Giải đáp cuộc sống

Độ phóng đại kính hiển vi là gì? Cách tính độ phóng đại của kính hiển vi chi tiết!