Giải đáp cuộc sống

Đồng hồ máy Quartz là gì? Ưu, nhược điểm của đồng hồ máy Quartz