Giải đáp cuộc sống

Giấy xác nhận dân sự là gì? Nơi cấp, lệ phí và thủ tục cấp?

đơn xin xác nhận dân sự là gì

khi thực hiện xác lập các giao dịch dân sự chung ta thường thấy cac bên yêu cầu cần pHải có giấy xác nhận dân sự ể ểng minh các the vậy loại văn bản này ượ

luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. giấy xác nhận dân sự là gì?

xác nhận dân sự là việc một ca nhân muốn thông qua cơ quan nhà nướccc cóc thẩm quyền ể xác nhận rằng ca nhân co hoặc không tham gia một sực, hành nhân Sinh sống, cư trú tại ị thân trong sự việc, hành vi đó và chứng minh việc tham gia thực hiện là tuân thủ các quy ịnh của pháp lu ôt. cho người xin xác nhận.

giấy xác nhận dân sự là một loại giấy ghi nhận và xac thực việc ca nhân đó có chấp hành các quy ịnh pha ật tại nơi ịa phương cư n th ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề đi khỏi nơi cư trú không?,… giấy tờ này thường được sử dụng trong khi xin việc, bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.

mẫu ơn xin xác nhận dân sự ược sử dụng với mục đích chứng minh về lých ca nhân sử dụng ểể Làm hồ sơc tập there are xin việc ởt nơi nào đó. hiện mẫu ơn xin xác nhận dân sự ược yêu cầu khá pHổ biến, là một trong những nội dung cần thiết ểể xác nhận sự tham gia vào các giao dâch dịn sự, Cátm nhngnt, Thman pHMn nh

mẫu ơn xin xác nhận dân sựco nội dung khá ơn giản, chủ yếu là điền các thông tin về mình và những người lín quan mật thiết nh ư mẹ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ, vợ. nhất chynh là phần xác nhận của công an phường xã về việc bạn ảm bảo không vi phạm những chủ trương, chynh sách của ảng, kh. c cùng với việc điền vào mẫu tờ khai này, cá nhân khi muốn làm xác nhận dân sự cần trình bày nguyện vọng của mình cho cho bộ xãp p>

giấy xác nhận dân sự tiếng anh là civil certification

2. thủ tục hành chính cần làm giấy xác nhận dân sự:

khi ca nhân có mong mueốn, yêu cầu cơ quan nhà nước cóc có ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực ực, hap ự vi. Trong Thời Gian Cá NHân Sinh Sống, Chấp Hành Các Chủ Trường Của Nhà nước, ảng và phap luật, cư Trú tại ịa phương, việc ca nhân tuân thn thủ, không vi phạm pHANG, THÁ NHA, THÁ NH. … thì cá nhân sẽ làm Đơn xin xác nhận dân sự gửi lên cho cơ quan công an cấp xã để thực hiện xác nhận.

Xem thêm:  Năm 2022 là năm con gì, mệnh gì, đặc điểm và phong thủy như thế nào?

có rất nhiều líu do ể cần một giấy xác nhận nhân sự trong hồ sơ xin việc, nhưng lí do cơ bản nhất đó là việc, nó là loại giấy ược xác xác nhận một cach bị vi phạm pháp luật, không bị tiền án, tiền sự tại địa phương. vì tính chất của giấy này là phải xác minh tại địa phương nơi ứng viên đang sinh sống nên tính xác thực rất là cao.

có rất nhiều trường hợp trên thực tế mà cá nhân có thể làm giấy xác nhận dân sự. một số trường hợp cụ thể sau:

xem thêm: giấy xác nhận số chứng minh nhân dân mẫu mới nhất 2022

 • xác nhận việc cá nhân mất giấy tờ,
 • Việc ca nhân chấp hành tốt các chủ trương, ường lối của ảng, nhà nước, tuân thủ phap luật, bản thn luôn hoàn thà nhiệm vụ ị ị ương phương. .
 • xác nhận lý lịch, những thông tin cá nhân
 • liên quan tới nhân thân, ông bà, cha mẹ, anh chị em, tình trạng hôn nhân.
 • sinh viên ược nhà trường yêu cầu xin xác nhận dân sự ể thực hiện thủ tục tốt nghiệp, xác nhận thời gian hoạt ộnes hè
 • người lao ộng ược yêu cầu xin giấy xác nhận dân sự nhằm ảm bảo khía cạnh chấp hành tốt nghĩa vụ công dân, chính Sách của ảng, nhà nước ty. Đy là yêu cầu thực tế của không ít q th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th, th.
 • Công dân khi muốn nhập cảnh vào quốc gia khac theo quy ịnh của phap hành nghĩa vụ công dân.
 • một số tổ chức, hội, đoàn thể yêu cầu chứng minh các thông tin đối với người tham gia,…
 • 3. nơi cấp giấy xác nhận dân sự:

  thông thường, ca nhân sẽ gửi ơn xin xác nhận dân sự thường ến cho cơ quan công an cấp xã vì cơ quan nàyco nhiệm vụ, chức nĂng nắm tình hình, xác mmh v. an toàn xã hội trên địa bàn xã. dựa trên nội dung mà cá nhân muốn xác nhận ược ghi trong ơn xin xác nhận dân sự, cơ quan công an sẽ tiến hành xác nhận vục dân sự. do đó, việc soạn thảo ơn xin xác nhận dân sự làm sao cho ầy ủ, ngắn gọn, xúc tích cor vai trò nhất ịnh trong việc vừa giúp ca nhân mue vấn ề mà mình muốn xác nhận, vừa giúp cơ quan công an có ược những thông tit bản, cần thiết của cá nhân và nắm bắt ợc toàn. /p>

  4. thủ tục cấp giấy xác nhận dân sự:

  bước 1: chuẩn bị giấy tờ

  thứ nhất: Đơn xin xác nhận dân sự

  vì chưa có mẫu thống nhất theo luật và tùc vào mục đích xin giấy xác nhận dân sự, quý vị chuẩn bị mẫu này cho pHù hợp cấp hoặc địa phương hướng dẫn).

  thông thường, giấy xác nhận dân sự thường có các nội dung:

  – tên của người xin xác nhận;

  – Địa chỉ thường trú của người xin xác nhận;

  – họ tên mẹ;

  – Địa chỉ thường trú của mẹ;

  – họ tên bố;

  – Địa chỉ thường trú của bố;

  – họ tên vợ/ chồng;

  – Địa chỉ thường trú của vợ/chồng;

  – phần cam đoan hoặc xác nhận;

  phần thông tin xác nhận của địa phương.

  ơn xin xác nhận dân sự pHải thể hi ược yêu cầu xác nhận, từ đó, cơ quan có thẩm quyền mớic có thểc hiện việc kiểm tra, ối chiếu thông cần thật. do đó, đây là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ.

  xem thêm: mẫu giấy xác nhận đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

  thứ hai: giấy tờ chứng minh nhân thân và chứng minh cư trú.

  – các giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân thông dụng hiện nay: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.

  khi đi làm bất kỳ thủ tục nào, quý vị đều cần chứng minh thông tin nhân thân của mình, xin giấy xác nhận dân sằ ự không. Ồng thời đy cũng là căn cứ ể ể cơ quan có thẩm quyền xác minh chủ thể yêu cầu xác nhận, một số nội thung trong ơn xin xác nh.

  – các giấy tờ chứng minh nơi cư trú: sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp ghi nhận ᰺trú c>

  hiện no, cơ quan quản lý nhà nước được chia theo cấp từ trung ương đến địa phương và chia theo lãnh thổ. một cơ quan nhất định quản lý theo cấp, phạm vi lãnh thổ cụ thể phù hợp với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đưo. Các cơ quan ở ịa pHương chỉ có thể cho bạn xác nhận với thời gian cư trú tại ịa phương, chính vì vậy, bạn cần mang tteo ​​các giấy tờ chứng minh về khng thời gian c ú Ú ú ú ú ú Ún Úto c ch c ch t. xác các thông tin yêu cầu.

  bước 2: nộp hồ sơ

  thông thường sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú. mặc dù hiện nay không có quy ịnh về thẩm quyền cấp giấy xác nhận dân sự cụ thể, song an ninh, trật tự,… do đó có thể xác nhận các thông tin mà quý vị yêu cầu.

  bước 3: nhận kết quả

  xem thêm: mẫu giấy xác nhận lương cho lao động mới nhất năm 2022

  một số địa phương không cấp xác nhận dân sự, chính vì vậy, dựa vào mục đích của mình, quý vị có thể xin giấy kh.tc vd: Để chứng minh không có án tích, vi phạm bị xử lý hình sự, bạn có thể xin phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2.

  5. mẫu giấy xác nhận dân sự:

  do quy ịnh phap luật không cor quy ịnh rõ về mẫu giấy xác nhận dân sự, tuy vậy việc lập một bản ghi nhận đó vẫn cần cầi ảm bảo ầ ủ ủ sau đây, chúng tôi soạn thảo một mẫu giấy xác nhận dân sự như sau:

  cỘng hÒa xí hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

  Độc lập – tự do – hạnh phúc

  giẤy xÁc nhẬn dÂn sỰ

  tôi tên là:….

  sinh ngày:…..

  what tịch: việt nam

  xem thêm: thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật và hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật

  nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…..

  số chứng minh nhân dân:…..

  cấp ngày:….. tại: …..

  tôi xin cam đoan về khẳng ịnh nội thông tin: tôi không thuộc trường hợp đang bị Tryy cứu trach nhiệm hình sự, không đg trong thời phảp hành pháp phap x dục ở địa phương.

  do vậy , tôi mong công an xã …… có thể xác nhận thông tin nhân thân cho tôi để tôi có thể nộp đơn ứng tuyển tại công ty …….

  tôi xin chân thành cảm ơn!

  xÁc nhẬn cỦa trƯỞng cÔng an

  (ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  anh ……… .. hiện đang cor hộ khẩu thường trú tại ịa pHương không thuộc trường hợp đang bị tryy cứu trach nhiệm hình sự, không đg trong thời phảp hành te sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục ở địa phương.

  trưởng công an xã

  (ký, ghi rõ họ tên)

  ngƯỜi xin xÁc nhẬn

  (ký, ghi rõ họ và tên)

Xem thêm:  Thẻ VISA là gì? Thẻ Mastercard là gì? Nên dùng loại thẻ nào?
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *