, cổ đông là gì?

1. cổ phần

theo điểm a khoản 1 Điều 111 luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ.

cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

– người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

– người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi, cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

+ cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ cổ phần ưu đãi biểu quyết;

+ cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

lưu ý: chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông và cổ đông sở hữu cổ phần ưu Ļãi mới có quyền biểu quyết ồỡi trong ẓ.

2. cổ phiếu

Theo Khoản 1 điều 121 Luật Doanh Nghiệp 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ pHần phat hành, Bút toán ghi sổc dữ liệu điện tửá xác nhận quyền sở

bên cạnh đó, cổ phiếu là một loại chứng khoán (ược coi là tài sản), là ối tượng giao dịch trên sàn chứng khoán (teo khoản 1 điứng 1 ch 0 khoán 9)

3. cổ tức

cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.

lợi nhuận ròng của doanh nghiệp ược hiểu là khoản tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán ược trừ đi tất cả cc khoản, chi phí k. như vậy, lợi nhuận ròng chính là tiền lãi của doanh nghiệp sau khi đã đóng thuế.

Xem thêm:  Cá hồi áp chảo tiếng Anh là gì

Theo điều 135 Luật Doanh Nghiệp 2020, Cổc Trả Cho cổ phần pHổ thông ược xác ịnh căn cứ vào số lợi nhuận ròng đc hiện và kho công ty cổ pHần chỉn chỉn ược cổc các điều kiện sau:

– công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

– Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

– ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều l. nếu chi trảng tiền mặt thì pHải ược thực hiện bằng ồng việt nam và theo các pHương thức Thanh ton theo quy ịnh của phap luật (Theo Khoản 3 điều 135 Luật Doanh Na220).

4. cổ đông

theo điểm b khoản 1 Điều 111 luật doanh nghiệp 2020, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần ca của. cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

cổ đông có quyền tương ứng với loại cổ phần mình sở hữu.

phan biet co phan va co phieuPhân biệt cổ phần và cổ phiếu (Ảnh minh hoạ)

Xem thêm:  Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?

phân biệt cổ phần và cổ phiếu

tiêu chi

cổ phần

cổ phiếu

khái niệm

là phần vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau

là một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với cổ phần

bản chất

giá trị cổ phần được thể hiện bằng cổ phiếu

là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần

giá trị pháp lý

là căn cứ về việg góp vốn của các thành viên trong công ty cổ phần và cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh họ là cổ đông của côp

là căn cứ thể hiện việc sở hữu cổ phần của công ty đó

mệnh giá

mệnh giá cổ phần do công ty tự quyết định. mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên cổ phiếu

mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10,000 đồng (theo khoản 2 Điều 13 luật chứng khoán 2019).

luật điều chỉnh

luật doanh nghiệp 2014; sắp tới là luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021

– luật doanh nghiệp 2014 và luật chứng khoán 2006.

– sắp tới là luật doanh nghiệp 2020 và luật chứng khoán 2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021

phân loại

– cổ phần phổ thông (công ty cổ phần phải có);

– cổ phần ưu đãi: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức…

Xem thêm:  Đau đầu cấp tính: Đâu là nguyên nhân hay gặp phải?

không được phân loại

như vậy, cổ phiếu là một loại tài sản thể hiện giá trị của cổ phần. việc phân biệt cổ phần và cổ phiếu có thể giúp các cá nhân, tổ chức hiểu rõ khái niệm cơ bản để đầu tư vào ng thị tr.

>> chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc: ai đứng đầu công ty?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *