Giải đáp cuộc sống

Dân quân tự vệ là gì? Tiêu chuẩn đi dân quân tự vệ năm 2022