Giải đáp cuộc sống

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế – Học gì? – Cơ hội việc làm khi ra trường

Hệ thống thông tin kinh tế là gì

ngành hệ thống thông tin kinh tế là gì?

 • tên tiếng anh: economic information systems
 • trình độ đào tạo: Đại học
 • thuộc khối ngành: kinh tế & quản lý
 • thời gian đào tạo: 4 năm
 • và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. cụ thể là tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào ể hi ệ ể hi ệ

  mục tiêu đào tạo của ngành hệ thống thông tin kinh tế

  Đào tạo cử nhân ngành hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về kinh tế-xã hội và quản trị kinh doanh, cod ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế-xã hội. sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận tin học trong các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

  học ngành hệ thống thông tin kinh tế ra làm gì?

  sau khi hoàn thành chương trình học ngành hệ thống thông tin kinh tế, bạn có thể đảm nhận những vị trí công việc dưới đây:

  • thiết kế và quản lý một hệ thống thông tin kinh tế phục vụ cho các hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh; các bạn cũng có thể tự tin đứng vào vị trí chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống;
  • quản trị viên hệ thống thông tin; nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án;
  • chuyên viên quản trị và bảo mật cơ sở dữ liệu của hệ thống, quản trị viên hệ thống thông tin, tích hợp hệ thống; chuyên gia tư vấn, xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin;
  • Giảng viên giảng dạy một sốc học phần thuộc lĩnh vực hệng thông tinh kinh tế, Máy tính và công nghệ thông tho các trường ại học, cao ẳng, trung cấp …

   những tố chất phù hợp với ngành hệ thống thông tin

   Để có thể theo học ngành hệ thống thông tin kinh tế, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

   • Đam mê với công nghệ, phần mềm;
   • nhanh nhẹn, nhạy bén và có khả năng tư duy tốt;
   • chính xác và thận trọng trong công việc;
   • chịu được áp lực công việc tốt;
   • có trí thông minh và khả năng sáng tạo;
   • ham học hỏi và cập nhật kiến ​​​​thức mới;
   • có khả năng ngoại ngữ tốt;
   • có khả năng làm việc nhóm.
   • chương trình đào tạo ngành hệ thống thông tin kế toán

    môn học đại cương

    1. triết học mác-lênin
    2. kinh tế chính trị mác-lênin
    3. chủ nghĩa xã hội khoa học
    4. lịch sử Đảng cộng sản việt nam
    5. tư tưởng hồ chí minh
    6. ngoại ngữ
    7. toán cao cấp
    8. lý thuyết xác suất và thống kê toán
    9. pháp luật đại cương
    10. tin học đại cương
    11. giáo dục thể chất
    12. giáo dục quốc phòng
    13. môn học chuyên ngành

     1. kinh tế vi mô i: giới thiệu các kiến ​​thức cơ bản và cơ sở về hoạt ộng của nền kinh tế thị Trường Thông qua việc phn tíc như quy luật cầu cầu cầu , quy luật cạnh tranh. học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. qua đó sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo.
     2. 2. kinh tế vĩ mô i: giới thiệu một số khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, bao gồm: Đo lường tổng sản lượng và cức gián; mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn: các nhân tố qui định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng chính về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thư>ơng m

      3. NGUYN Lý Kế Toán: học phần cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết kế ton: Các Khái niệm, bản chất, ối tượng, mục đích, chức nh, nhi ụ. các phương pháp kế toán; quá trình jue thập, ghi chép số liệu kế toán, trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.

      4. what trịc học: học phần cung cấp những kiến ​​thức cơ bản vền quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: khái niệm và bản chất củt củt củt củt củt củt củt củt củt nhà quản trị; môi trường quản trị; các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, giám đốc/điều hành và kiểm tra/kiểm soát. Học phần còn cập nhật một số vấn ề mới của quản trịc hện ại như quản trị thông tin và ra quyết ịnh, quản trị sự ổi mới/thay ổi, quyg ộg ộg ộg ộ , what nghiệp.

      5. Toan rời rạc: học phần cung cấp những kiến ​​thức tối thiểu của toán học rời rạc dùng làm cơ sở cho việc học tập chuyên sâu về khoa học may tinh tinh, ở cả . NHữNG VấN ề Cơ BảN Thuộc Lý Thuyết tập hợp, lôgícoan, ại số mệnh ề, ại số quan hệ, Lý Thuyết Thutt ton, Lý Thuyết ồ ồ thị hữ sốt. học phần còn giúp sinh viên hình thành tư duy lôgíc, rành mạch, chính xác và có cách nhìn “rời rạc hóa những quá trình liên tục”; nhờ vậy, họ sẽ có thể tiếp thu dễ dàng hơn những kiến ​​​​thức sâu rộng đang phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ th>

      6. Kiến Trúc Máy Tính Và hệ điều hành: học phần cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về kiến ​​trúc máy tính điện tử và hệi điều hành làm và hệ thống thông tin kinh tế.

      7. Hệ thống thông tin quản lý: học phần cung cấp những kiến ​​thức và kỹ nĂng về hệ thống thông tin quản lý như một trong cac bộ pHận chức kinh tế xã hội hiện đại. HọC phần trình bày cach thức sửng và tái tổc chức hệ thống thông tin ể khai thac hệ thống một cach Cóc có hiệu quảm gop pHần tạo ra những hàng ho, và dị v ịt ịt ịt. /p>

      8. cơ sở lập trình: học phần giới thiệu những khái niệm và nguyên lý cơ bản của việc thiết kế toán và lập chương trình choc máry tinh điện tử. Sau Khi Hoàn Tất Học Phần, Sinh Viên sẽ nắm ược những kiến ​​thức cơ sở về tuật toán và chương trình, các cấu truc dữ liệu tiền ịnh trong ngôn căn bản để giải các bài toán quản lý mà đặc biệt là kỹ thuật thiết kế “trên xuống (top-down design)” và kỹ thuật lập chương con.trìn một ngôn ngữ lập trình hiện đại thông dụng sẽ được dùng làm phương tiện để trình bày.

      9. CấU Trúc dữ liệu và giải thuật: học phần giup Sinh viên thực sự hiểu ược tầm quan trọng của giải thuật và các tổc chức dữ liệu – hai thành tố quan quan trọ . sinh viên được trang bị những kiến ​​​​thức cơ bản về các kiểu cấu

      10. cơ sở dữ liệu: học phần giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về các hệ thống cơ sở dữ liệu và bao hàm nhề niững qu. loại mô hình, quan hệ giữa các thực thể, chuẩn hoá dữ liệu, ngôn ngữ Truy vấn dữ liệu cấu tronc sql (structured consultation language) và các hệng quản trị cơ sở dữ liệu. cơ sở lý thuyết của mô hình dữ liệu quan hệ cũng được đề cập đến. SINH VIêN HọC XONG HọC PHầN Này Sẽ NHậN THứC ượC VAI trò và sự cần thiết của hệng quản lý dữ liệu ối với một tổc chức kinh tế-xã hội, MộT hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng, có khả nĂng sử dụng ngôn ngữ sql và một ngôn ngữ nào đó ểể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.

      11. phát triển hệ thống thông tin kinh tế: học phần trình bày các khái niệm phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin theo năm công đoạn của chu kỳ phát triển hệ thống: hình thành và đánh giá tính khả thi của dựán xây dựng hệ thống; phân tích hệ thống; thiết kế hệ thống; triển khai cài đặt hệ thống; vận hành và bảo trì hệ thống. sau khi hoàn tất học phần, Sinh viên sẽ có tầm nhìn hệ thống thông tin dưới góc ộ của nhà quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, hiểu ược quy trì trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống.

      12. mạng và truyền thông: học phần cung cấp các kiến ​​thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông. nội dung của học phần bao hàm: các đặc trưng và thành phần của các kiểu mạng như lan, wan, internet…; các khái niệm liên quan đến mỗi tầng trong mô hình osi; cách sử dụng các cấu kiện mạng như cables, nic, modems, repeaters… trong quy trình thiết kế một mạng lan và việc quản trị mạng. một hệ điều hành mạng tiêu biểu như novelle netware hay windows xp sẽ được chọn lựa làm phương tiện để trình bày.

      vậy là bài viết trên đây isinhvien đã liệt kê những thông tin tổng quan cần biết về ngành hệ thống thông tin kinh tế. bạn có thể xem thêm các ngành khác tại đây >> danh sách các ngành nghề hệ Đại học được đào tạo ở việt nam hiện nay. nhớ cho isinhvien like, comment và share bài này đến bạn bᯡn!

Xem thêm:  Bệnh sùi mào gà ở nam: Nguyên nhân, dấu hiệu, điều trị và phòng ngừa
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *