Giải đáp cuộc sống

Cơ quan điều tra là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự?

trong pháp luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra không còn là một khái niệm quá xa lạ. cơ quan điều tra được hiểu là cơ quan có thẩm quyền điều tra và có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong quá trình tiến hành tố tụng nhằm tìm ra được sự thật khách quan cũng như phát hiện những hành vi phạm tội để từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

căn cứ pháp lý:

Đang xem: Cơ quan điều tra là gì

– bộ luật tố tụng hình sự 2015;

– luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015.

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. cơ quan điều tra là gì?

cơ quan điều tra là cơ quan tiến hành tố tụng được ghi nhận trong bộ luật tố tụng hình sự. cơ quan điều tra tham gia và có những nhiệm vụ ở các giai đoạn trong qua trình tiến hành tố tụng vai trò rất quan trọng trong qua trình tìm ra. Thoo đó cơ quan điều traque Co Nhiệm vụ ap dụng mọi biện phap do bộ lật tống hình sự quy ịnh, tiến hành đuều tra tất cả cc tội phạm xảy Them Them Them Them The The ẩm.

hệ thống cơ quan điều tra được quy định tại Điều 4 luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015. cụ thể:

” hệ thống cơ quan điều tra

1. cơ quan điều tra của công an nhân dân.

2. cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân.

xem thêm: cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân có thể điều tra các tội phạm do người ngoài quân đội thực hiện

3. cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao.”

– cơ quan điều tra của công an nhân dân gồm:

+ cơ quan an ninh điều tra bộ công an; cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan an ninh điều tra công an cấp tỉnh).

+ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an; cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh); cơ quan cảnh sat điều tra công an huyện, quận, thị xã, thành phố thhu tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc ương (sau đy gọi chung là cơnh đnh đnh đ

– cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân gồm:

+ cơ quan an ninh điều tra bộ quốc phòng; cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương.

+ cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng; cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; cơ quan điều tra hình sự khu vực.

– cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao

xem thêm: thẩm quyền điều tra vụ án hình sự theo quy định mới nhất

Tham khảo thêm: Khái niệm Nhà hàng là gì – Cơ sở lý luận cho báo cáo tốt nghiệp

+ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao.

+ cơ quan điều tra viện kiểm sát quân sự trung ương.

cơ quan điều tra tên tiếng anh là : “investigative agency”.

2. nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra:

cơ quan điều tra trong khi thực hiện có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

– tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố.

– tiếp nhận hồ sơ vụ án do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra chuyển giao.

– tiến hành điều tra các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do luật ịnh ể ể phát hiện, xác ịnh tội phạm và người thực hực hiệ vi; lập hồ sơ, đề nghị truy tố.

– tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngą.

xem thêm: thời hạn điều tra vụ án hình sự? các trường hợp được gia hạn điều tra?

3. cơ quan nào có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự:

sựm sựm c.

– cơ quan điều tra của công an nhân dân;

– cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– cơ quan điều tra trong quân đội nhân dân;

bên cạnh đó, còn có một số cơ quan được giao có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự như:

“cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm:

a) các cơ quan của bộ đội biên phòng;

b) các cơ quan của hải quan;

xem thêm: câu hỏi bán trắc nghiệm luật tố tụng hình sự

c) các cơ quan của kiểm lâm;

d) các cơ quan của lực lượng cảnh sát biển;

Xem thêm: Giải thích thành ngữ Đứng núi này trông núi nọ

đ) các cơ quan của kiểm ngư;

e) các cơ quan của công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

g) các cơ quan khác trong quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

các cơ quan cụ thể ược giao nhiệm vụ tiến hành một số hot ộng điều tray ịnh tại khoản này ược quy ịnh tại lật tổc cổc cơc cơ điều tra. (Điều 35 luật tố tụng hình sự 2015)

về bản chất đây không pHải là các cơ quan điều tra, tuy nhiên tùy thuộc vào tính chất công việc, quản lý cũng như yêu cầu phát hiện, xử quan này cũng được giao nhiệm vụ là cơ quan điều tra.

4. trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động điều tra hình sự:

căn cứ vào Điều 12 luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

xem thêm: trưng cầu giám định là gì? cơ quan điều tra trưng cầu giám định

strong hoạt động điều tra hình sự, không chỉ cơ quan điều tra mà các cá nhân, tổ chức và cá nhân đều phải có trách nhiệm cụp:

– cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ phát hiện, tố giác, báo tin về tội phạm, vụ việc phạm tối, kiến ​​​​ởi; tị th có trach nhiệm thực hiện yêu cầu, quyết ịnh và tạo điều kiện ể cơ quan điều tra, cơ quan ược giao nhiệm vụ tiến hành một số ho quyền hạn trong hoạt động điều tra hình sự.

– cơ quan nhà nước Có trach nhiệm thông báo ngay ch cơ quan điều tra mọi hành vi pHạm tội xảy ra trong cơ quan và trong lĩnh vực quản lý của m có quyền kiến cho cơ quan điều tra để xem xét khởi tố đối với người có hành vi phạm tội; thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện ể cơ quan điều tra, cơ quan ược giao nhiệm vụ tiến hành một số ho hoạt ộng điều tra, người có thẩm quyề ìu th.

– cơ quan điều tra, cơ quan ược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt ộng điều tra cÓ trÁch nhiệm tiếp nhận, xÉt, giải tray. Thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, ca nhân đã kiến ​​nghị, tố giác, bao tin về tội pHạm và pHải ap dụng các biện phap cần thiết ể ể ể

vấn ề ề trách nhiệm ược ặt ra ối với cơ quan điều tra, các tổ chức, cá nhân trong hoạt ộng điều tra hình sự nhằm cagiún trán nghán tráp n.

giám sát của cơ quan, tổ chức, ại biểu dân cử ối với hoạt ộng điều tra hình sự (điều 13 luật tổıc cƻều strong) quan >

quốc hội, các cơ quan của quốc hội, đown ại biểu quốc hội, ại biểu quốc hội, hội ồng nhân dân, ại biểu hội ồng nhn dân, ủy ban mặt quan điều tra, cơ quan ược giao nhiệm vụ tiến hnh một số hốt ộng đuều tra, người cón ẩn ề ị.

trong phạm vi trach nhiệm của mình, cơ quan điều tra, cơ quan ược giao nhiệm vụn tiến hành một số Hoạt ộng điều tra pHải xem xét, gi -giết và thông ca nhân đã y đ quy định của pháp luật.

xem thêm: viện kiểm sát có quyền hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của cơ quan điều tra không

trong hoạt ộng điều tra hình sự không pHải lúc nào cũng diễn ra một cach dàng vì đôi khi cònco những khó khĂn, vướng mắc khó bó trad hình sự quy ịnh vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc biểu dân cử đối với hoạt động điều tra hình sự. quy ịnh gópp phần làm cho qua trình điều tra hình sự của cơ quan điều tra hạn chế tối đa ược những vấn ề ều tra ủu tra ều tram . Điều này góp phần giúp cho hoạt động điều tra nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời, đầy đủ và chính xác.

những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra hình sự( Điều 14 luật tổ chức cơ tra đi> / p>

thứ nhất, làm sai lệch hồ sơ vụ án; truy cứu trách nhiệm hình sự người không có hành vi phạm tội; không truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; ra quyết định trái pháp luật; ép buộc người khác làm trái pháp luật; làm lộ bí mật điều tra vụ án; can thiệp trái pháp luật vào việc điều tra vụ án hình sự.

– thứ hai, bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc ối xử, trừng pHạt tàn bạo, vô nhân ạo, hạ nhục with người there are bất kỳ hình th nào kham khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợm khá ợn ” pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

thứ ba, cản trở người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ luật sưc người khac bào chữa, trợ giúp phap phap phap phap phap quyền khiếu nại, tố cáo; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự.

thứ tư, cản trở người bào chữa, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện việc bào chữa, trợ giúp pháp lý theo quy luph đp.

thứ năm, chống ối, cản trởc tổ chức, lôi kéo, xúi giục, kích ộng, cưỡng bức người khác chống ối, cản trởt hoạt ộng điều tra hình sự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người thi hành công vụ trong điều tra hình sự.

cơ quan điều trache các vụ mood ttt tht tt ttt ttt ttt ttt ttt tht tht tht tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tht, cta -cyt chồng chéo hay sự không rõ ràng ể ảm bảo hiệu quả trong công tác điều tra chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, hạn chế những sót, rững sót >

xem thêm: hỏi về trường hợp vụ án không thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra?

Tham khảo: Du học Mỹ có người thân bảo lãnh: thủ tục và điều kiện như thế nào?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *