Giải đáp cuộc sống

Giải pháp hữu ích và quy trình đăng ký bảo hộ độc quyền

1. sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

vệc tạo ra một giải phap hữu ích là một quánh phức tạp, không hề ơn giản, nó đòi hỏi pHải có sự ầu tưi vềi gian, công sức và tiền bạc. do vậy ngay sau khi tạo ra thành công giải pháp hữu ích việc phải làm tiếp theo là xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế đó, tránh sự cự ict kháthá.

đăng ký bảo hộ giải phap hữu ích là că ứ xác lập quyền sở hữu và ộc quyền ối với mỗi phat minh mới cong ᧰ giải phap hữu ích sau khi thực hi nhận và bảo hộ của nhà nước. Đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho chủ sở hữu của sáng chế như tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm nhiên liệu từ việc khai thác giải pháp hữu ích, chuyển quyền sử dụng hoặc bán các giải pháp hữu ích cho tổ chức, cá nhân khác.

2. giấy tờ bổ sung và quy trình đăng ký bảo hộ

2.1 tài liệu cần cung cấp

 • tên giải pháp hữu ích
 • mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);
 • những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có sáng chế, những nhược điểm và hạn chế;
 • một số trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;
 • thong tin của chủ sở hữu sáng chế
 • tông tin tác giả/đồng tác giả
 • 2.2 quy trình đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

 • công bố ơn hợp lệ: cục sở hữu trí tuệ công bố sáng chế trên công báo sở hữu công nghiệp ối với những ơn hìhợp lề.
 • yêu cầu thẩm định nội dung:
 • thẩm ịnh nội dung ơn: li>

  3. giải pháp hữu ích và điều kiện bảo hộ

  3.1 giải pháp hữu ích là gì?

  giải phapt hữu ích là giải phap kỹ thuật dưới dạng sản pHẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn ềề xác ịnh bằng việc ap dụng các quy luật tự nhi. giải pháp hữu ích phải do hoạt động lao động sáng tạo của with người chứ không phải sản phẩm của tự nhiên.

  Đang xem: Giải pháp hữu ích là gì

  Tham khảo thêm: Đầu số 055 là của nhà mạng nào? Làm sao để có thể đặt mua đầu số 055 một cách nhanh chóng?

  như vậy, giải pháp hữu ích có thể hiểu là một dạng của sáng chế tuy nhiên điều kiện ể ượ ược cấp văn bằằng bᙺo.

  3.2 Điều kiện bảo hộ

  a. các đối tượng không được đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích

  • phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  • sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơanh; chương trình máy tính;
  • cách thức thể hiện thông tin;
  • giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
  • giống thực vật, giống động vật;
  • quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  • phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.
  • b. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích

   – thứ nhất, có tính mới; – thứ hai, có khả năng áp dụng công nghiệp.

   Xem thêm: Nguyên lý hoạt động hệ thống sắc ký khí – quang phổ khối (GC-MS)

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *