Giải đáp cuộc sống

Công nghệ Wi-Fi MIMO ? Ưu nhược điểm như thế nào?