Giải đáp cuộc sống

[CES 2019]Thực tế ảo tăng cường AR là gì? Đang là xu hướng như thế nào