Giải đáp cuộc sống

Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc?

Cơ sở giáo dục bắt buộc là gì

tóm tắt câu hỏi:

tôi muốn hỏi là là tôi có anh trai bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng. anh tôi chấp hành quyết ịnh đó ược 16 Tháng thì ược miễn giảm thời gian cai nghiện bắt buộc còn lại (lý do: fo tiến bộ rõt trong thời gian cai nghi và cóc nhiất.

Khoảng 1 Tuần nay mẹ tôi bị đau thận (Bac sỹ kết lận là đau thận, thận gai phải mổ), anh tôi có tó thức ểm sóc và bị đau ầu và có uốc geảm.

và 3 hôm trước công an phường có gọi lên để thử nước tiểu thì dương tính với chất ma túy. trong quá trình anh tôi ược miễn giảm thời gian cai nghiện về nhà tháng 12/2012 ến nay là 6 tháng, ược công an phường gọi lên 2 lần thửc tiểu ều âm tÍh v êtnh thhnh thnh thnh thnh thnh thnh thnh thnh thnh thnh thnh THM, THM ° DươNG TÍNH, Trong Quá Trình GHI LờI KHAI, Cán Bộ Công an epox anh tôi nhận là đã sửng dụng cach đó 2 thang, không nhận thì sẽ cho đi lệnh tập trung cải tạo, giad. vậy tôi xin hỏi các luật sư là sau bao lâu ối với người ược miễn thời gian cai nghiện bắt buộc còn lại do fo tiến thì sẽ ap dụng lạt ịt ị ịt ưt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt và đối tượng như thế nào thì sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục tập trung (ở phường anh tôi không va mí). kính mong được tư vấn. tôi xin chân thành cảm ơn.

luật sư tư vấn:

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Đưa vào cơ sở giáo dục là gì?

ưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện phap xử lý hành chính ap dụng ối với người có hành vi pHạm phap luật quy ịnh tại đi ều ều 94 c ủt. năm 2012 để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

cơ sở giáo dục bắt buộc là cơ sở cc hiện các biện phap xử lý hành chính ối với người có hành vi vi pHạm phap luật quy ịnh tại đi ều 94 củhthththt.tht.tht .tht.tht.tt.tt.tt.tt.ttt.dt.tt.ttt.dt.tt.ttt.dt.tt.ttt.dt.tt.ttt.tt.tt.tt.tt.tt.tt .tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt.tt .tt.ttt. để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh.

theo quy định của pháp luật, người được miễn thời gian cai nghiện bắt buộc còn lại cũng coi như đã chấp hành xong biệhàn phá. tuy nhiên, luật xử lý vi phạm hành chynh năm 2012 chỉ quy ịnh cá nhân bị áp dụng biện pháp xử hành chynh, nếu trong thhnhn 02 ịnhâm, kch ịnht, kch ịnht hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính chứ không có quy định về việc cá nhân phải chấp

về đối tượng bị đưa vào sơ sở giáo dục bắt buộc, Điều 94 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như> .

Xem thêm:  &quotTrái Tắc&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

xem thêm: giáo dục phổ thông là gì? cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

Điều 94. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Ối tượng bị ap dụng biện phap ưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm pHạm tài sản của tổc trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa ến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp.dụáng nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) người chưa đủ 18 tuổi;

c) nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;

d) người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

đ) phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó xá cưn.

xem thêm: Điều kiện đăng ký kinh doanh điểm truy cập internet và khoảng cách đối với cơ sở giáo dục theo quy định

như vậy, tho quy ịnh tại điều 94 luật xử lý vi phạm hành chính 2012, điều kiện ểể anh trai bạn bị ưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:

– Vi phạm trật tư, a toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 that biện pháp ưa vào cơ sở cai nghiện, chưa hết thời hạn 2 năm mà lại tái phạm nên đy cũng là cơ ể ở c. giáo dục bắt buộc hay không?

– đã bị ap dụng biện phap giáo dục tại xã, phường, thị trấn: giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện phap xử lý hành chính cóc mục đích giáo dục, quản lý hành chính tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng. do anh trai bạn đã từng bị ưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên theo điều 96 luật xử lý vi phạm hành chính, chung tôi nhận ịnh anh trai bạn cũng đng đng đng đng đng đng đng trấn vì anh trai bạn thuộc đối tượng có nơi cư trú ổn định.

như vậy, chủ tịch ủy bạn nhân dân xãc cơ sở ể lập hồ sơ ề nGhị tòa Án quyết ịnh ưa anh trai bạn vào cơ sở giáo dục bắt buộc. nếu không đồng ý với quyết định trên, anh bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên tòa án.

2. xin hoãn việc áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng:

tóm tắt câu hỏi:

vừa chủch tịch ubyd huyện ra quyết ịnh ưa with tôi (16 tuổi) vào trường giáo dưỡng, nhưng hiện nay cháu đang bị ốm, gia đình lại đang gặp khó khmar. vậy, trong trường hợp này, with tôi có được hoãn thi hành quyết định không?

luật sư tư vấn:

thứ nhất, về thẩm quyền ưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng, Theo quy ịnh mới nhất của luật xử lý vi phạm hành chính dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên phạm tội; cơ quan công an chỉ thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị theo quy định và chuyển hồ sơ đến tòa án cấp huyện. như vậy, trong trường hợp bạn đề cập, chủ tịch ubnd huyện không có quyền ra quyết định đưa người chưa thành niên dƝng

Xem thêm:  Khái niệm và cấu trúc mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ

xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa vào giáo dục tại trường giáo dưỡng

thứ hai, về ối tượng ap dụng biện phap ưa vào trường giáo dưỡng: điều 92 luật xử lý vi pHạm hành chính và khoản 2 đi 16 NGHG ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ. Ngày 7/19/2013 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý quy đẬnh b t lu; người chưa thành niên từ ủ ủ 14 tuổi ến dưới 16 Tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội pHạm rất nghiêm trọng do lỗi vô ý ịnh tại bộ luật hình sự; người chưa thành niên từ ủ 14 tuổi ến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ýnh -ghá đc.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c.c -phá đc đc đc đc đc đmd. , thị trấn; người chưa thành niên từ ủ ủ 14 tuổi ến dưới 18 tổi đã ít nhất 2 lần bị xửt vi phạm hành chính về các hành vi trộm cắp, lừa ảo, đánh b, tôt đt đcy tôcy tôt đt đcy tôcy tôt tôt đt đcy t. bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

thứ ba, trường hợp người chưa thành niên bị ốm, gia đình gặp honn cảnh khó khópe có ược hoãn chấp hành hình phạt ưa vào trường ging ging ging ging khneg. theo quy định của pháp luật thì sẽ được hoãn trong trường hợp gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc người chưa thành niị đang bng. Gia đình đang gặp khó khĂn ặc biệt là các trường hợp người bị ap dụng biện phap ưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt bộc là ng lao hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà ngoài người đó ra không còn ai khcác ể ể khắc phục hậh thiên, hug. người đang ốm nặng là người đang ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức không còn khả năng lao động và sinh hoạt bình thường hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và phải điều trị trong một thời gian nhất định theo chỉ định của bác sĩ mới có thể bình phục trở lại.

khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành; nếu trong thời gian ược hoãn, người đó có tiến bộ riqu rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công, thì có thể ược miụqun hụyn chụnhụ

3. các trường hợp hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng:

Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính được áp dụng với các đối tượng sau:

Xem thêm:  Thành viên hội đồng quản trị độc lập là gì? Đặc điểm và vai trò?

– người từ ủ ủ 12 Tuổi ến dưới 14 tuổi thực hi hành vi có dấu hiệu của một tội pHạm ặc biệt nghiêm trọng do cố ý ịnh tại bộ luật hình sự.

– người từ ủ 14 tuổi ến dưới 16 tuổi thực hi hành vi có dấu hiệu của một tội pHạm rất nghiêm trọng do vô ý quy ịnh tại bộ luật hình sự.

– người từ ủ 14 tuổi ến dưới 16 tuổi thực hi hành vi cor dấu hiệu của một tội pHạm nghiêm trọng do cố ý quy ịnh tại bộ luật hình sự mà trước đc đc đ ch-bhá bhá, bhá, bhá, bhá-dát, bhá, bhá, bhá, bhá, bhá, j.ct. phường, thị trấn.

– NGườI Từ ủ 14 TUổI ếN DướI 18 TUổI 02 LầN TRở Lên Trong 06 THANG THựC HIệN Hành VI TRộM CắP, LừA ảO, đánh Bạc, Gây rối trật tựng cộng mà mà cức mhc ệc. trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

xem thêm: sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta hiện nay

sau khi tòa anger quyết ịnh ap dụng biện phap ưa vào trường giáo dưỡng, các ca nhân bị Áp dụng biệnhap ưa vào trường giáo dưỡngo CO nghĩhĩt ịnh. Tuy Nhiên, Trong Một Số Trường Hợp ặc Biệt, Cá nhân Bị Ap dụng biện phap ưa Vào Trường Giáo dưỡng Cóc Có thể ược HOON HOặC MIễN CHấP HànH ịT ịNH ưỡNG. cụ thể:

– người phải chấp hành quyết ịnh nhưng chưa ưa vào trường giáo dưỡng ược hoãn chấp hành quyết ịnh khi thuộc mộc h trop>:

+) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện;

+) gia đình đang có khó khăn đặc biệt được chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không with thì quyết định được tiếp tục thi hành.

– người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng miễn chấp hành quyết định khi thuợng m:ờt

+) mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;

+) trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc ng

xem thêm: trường hợp đưa người vào trung tâm cải tạo, trường giáo dưỡng

+) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.

cá nhân bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nếu thuộc một trong các trường hợp được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định thì tự mình hoặc người đại diện hợp pháp của họ làm đơn đề nghị hoãn hoặc miễn chấp hành quyết ịnh ưa vào trường giáo dưỡng gửi tòa Án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết ịnh ể ể ể tòameme xem xem vàquyết ịnh việc hoãn hoặc mi ễn chấp h. quyết định miễn hoặc hoãn chấp hành phải được gửi cho cơ quan thi hành quyết định, người phải chấp hành quyết định; Trường hợp người chưa thành niên ược hoãn, miễn chấp hành quyết ịnh ưa vào trường giáo dưỡng thì quyết ịnh ược gửi cho cha mẹc

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *