Giải đáp cuộc sống

Công nghệ thực tế ảo VR là gì? Khác gì với AR và ứng dụng như thế nào?