Giải đáp cuộc sống

&quot Công Thức Cấu Tạo Là Gì ? Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Hữu Cơ

Công thức cấu tạo thu gọn là gì

ch3ch2oh và ch3och3 đều có chúng công thức phân tử là c2h6o. tuy nhiên, thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử ra sao? tại sao lại có sự khác biệt đó? bài viết dưới đây sẽ trả lời thắc mắc trên một cách tường tận nhất.

bạn đang xem: công thức cấu tạo là gì, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

cÔng thỨc cẤu hỢp chẤt hỮu cƠ

a. lÝ thuyẾt cẦn nhỚ

1. nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

ngay từ năm 18611861, bút-lê-rốp đã đưa ra khái niệm cấu tạo hóa học và thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận au:

– trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. thứ tự liên kết đó được gọi là cấu tạo hóa học. sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

1. h3c−o−ch3 : đimetyl ete, chất khí, không tác dụng với na.

2. h3c−ch2−o−h: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với na giải phóng hiđro.

– trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử các nguyv

– Tinh chất của các chất phụ thuộc vào thành phần pHân tử (bản chất, sống Các nguyên tử) và cấu tạo Hóa học (thứ tự liên kết cácy nguyên tử).

Xem thêm:  &quotSố Chẵn&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

vd:

– phụ thuộc thành phần phân tử: ch4 là chất khí dễ cháy, ccl4 là chất lỏng không cháy; ch3cl là chất khí không có tác dụng gây mê, with chcl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

– phụ thuộc cấu tạo hóa học: ch3ch2oh và ch3och3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

các hiđrocacbon trong dãy: ch4,c2h6,c3h8,c4h10,c5h12,…,cnh2n+2 chất sau hơn chất trước một nhóm ch2 nhưng đều có tính chất hóa hơn th

các ancol trongdãy: ch3oh,c2h5oh,c3h7oh,c4h9oh,…,cnh2n+1oh cũng có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm ch2 nhưng có tính chất hóa học tƻp>

* KHAI Niệm: NHữNG HợP CHấT CC thành phần pHân tử hơn km nhau một there are nhiều nhóm ch2 nhưng có tính chất Hóa Học tương tự nhau là những chất ồng ẳng ẳNg ẳNg ẳNg ẳ *giải thích: mặc dù các chất trong cùng dãy ồng ẳng có cÓn

b) Đồng phân

ethanol và đimetyl ete là hai chất khác nhau (có tính chất khác nhau ) nhưng có cùng công thức phân tử là c2h6o. methyl axetate (ch3cooch3), ethyl fomiat (hcooc2h5) và propionic axit (ch3ch2cooh là ba chất khác nhau nhưng có công thức phân tử là c3h6o2.

* khái niệm: những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

xem thêm: câu 1: hô hấp Ở cây xanh là gì ? Đặc Điểm quá trình hô hấp Ở cây xanh?

*giải thích: những chất ồng phân tuy có c cuar −ch3, vì vậy chúng là những chất khác nhau, có tính chất khác nhau.

Xem thêm:  Cách phân biệt và sử dụng mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định

3. các loại công thức cấu tạo

công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử. có cách viết

khai triển, jue gọn và jue gọn nhất.

công thức cấu tạo khai triển: viết tất cả các nguyên tử và các liên kết giữa chúng.

công thức cấu tạo thu gọn: viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm.

công thức cấu tạo thu gọn nhất: chỉ viết các liên kết và nhó chức, ầu mút của các liên kết chính là nhÓm chx với x ị ị ảm b.

a) your dụ

b) kết luận

butan−1−ol và đietylete có cùng công thức phân tử c4h10o nhưng do khác nhau về cấu tạo hóa học nên khác nhau về tính chất vật lí hậ.t h

b) kết luận

những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức. những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. những đồng phân khác nhau về vị trí nhóm chức gọi là đồng phân vị trí nhóm chức.

b. bÀi tẬp cỦng cỐ

bài 1. hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

ch3br, ch4o, ch4, c2h6, c2h5br.

biết rằng brom có ​​​​hoá trị i.

bài 2. hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : c3h6, c4h3, c5h10.

Xem thêm:  Cải cách thủ tục hành chính là gì? [Chi tiết 2022]

bài 3. phân tử hợp chất hữu cơ a có hai nguyên tố. khi đốt cháy 3 gam chất to Thu được 5.4 gam h2o. hãy xác định công thức phân tử của a, biết khối lượng mol của a là 30 gam.

ĐÁp Án

bai 1.

bai 2.

bai 3.

tải về

luyện bài tập trắc nghiệm môn hóa lớp 9 – xem ngay

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *