Giải đáp cuộc sống

Hành chính văn phòng và những khái niệm cơ bản

Hành chính doanh nghiệp là gì

Hành chính doanh nghiệp là gì

hanh-chinh-van-phong-va-nhung-khai-niem-co-ban

1. ngành hành chính văn phòng là gì?

hành chính văn phòng bao gồm những công việc hàng ngày như quản lý công tác lễ tân, khánh tiết, ưa đón và tiếp khách cho cho cho, sắp xếp xếp, l. , trag thiết bị, pHương tiện làm việc cho can bộ, mua sắm trag thiết bị, vĂn pHòng pHẩm cho công ty, quản lý và thực hiệc ặt báo chí chí chí bộ nhân viên, tổc chức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức khám sức kham sức kham sức kham sức kham ngoài ra, nhân viên hành chynh văn phòng còn có nhiệm vụ ối ngoại cho công ty, chỉ ạo, hướng dẫn và kiểm tra các ơn vị trực thuộc công tyhứcn trong -.

2. phẩm chất và năng lực cần có để làm một nhân viên hành chính văn phòng

 • chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó
 • luôn đúng hẹn, tin cậy, luôn tuân thủ quy định, quy trình
 • coi trọng truyền thống
 • thích các công việc quản lý hồ sơ tài liệu, giấy tờ, ghi chép sổ sách và các công việc hành chính, văn phòng khác
 • làm các công việc mang tính thủ công
 • sống đơn giản, thực tế, hướng đến sự ổn định, an nhàn
 • 3. các nghề trong ngành hành chính văn phòng

  cac-nganh-nghe-trong-nganh-hanh-chinh-van-phong

  – quản trị văn phòng: quản trị văn phòng, viên lễ tân, điện thoại viên

  – thư viện, thông tin: thống kê, lưu trữ, thư viện, hệ thống thông tin

  – các ngành nghề liên quan: biên dịch, phiên dịch, bán lẻ, tự kinh doanh nhỏ, các nghề thủ công mỹ nghệ, và một số vị trí công quề chức l Quan

  – quản trị văn phòng (thư ký văn phòng):

  đào tạo Sinh viên trở thành nhân viên thư ký vĂn pHòng chuyên nghiệp co kiến ​​thức, kỹ nĂng xây dựng và tổc chức thực hiện chương trình công táa cảa cảa cảa cảa cảa cảa cảa cả quản lý, cung cấp thông tin cho cơ quan và lãnh đạo các cơ quan; tổ chức các hội nghị; tổ chức tiếp đón các đoàn vào; tổ chức cho đoàn ra; thành thạo, tự tin trong các tình huống giao tiếp, gop phần khẳng định vị thế của cơ quan đối với các đối tượng giao tiếp kháuk; sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng; thành thạo các hoạt động nghiệp vụ văn phòng.

  sau khi tốt nghiệp có thể làm thư ký, trợ lý cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; ảM NHậN NHữNG CHứC DANH KHAC (Tổ TRưởNG, TRưởNG Bộ PHậN HÀNH CHYNH V JN PHOGN) HOặC Làm Công VIệC C CORN QUAN ếN CôNG TAC VăN THư LưU TRG V ị V ị V ị

  – thống kê, lưu trữ

  Đào tạo sinh viên có kiến ​​​​thức và kỹ năng tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ nhƺ; chỉnh lý tài liệu; xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ, thống kê và công cụ tra tìm tài liệu, bảo quản tài liệu; tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, lưu trữ tài liệu trong các tổ chức đoàn thể; công bố tài liệu, ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ.

  sinh viên tốt nghiệp ngành lưu trữ học thể làm việc tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố; các phòng lưu trữ huyện, quận hoặc làm cán bộ quản lý công tác hành chính văn thư lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

  – thư viện, hệ thống thông tin

  đào tạo sinh viên cónh ộ chuyên môn cao về khoa học thông tin và thưn viện, co khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật tự ộng Hóa Trong công công t Lý, phân tích, tổng hợp thông tin, bảo ảm cung cấp các loại hình thông tin pHục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và hỗ trợ các qua trì trì trì trì trì trìrnh quyết ịnh, lập k ạ lập, khai thác, tổ chức và quản trị các nguồn lực thông tin dưới dạng cơ sở dữ liệu tích hợp và đặc thù; có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý các cơ quan thông tin – thư viện.

  sau khi tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy ở các trường Đh, cĐ; các trung tâm thông tin tư liệu; Hoạt ộng chuyên môn ở Các cơ quanc có thiết chếp nhất giữa thông tin và thư viện, thư viện truyền thống, thư viện hiện ại (thư viện điện tử), các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường Đh.

  Các ngành nghề liên quan: điện thoại viên, nhân viên lễ tân, bán lẻ, tự kinh doanh nhỏ, các nGhề thủ công mỹ nghệ, và một số vị công tc tc Trong c tc trong c cơng mỹ nghệ, và một số vị công tc trong c cơng mỹ nghệ, và một số vị công tác cơn quan quan quan quan quan.

  4. tìm việc làm hành chính ở đâu?

Xem thêm:  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là gì? Đặc trưng cơ bản
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *