Giải đáp cuộc sống

Dự phóng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp – BISECO Hệ sinh thái doanh nghiệp

Dự phóng báo cáo tài chính là gì

Dự phóng báo cáo tài chính là gì

dự phóng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hĐkd) là bảng tài chính quan trọng trong quyết định phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. hôm no, hãy cùng biseco tìm hiểu về ” dự phóng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp” nhé!

tìm hiểu chung về dự phóng báo cáo tài chính

khái niệm

theo thông tư 200 quy định, báo cáo kết quả hĐkd là bản dự phóng báo cáo tài chính tổng hợp. Được sử dụng để phản ánh về tình hình kinh doanh và tiến độ kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn nhất định.

 • doanh jue tương ứng với mức chi phí doanh nghiệp đã chi
 • kết quả kinh doanh ứng với công thức: tổng doanh thu thuần = tổng chi phí + tổng lợi nhuận
 • strong đó:

  + các khoản giảm trừ được tính bằng tổng các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và do các loếi. Đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu

  lợi ích sử dụng

  bảng dự phóng giúp cho doanh nghiệp nắm rõ các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

  • tình hình lãi lỗ kinh doanh trong doanh nghiệp
  • Đánh giá lộ trình thực hiện kế hoạch
  • lợi nhuận và các nguyên nhân ảnh hưởng tới sự thay đổi của lợi nhuận trong doanh nghiệp
  • từ đó, doanh nghiệp dễ dàng đưa ra những quyết định phù hợp và kịp thời. Để xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai

   thiết lập các chỉ tiêu trong dự phóng tài chính

   doanh thu

   • doanh jue từ bán hàng: doanh jue từ hoạt động bán hàng được lũy kế số phát sinh trong kỳ báo cáo trên sổ cái. ghi có tk 511 với nội dung doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu. và ghi có tk 512 với chỉ tiêu doanh thu bán hàng nội bộ
   • các khoản giảm trừ doanh thu. khoản giảm trừ này được ghi trong sổ cái hoặc nhật ký sổ cái. và được lũy kế phát sinh trong năm báo cáo. khoản này được ghi nợ tk511 với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đồng thời ghi có tk521, tk333 với nội dung lần lượt là: các khoản giảm trừ doanh thu; thuế và các khoản phải nộp nhà nước” (tk3331, 3332, 3333)
   • doanh jue hoạt động tài chính. khoản này ghi nợ tài khoản 515 và ghi có tk 911 với chỉ tiêu doanh hoạt động tài chính
   • thu nhập khác. Được ghi nợ tk 711 với chỉ tiêu Jue nhập khác. và ghi có tk 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái
   • giá vốn hàng bán. khoản này được ghi có vào tk632 và ghi nợ vào tk 911 với chỉ tiêu giá vốn hàng bán.
   • chi phi

    • chi phí tài chính. chi phí này được ghi có vào tk635 và ghi nợ tk911 với chỉ tiêu chi phí tài chính
    • chi phí lãi vay. chi phí này căn cứ vào sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 với chỉ tiêu chi phí tài chính.
    • chi phí bán hàng. chi phí này được ghi có vào tk 641 và ghi nợ tk 911 với chỉ tiêu chi phí bán hàng.
    • chi phí quản lý doanh nghiệp. chi phí này được ghi có vào tk 642 và ghi nợ tk 911 với chi phí quản lý doanh nghiệp
    • chi phi khác. chi phí này được lũy kế số phát sinh trong kỳ báo cáo trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái. Được ghi có tài khoản 811 và được ghi đối ứng với bên nợ của tk 911 với chỉ tiêu chi phí khác
    • thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành. chi phí này căn cứ vào tổng phát sinh bên có tk 821 và đối ứng với bên nợ tk 911 trên sổ kế toán chi tiết tk 821.
    • phân tích dự phóng bctc

     • phân tích xu hướng quá khứ
     • mức độ kỳ vọng về hoạt động kinh tế vĩ mô
     • bối cảnh cạnh tranh trên thị trường
     • các chiến lược quản lý
Xem thêm:  Nguyên tắc kế toán doanh thu Doanh nghiệp theo TT 200
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *