Giải đáp cuộc sống

Thế nào là gia đình có công với cách mạng?

Gia đình có công với cách mạng là gì

gia đình có công với cách mạng là những hộ gia đình luôn nhận được những sự quan tâm, hỗ trợ từ phía xã hội. vậy theo quy định pháp luật thì ta phải hiểu gia đình có công với cách mạng là gì? được quy định như thế nào? bài viết dưới đây của luật dương gia sẽ giúp cho bạn đọc giải đáp được những thắc mắc về vấn đề này.

cơ sở pháp lý:

pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi năm 2012;

giải quyết vấn đề:

tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. gia đình có công với cách mạng được hiểu như thế nào theo quy định pháp luật?

theo quy ịnh tại phap phaph ưu đãi người cóg với cach mạng năm 2005 đã dành hẳn một mục ể ể q q q ịnh về người có công với cach mạng. tại mục 11 người có công với cách mạng, ta có thể thấy việc quy định về người có công với cách mạng như sau:

tại Điều 32 đã khái quát chung về người có công với cách mạng

1. người được tặng kỷ niệm chương “tổ quốc ghi công” hoặc bằng “có công với nước”;

2. người trong gia đình được tặng kỷ niệm chương “tổ quốc ghi công” hoặc bằng “có công với nước” trước cách mạng tháng tám n4ă;m 19ă;

3. người được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến;

4. người trong gia đình được tặng huân chương kháng chiến hoặc huy chương kháng chiến.

như vậy, tac thể thấy riqu qua quy ịnh trên về người công với cach mạng, giúp ỡ Các mạng là người thuộc một trong bốn trường hợp nêu trên. việc xác ịnh người có công với cách mạng, giúp ỡ cách mạng đã ược nhà nước xác ịnh thông qua hình thức như tặng kỷ ni ệm. MộT ốI TượNG KHAC THườNG GặP Và there are ược nhà nước CC CO NHữNG CHYNH SACH Xã Hội Và Xã Hội Các Ban Ngành đoàn Thể Dành Sự Quan Tâm Vô Cù Cùng ặc Biệt đ

ối với bà mẹ việt nam anh hùng sẽ ược nhà nước trao bằng ể ể ghi nhận công lao đong gó và công nhận ối tượng có cró ới vỺi cá bên cạnh đó sẽ là những người trực tiếp tham gia kháng chiến được tặng huân huy chương kháng chiến. không chỉ cá nhân những người được tặng huân huy chương được công nhận là người có công với cách mạng, giúp đỡ cách mạng mà gia đình của những đối tượng đó cũng được công nhận là những người có công sức đóng góp với cách mạng.

2. hình thức ghi nhận là gia đình có công với cách mạng, giúp đỡ cách mạng theo quy định pháp luật:

theo quy định tại Điều 32 trong pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; có quy định về hình thức ghi nhận gia đình có công với cách mạng, với nhà nước. các hình thức được ghi nhận như sau:

1. người công giúp ỡ cach mạng ược tặng kỷ nệm chương “tổc quốc ghi công” hoặc bằng “có công với nước” và người có “có công với nước” ược hưởng trợp ối với thân nhân liệt sĩ quy ịnh tại pháp lệnh này.

Xem thêm:  Cố Lên Tôi Ơi Dịch Sang Tiếng Anh Dùng Để Động Viên, Khích Lệ

2. người có công giúp ỡ cách mạng ược tặng huân chương kháng chiến và người có công giúp ỡỡ cách mạng trong đc. nhà nước mua bảo hiểm and tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

3. người có công giúp ỡ cách mạng ược tặng huy chương kháng chiến và người có công giúp ỡỡ cách mạng trong đc. nhà nước mua bảo hiểm and tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

4. Chính Phủ quy ịnh cụ thể điều kiện hưởng chế ộ ưu đãi ối với người có công giúp ỡ cach mạng trong gia đình ược tặng kỷm niệm chương huy chương kháng chiến.

5. người đã ược công nhận và hưởng các chế ộu đãi quy ịnh tại điều 9, điều 10 hoặc điều 30 thì không thuộc ối tượng ap dụng của điều này.

như vậy, tac thểy rõ một điều nhà nước luôn co -những chế ộ ộ và chính sac ặc biệt quan tâm và ưu đãi với những người và những gia đình Con Con. các gia đình và những cá nhân có công với cách mạng sẽ ược tặng huân huy chương hay bằng khen là những ối tượng có có có với cách mạng

vệc khen tặng không chỉ là ể thể hi sự quan tâm ặc biệt của ảng của nhà nước của toàn xã hội với những người công với cach mạng, những gia THứC Công nhận đây là những ối tượng ặc biệt ể ể các thủc tục hành chynh there are cach thực hiện ap dụng chynh Sách với những gia đình công

3. trách nhiệm của nhà nước, các ban ngành đoàn thể đối với gia đình là gia đình có công với cách mạng:

ối với nhà nước, các ban ngành đoàn thì thì đy là một trách nhiệm vô cùng quan trọng không ược bỏ qua ối với các ôin hân việc thực hiện các trach nhiệm này ược phac luật quy ịnh rất riqu ràng thông qua việc pHân chia cụ thể các trach nhiệm Theo từng ban ngành, lĩnh vực riêng như

+ Đối với chính phủ

chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Đối với bộ lao động – thương binh và xã hội

bộ lao động – thương binh và xã hội chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi ngườl vi mcó

+ Đối với Ủy ban nhân dân các cấp

uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng trong phạm vi địa phương mình; cơ quan lao ộng – thương binh và xã hội ịa phương giúp uỷ ban nhân dân c cùng cấp trong việc thực hiện quản lý nhà nước v viường.

+ Đối với bộ quốc phòng, bộ công an

bộ quốc phòng, bộ công an hướng dẫn, chỉ ạo, tổ chức thực hiện chính sách, chế ộ ưu đ— người có công với cách mộ qu do b

+ Đối với bộ tài chính

bộ tài chính bảo đảm ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người công v; Hướng dẫn, chỉ ạo, tổ chức thực hiện việc miễn, giảm thuế ối với người công với cach mạng và hỗ trợ sở vật chất, nguồn vốnng cơ sả sở sở ườ ươt, tah, tah, such, such, , such, thath, such, thath, such, thath, such. binh, bệnh binh.

Xem thêm:  Môi giới bảo hiểm là hoạt động như thế nào? Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật

+ Đối với bộ xây dựng

bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện chế ộ ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở ối với người có công với cách mịcỡng p>

+ Đối với bộ tài nguyên và môi trường

bộ tài nguyên và môi trrường hướng dẫn thực hiện chế ộ ưU đãi ối với người sử dụng ất là người sử dụng ất là người sửng dụng Cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình, pHục hồi chức nĂng cho thương binh, bệnh binh và những người

+ Đối với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chế độ ưu tiên, ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp bằng các hình thức ưu tiên giúp đỡ về giống, vật nuôi, cây trồng, thuỷ lợi phí, chế biến nông sản, lâm sản, áp dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất; ưu đãi trong khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và phát triển ngành nghề ở nông thôn đối với người có công với cáng.ch

+ Đối với bộ and tế

bộ and tếng dẫn các điều kiện, tiêu chuẩn, quy chế chuyên môn, kỹ thuật bảo ảm việc che chă và bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm and tế ới vại ng ười c.

+ Đối với bộ giáo dục và Đào tạo

bộ giáo dục và đào tạo, bộ lao ộng – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế ộ ưu tiên, ưu ối với ngườg vi . và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4. thế nào là gia đình có công với cách mạng?

tóm tắt câu hỏi:

xin chào luật sư Luật dương gia, tôi có một vấn ề vướng mắc cần sự hỗ trợ và giải đáp từ pHía luật sư luật dương gia như sau: gia đình tôi con đ đ đ đ đ đ đ đi đ đi đi đ đi đi đi đ. – 1948, trung đoàn 165 tại xã xuân giang, huyện quang bình, tỉnh hà giang 03 with trâu để mổ làm thực phẩm và 500kg thóc nếp và bạc. ẾN NăM 1959 GIA đình Tôi Cós /1962. vậy tôi hỏi trong trường hợp này gia đình ông nội tôi có được công nhận gia đình có công với cách mạng không? xin luật sư trả lời và tư vấn cho tôi. tôi xin cảm ơn luật sư luật dương gia.

luật sư tư vấn:

cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến ban biên tập – phòng tư vấn trực tuyến của công ty luẬt dƯƠng gia. với thắc mắc của bạn, công ty luẬt dƯƠng gia xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. căn cứ pháp lý:

Điều 31, 32 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;

Điều 2 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi năm 2012;

2. nội manure tư vấn:

điều 2 phapcệnh ưu đãi người cóg với cach mạng sửa ổi năm 2012 quy ịnh người có công với cach mạng như gồm những ối tượng như sau: <

“1. người có công với cách mạng:

a) người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

Xem thêm:  Cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm - Hànộimới

b) người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945;

c) liệt sĩ;

d) bà mẹ việt nam anh hùng;

đ) anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

e) anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) bệnh binh;

i) người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) người có công giúp đỡ cách mạng.”

trong đó, người hoạt ộng khang chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổc và làm nghĩa vục quốc tế là người tham gia khang chiến ược nhà nước tếng Hú.

theo quy định trên, trường hợp ông nội bạn được trao tặng huy chương kháng chiến hạng hai trong thời kỳ kháng chiến chống pháp nên được hưởng chế độ ưu đãi dành cho đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổc và làm nGhĩa vục tế và ươc hưởng chế ộ quy ịnh tại điều 31 phac lệnh ưu đãi người có công với cach mạng 2005 như sau:

“Điều 31

các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vc tquồ>

1. trợ cấp một lần;

2. bảo hiểm and tế;

3. khi người hoạt ộng kHáng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổc và làm nGhĩa vục quốc tế chết thì người tổ chức mai táng ược nhận mai táng pHí “

trước đy, có thông tư số 16-tbxh ngày 11 tháng 10 năm 1977 của bộ thương binh xã hội (nay đã hết hiệu lực thi hành) ực thi hành) Ɲ giải có thi hành) Ɲ giải :

– những người và gia đình công với cach mạng là những người và gia đình công công trực tiếp giúp ỡ cach mạng khi chưa g… a giành ược chínnnh ềnh, hhìm, hoj de gốm ịt. Sự Giúp ỡ này nếu bị lộ sẽ dẫn ến nguy hiểm cho người giúp ỡ ỡ cach mạng về tinh mạng, tài sản như bịt bớt bớ, tù đày, sat hại, tri ệt nh ườ ườ ớ ớ ườ ườ ườ ườ ườ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ ớ chế độ đãi ngộ là người đã trực tiếp giúp đỡ cách mạng, được đứng tên trong quyết định khen thưởng.

– gia đình có công với cách mạng là gia đình có chủ gia đình và Ít nhất là một người thn nữa trở lên (b, mẹ, vợc chồng, with …) c. tiếp giúp đỡ cách mạng.trong gia đình có công với cách mạng chỉ người có công chủ yếu được đứng tên trong quyết định khen thưởng và những người đã trực tiếp có công giúp đỡ cách mạng được xác nhận trong hồ sơ khen thưởng, mới được hưởng chế độ đãi ngộ.

tuy nhiên, hiện nay không có văn bản phÁp luật nào quy ịnh về gia đình có công với cách mạng và chế ộ ộ ộ ộ ộ ộ.

TRườNG HợP NGườI TRONG GIA đìnH BạN Thuộc TRườNG HợP QUY ịNH TạI đIềU 32 PHAPP PHÁNH ưU đÃI NGườI CÓNG VớI CACH MạNG NăM 2005 THV >

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *