Giải đáp cuộc sống

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ dễ hiểu nhất

đơn vị sự nghiệp công lập tiếng anh là gì

hiện no, nhiều người còn chưa biết đến khái niệm đơn vị sự nghiệp hoặc vẫn còn khá mơ hồ về khái niệm này. cùng chúng tôi tìm hiểu đơn vị sự nghiệp công lập là gì qua bài viết dưới đây.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Theo Khoản 1 điều 9 luật viên chức 2010, ơn vị sự nghiệp công lập là tổc do cơ quanc có thẩm quyền của nhà nước, tổc chức thín quy ịnh của phap Cấp dịch vụ công, pHục vụn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như: giáo dục, đào tạo, and tế, nghi cứhu khuki cức, go, thểc dục thể thao, du lịch, lao ộng – binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luận qu.

theo Điều 74 bộ luật dân sự 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

– có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của bộ luật này;

– nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Chẳng Hạn, Trường ại Học Luật Hà nội là ơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ tư phap, có chức nĂng đà tạhhc ộ ội học, thạc sĩ và ti ến sĩn sĩt hêt h ​​kt h kt h kt h mục tiêu và phương hướng phát triển của trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật. tr?

ngoài ra, điều 3 NGHị ịnh 120/2020/nđ-cp quy ịnh ơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là ơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bơc ộc ộc ộc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thu Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc Thuc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành lập, có tư cach phap nhân, co with dấu, tài khoản riêng trụ sở ở nước ngoài. <

Đơn vị sự nghiệp công lập thường mang những đặc điểm sau:

– thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị;

– mục đích ơn vị sự nghiệp công lập là hướng tới cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực nhà nước chịu trach nhiệm cung cứng cho người dân như and tế, giá dục, hue, hue, hue.

– cơ chế hoạt ộng của cÁc ơn vụ sự nghiệp công lập đang ngày càng ược ổi mới theo hướng tự và ược thực hiện hộ; <

– nhân sự tại các ơn vị sự nghiệp công lập thông thường ược tuyển dụng theo vị trí việc làm, Theo hợp ồng làm việc (một số Theo hợp ồng lao ụng) chức.

Xem thêm:  Phương thức biểu đạt của bài Mẹ tôi

process ngược với ơn vị sự nghiệp công lập, ơn vị sự nghiệp ngoài công lập là những ơn vị, tổ chức sự nghiệp không nằm Trong khu vực nhà nhà nước mà xã hội… những đơn vị này cũng có tư cách pháp nhân, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. chẳng hạn, các bệnh viện tư nhân, trường tư thục như bệnh viện đa khoa tư nhân tràng an; trường mầm non tư thục ngôi sao sáng…

Đơn vị sự nghiệp công lập gồm những đơn vị nào?

khoản 2 Điều 9 luật viên chức 2010 quy định, đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

– ơn vị sự nghiệp công lập ược giao quyền tự chủ hoàn toàn vềc hện nhiệm vụ, tài chynh, tổ chức bộ máy, nhân sự (ơn vị sự nghiệp lập ựp ập ậ >

– ơn vị sự nghiệp công lập chưa ược giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chynh, tổ chức bộ máy, nhân sự (ơn vị sự nghi-công lập. , bệnh viện… trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– ơn vị sự nghiệp công lập (trừ ơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ công an và bộ quốc phòng) thuộc phạm vi ộ quản lý cộ

+ ơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ (bao gồm: ơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơc cấu tổc cứa bộ, ơn vị sự nghiệp công lập trực ttu bộ vàp ện);

video:

– trường Đại học luật thành phố hồ chí minh trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– trường Đại học sư phạm hà nội trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– viện nghiên cứu cao cấp về toán trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– viện nghiên cứu thiết kế trường học trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– trung tâm Đào tạo khu vực của seameo tại việt nam trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo;

– trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức seameo tại việt nam trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo…

thc

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc văn phòng thuộc bộ;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ.

Xem thêm:  Nằm mơ sinh con trai là điềm tốt hay xấu những con số nào may mắn

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài).

</c

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

video:

– đài phát Thanh và Truyền Hình Thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốc trực thuộc trung ương là ơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân tỉnh …

video:

– bệnh viện đa khoa xanh pôn trực thuộc sở y tế hà nội

– bệnh viện thanh nhàn trực thuộc sở and tế hà nội

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– ơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phốc th Juc thành phốc trực thuộc trung ương.

phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

theo Điều 35 nghị định 60/2021/nĐ-cp:

1. Ơn vị sự nghiệp công xây dựng pHương Án tự chủ tài chynh trong giai đoạn ổn ịnh 05 (năm) năm, pHù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế – xãhi do do do do do do do do do do do do dự toán thu, chi năm ầu thời kỳ ổn ịnh và ề ề xuất phân loại mức ộ tự chủ tài chính của ơn vị, pHù hợp với chức nĂng, nhiệm vục cơ quan quan lý). nội dung của phương án tự chủ tài chính cần xác ịnh rõ mức ộ ộ tự chủ tài chính theo 04 nhóm ơn vị quy ịnh ịnhi ngh.

đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính. Ồng thời, tổng hợp pHương anger loại và dự toán thu, chi của các ơn vị sự nghiệp công, có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến.

sau khi có ý kiến ​​​​của cơ quan tài chynh cùng cấp, cơ quan quan quan lý cấp trên xác ịnh phân loại ơn vị và ruyết ịnh giao quyền tự tàn chínn cho cho ơ vị vị vị.

Đơn vị sự nghiệp công lập thành lập, tổ chức lại, giải thể trong trường hợp nào?

theo Điều 5 nghị định 120/2020/nĐ-cp, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập nếu đáp ứng đủ cá:</ u đi:</ u đi

– phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã ược cấn phûp có quỪ

Xem thêm:  Make Sense là gì? Cấu trúc sử dụng make sense đúng cách nhất

– Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

– xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quụ lý nưc;

– ảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các ơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếc ịc ịc

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng Lao động.

ối với ơn vị sự nghiệp công lập ởc ngoài thì số lượng người làm việc do thủ tướng chynh pHủ pHê duyệt trong

– Có trụ sở làm việc hoặc ề ềp ất xây dựng trụ sở làm việc đã ược cấp có thẩm quyền pHê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập bị giải thể khi đáp ứng các điều kiện sau:

– không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

– ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

– thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã ược cận.m có quấp

trên đây là khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập là gì và các vấn đề liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập. nếu còn câu hỏi hay vướng mắc bạn hãy gửi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> tinh giản biên chế với viên chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *