Giải đáp cuộc sống

Đánh thuế hai lần là gì? Hiệp định chống đánh thuế hai lần DTAAs là gì?

đánh thuế 2 lần là gì

“Đánh thuế” – một cụm từ mà khi nhắc đến đa số chúng ta đều hiểu đó là nộp tiền cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. trong xã hội, việc nộ thuế được coi là nghĩa vụ mà mọi công dân phải thực hiện. tuy nhiên, đánh thuế hai lần lại là một vấn đề khiến nhiều người khi nghe đến sẽ bày tỏ thái độ không vui.

dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

1. Đánh thuế hai lần là gì?

đánh thuế hai lần (tiếng anh: Double Taxation) là một hiện tượng bất lợi liên quan ến việc phải nộp thuế hai lần choke cùng một tài sản.

đánh Thuế Thu nhập và lợi nhuận ởc tạo ra Thu nhập và đánh thuế một lần nữa khi những khoản thu nhập và lợi nhuận này ược chuy về ngủc ập.

việc đánh thuế hai lần như vậy có thể cản trở đáng kể sự di chuyển quốc tế của lao động và tư bản. vì vậy, các nước thường kí hiệp ịnh tránh đánh thuế hai lần và các khoản thu nhập thường chi phải chịu thuế ở nước kiếc ưến.

một số khoản thuế bị đánh nhiều lần. Ví dụ Các Công Ty Phải NộP Thuế Lợi Nhuận, Sau đó khi lợi nhuận ược chia dưới dạng cổ tức, người nhận cổ tức lại phải nộp thuế thu nhập một lần nữa.

2. Đánh thuế hai lần tiếng anh là gì?

3. hiệp định chống đánh thuế hai lần dtaas là gì?

hiệp ịnh tránh đánh thuế hai lần là điều ước quốc tế ược kí kí giữa hai chủ thể của luật jue nhập và thuế tài sản. chính vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam cần hiểu rõ tình hình của hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa việt nam và các nước khác, cũng như là các điều kiện và điều khoản mà người nước ngoài phải tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận.

năm 2020, việt nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (dtaas) cùng với 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. NHữNG HIệP ướC Này TạO RA NHữNG đong gip đáng kể ể ể Tránh đánh thuế hai lần và ngăn chặn trốn thuế và nạn buôn lậu ối với thuế thu nhập và tài sản sản.

thứ nhất, mục đích ký kết các hiệp định đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

– miễn, giảm số thuế phải nộp tại việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc

xem thêm: các phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới theo hiệp định gats

Xem thêm:  Nội Dung Cuộc Họp Tiếng Anh Là Gì, Tổ Chức Và Dẫn Dắt Một Cuộc Họp Bằng Tiếng Anh

– khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuếế tải nại nvi>.

ngoài ra, hiệp ịnh còn tạo khuôn khổ phap phap chi việc hợp tac và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuết việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

ểo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc hiểu v à vận dụng các quy ịnh của hiệp ịnh tránh đánh thuế hai lần giữa việt nam với cac nc/vùng lốhh th.thh th. 2013/TT-BTC NGàY 12/24/2013 HướNG DẫN THựC HIệN Các Hiệp ịnh Tránh đánh Thuế Hai lần và ngăn ngừa việc trốc lậu thuế ối với các loạ đánh vi ện lậu thu ối ố ối với các loại thuế đ đánh việc lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại việt nam. trong đó, quy định một số nội dung cơ bản sau:

thứ hai, phạm vi điều chỉnh của dtaas

đa phần các hiệp ịnh dtaas ều quy ịnh ối tượng áp dtaas dtaas là các cá nhân hoặc doanh nghiệp là ối tượng cư tru việtt nam, các nước cc. Đối tượng cư trú của nước ký kết phải thỏa mãn các tiêu chí được quy định trong luật của nước ký kết. trong luật việt nam, cá nhân phải thõa mãn một trong các điều kiện sau:

+ có mặt tại việt nam từ 183 ngày trở lên, hoặc 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt tại việt nam.

+ CO NơI Cư Trú Thường xuyên tại việt nam theo một trong hai trường hợp: Co nơi đĂng ký thường trú trú hoặccco nhà ể tại việt nam theo quy ịnh phap ậ nh ờ tồi vi. từ 183 ngày trở lên trong một năm tính thuế.

các tổ chức sẽ được coi là đối tượng cư trú việt nam nếu họ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

xem thêm: kết cấu và phạm vi điều chỉnh của hiệp định đầu tư toàn diện asean (acia)

+ Đối tượng đó được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại việt nam; hoặc la

+ Đối tượng đó có trụ sở chính tại việt nam; hoặc la

+ Đối tượng có trụ sở điều hành thực tế tại việt nam; hoặc la

+ ối tượng đó thành lập hoặc đăng ký tại cả hai nước hoặc có trụ sở chính, hoặc trụ sở điều hành thực tếi hai ƺ.

thứ ba, các loại thuế để được áp dụng tránh đánh thuế hai lần

tùy thuộc vào hiệp ịnh tránh đánh thuế hai lần giữa việt nam với các quốc gia mà các loại thuế ược áp dụng tránh đánh thuế hai lần làha khá.

Xem thêm:  3 phương pháp điều trị nang tuyến giáp đang được áp dụng phổ biến

tuy nhiên, Theo Thống kê của bộ tài chynh từ các hiệp ịnh traránh đánh thuế hai lần của việt nam, quy ịnh traánh đánh thuế ha lần cpt nam hij ệ ớ ớ ớ ớ ớ ừ ừ ừ ừ ừ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ sản, hoạt ộng kinh doanh, thu nhập từ vận tải hóa hóa quốc tế, thu nhập từ lãi cổ phần, lãi cho vay, bản quyền, cung cấp dị tị thu kầ…

thứ tư, nguyên tắc áp dụng của hiệp định tránh đánh thuế hai lần

xem thêm: nafta là gì? nội dung và vai trò của hiệp định mậu dịch tự do bắc mỹ?

– xử lý thuế trong từng trường hợp phải dựa vào các điều khoản trong mỗi hiệp định. Nó có sự khác biệt riqu ràng giữa điều khoản của hiệp ịnh và các quy ịnh của luật thuế nước sở tại, những đuều khoản của hiệp ịnh sẽc ục ác acid.

– TRườNG HợP CACA THUậT NGữ CHưA ượC ịNH NGHĩA TạI HIệP ịNH, THĂ

– các hiệp định sẽ không tạo ra các nghĩa vụ thuế mới, khác hoặc nặng hơn so với luật thuế trong nước. trong trường hợp một dtaa gồm các điều khoản có các quy định theo đó việt nam có quyền thu thuế đối với một loại thu nhập nào đó hoặc thu thuế với một mức thuế suất nhất định nhưng luật việt nam chưa quy định về thu thuế đối với thu nhập đó hoặc quy ịnh một tỷ lệ thuế thấp hơn, luật thuế việt nam sẽ ược áp dụng, ngha là không thu thuế hoặc thu thu thu thu thu

các trường hợp từ chối áp dụng hiệp định trên cơ sở nguyên tắc hưởng lợi hiệp định

trừ khi ược quy ịnh khác tại hiệp ịnh về giới hạn hưởng lợi hiệp ịnh, việt nam sẽ từ chối ề nGhị ap dụng hiệp ịnh trong các trrường hợp:

– người ề nghị ề nghị áp dụng hiệp ịnh ối với số thuế đã phát sinh qua ba năm trước thời điểm ề nghị hiị áp dụng.

– NGườI ề NGHị ÁP DụNG HIệP ịNH KHông Phải Là NGườI CHủ SởU HữU THựC HưởNG CủA KHOảN Thu NHậP Mà Số Thuế Liê quan ến Khoản Thu NHậP đC ượC ề ượ ễ ễ ễ ễ ễ ễ ễ ễ ễ ượ ượ ễ ễ ễ ượ ượ

xem thêm: bình luận ưu, nhược điểm của các hiệp ịnh thương mại tự do (fta) và lín hệi với khu vực thương mại tự as mại t

4. biện pháp để tránh đánh thuế hai lần tại việt nam:

Việt Nam Vẫn đánh Thuế Thu Nhập Của Người NộP Thuế Là ối Tượng Cư Trú Việt Nam Và Có ượC Thu Nhập Từ N Ký Kýt Hiệp ịnh Với Việt Nam Và đ đ đ đ đ ộ ộ ộ

Xem thêm:  Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào

tùy theo mỗi hiệp định ký kết, việt nam sẽ áp dụng một hoặc kết hợp ba biện pháp dưới đây để loại bỏ thuế kép:

thứ nhất, biện pháp khấu trừ thuế

một cư dân việt nam có được jue nhập từ và đã nộp thuế với nước ký kết hiệp định với việt nam. trong hiệp ịnh đó, việt nam cam kết áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, khi ối tượng cư trú này khai thuế tại việt nam. số tiền thuế đã nộp tại nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại việt nam.

thứ hai, biện pháp khấu trừ số thuế khoán

một đối tượng cư trú việt nam có được thu nhập và phải nộp thuế với nước ký kết hiệp định với việt nam. trong hiệp ịnh đó, việt nam cam kết áp dụng phương pháp khấu trừ số thuế khoán, khi ối tượng cư trú này thựn khai thuế tại việt nam, khoả nhu nhập nàhẽhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht thut thut thut thut thut thut thut thut thut thut thhht thut thhht thhht thhht thht tht thht tht thhhhht thhhht the hiện hành và số tiền thuế khoán sẽ được kháu trừ vào tiền thuế phải trả tại việt nam. jue nhập chịu jue đươc khấu trừ hoặc giảm tại nước ký kết như một ưu tiên đặc biệt.

thứ ba, biện pháp khấu trừ gián tiếp

một ối tượng cư trú việt nam có thu nhập từ nước ký kết dtaas và thu nhập của công ty ược trả trước khi phân chia cho ối ​​​​tƻỰ có . Thu nhập này sẽ ược tính Trong thu nhập tính thuế tại vaệt nam và tiền thuế gián thu đã nộp tại nước ký kết sẽ ược khấu trrong tiền thuế phải trải ở việt nam. tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt qua tiền thuế phải trả tại việt nam.

xem thêm: hiệp định acia là gì? hiệp định đầu tư toàn diện asean (acia)

một ối tượng cư trú là ối tượng ap dụng của hiệp ịnh này và biện phap này nắm quyền kiếm soát trực tiếp với một tỷ lệ nhỏ (thường là 10%)>

nếu việt nam không com kết một biện phap khấu trừ thuế gián tiếp trong hiệp ịnh nhưng Theo Luật việt nam, thu nhậpc cc ược từc nước ngoài của một này vẫn được thực hiện.

5. việt nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần dtaas với một số quốc gia:

singapore

bien bản sửa đổi: 09/12/2012

singapore

11/01/2013

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *