Giải đáp cuộc sống

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc hành trình là gì?