Giải đáp cuộc sống

LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

Hợp đồng dài hạn là gì

ối với những người làm trong lĩnh vực hành chynh nhân sự, kế toán … hiểu biết rành rẽ về các loại hợp ồng sẽ giún ccb bạn thuận tiện hơt rất nh nh ồu c.

hợp đồng lao động quy định rõ về quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động.

trả lời cho câu hỏi hợp đồng dài hạn là gì?

Đang xem: Hợp đồng dài hạn là gì

trước khi tìm hiểu về thuật ngữ hợp ồng dài hạn hay hợp ồng không thời hạn, hợp ồng tương lai, hãy cùng tôi phych về khái ồp.

hợp đồng chính là văn bản ghi lại thỏa thuận về quyền lợi của người mua và người bán hoặc giữa người lao độthu. văn bản này có giá trị khi đã có ầy ủ ủ chữ ký và dấu ỏ (nếu có) của cả hai bên và là cơ sở phÁp lý vô cùng quan trọng trọng hìợp có.

bên vi pHạm sẽ chịu trach nhiệm bồi thường hợp ồng, nếu mức ộ vi phạm mang tinh chất nghiêm trọng hoặc ặc biệt nghiêm trọng, bên vi phạm Có the thểu c.

dưới đây, tôi xin đi sâu vào hợp đồng dài hạn trong mảng hành chính nhân sự. hợp đồng dài hạn là những loại hợp đồng có giá trị từ 1 năm trở lên. hiện no, loại hợp đồng này được áp dụng tại hầu hết các công ty (đối với nhân viên chính thức). khi hết hạn hợp đồng, nếu hai bên vẫn muốn làm việc với nhau, sẽ tiếp tục ký hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng.hay khi có vấn ề ề phát sinh sinh mà người lao ồng không thể làm việc trong ngày ký hợp ồng tht. >

theo quy ịnh, doanh nghiệp chỉ ược ký kết hợp ồng dài hạn vớiối tượng lao ộng ến lần thứ 2. nếu sau 2 lần ký kết, người lao được chuyển sang hình thức hợp đồng không thời hạn.

những lưu ý dành cho người lao động trước khi ký kết hợp đồng dài hạn

Đọc kỹ hợp đồng

trong hợp đồng sẽ ghi chép đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người thuê lao động. TRướC KHI Ký KếT MộT HợP ồNG LAO ộNG DàI HạN, CAC BạN PHảI TMM HIểU đâY COR PHảI Là MẫU HợP ồNG LAO ộNG CHUẩN MớI NHấT HợP Lệ ”. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các bạn khi phát sinh tranh chấp.

tôi đã từng ọc không Ít những hợp ồng không hề ềp tới quyền lợi của người lao ộng ngoài mức lương ược hường và thiẺ. không thể phủ nhận, lương là một trong những yếu tố khá quan trọng khi bạn quyết định nhận một công việc nào đó.

tuy nhiên, bên cạnh lương, có không Ít nhứng vấn ề ề khác cc bạn cần quan tâm như: chế ộ ộ ộ ộ ị ị ị. tất cả những nội dung này cần ược pHản angrê hợp ồng dài hạn ể ể bạn cóc cóc chắc chắn rằng quyền lợi của mình hoàn toàn ược ảm bảo.

hãy chắc chắn rằng, trên hợp ồng dài hạn của bạn nêu rõ vị trí công việc, ịa điểm làm việc, quyn lợi khi đi công tac, … Khônt Các Các Tri không gặp khá nhiều khó khăn ồng thời không đÁp ứng ược mục tii công việc mà họ đang hướng tới.

người lao động không nên tin tưởng những thỏa thuận bằng miệng khi xác định làm việc lâu dài cho một tổ chức. Các Thỏa Thuận Bằng Miệng này Không ượC PHAPP LUậT Công NHậN Và Trong Trường HợP Có tranh chấp, Sẽ Không Có Một Chứng Cứ Nào Cóc Có thể ảm Bảo quyền lợn choc choc choc choc choc ceroc.

những sự thay ổi về lương, thưởng, thời gian there trước đó. tất cả mọi thỏa thuận đều phải được phản ánh một cách chi tiết trên hợp đồng.

không giao giấy tờ gốc cho người sử dụng lao động

người sử dụng lao động không được phép giữ giấy tờ tùy thân gốc củ người lao động hoặc các văn bằng, chứng chỉ. căn cứ vào điều 20 của luật lao động mới nhất, hành vi này được coi là trái pháp luật. hiện nay, tại không Ít công ty thường yêu cầu giữ bằng ại học gốc của nhân viên, ặc biệt ở cc vị trí có lii

khi chuẩn bị ký kết hợp đồng lao động vào các công ty có những yêu cầu như vậy, các bạn cần phải cân nhắc kỹ càng. tỷ lệ rủi ro khi các công ty giữ bằng cấp của bạn khá cao. </

ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu như làm thất lạc bằng cap của bạn? trong trường hợp các bạn không muốn tiếp tục làm việc tại công ty, liệu các bạn có lấy lại được giấy tờ gốc của mình hay

hãy cẩn thận và tỉnh táo khi gặp phải những nhà tuyển dụng đưa ra những yêu cầu “giữ bằng”. kể cả khi việc giữ bằng này có được phản ánh trên hợp đồng, tôi khuyên, các bạn vẫn nên tìm một cơ hội khác, môi trưc. một công ty thực sự có môi trường làm việc tốt, sẽ không bao giờ dùng “bằng cấp” để giữ chân nhân viên.

chú ý tới nội quy công ty, các hình thức phạt và khen thưởng

Đây là một trong những quyền lợi sát sườn của bạn trước khi ký kết hợp đồng lao động. bạn cần đọc kỹ quy chế công ty về các quy định thưởng, phạt. hiện no, rất nhiều công ty áp dụng hình thức phạt “đánh vào kinh tế” khi người lao động có sai sót trong qua trình làm việc.

trước khi ký hợp đồng dài hạn, bạn cần đọc kỹ những điều khoản này. trong trường hợp xuất hiện những khoản phạt vô lý, hãy cân nhắc kỹ trước khi đặt but.

theo luật quy ịnh, trong trường hợp người lao ộng có những sai sót ảnh hưởng tới hoạt ộng, sẽ phải các hình thức xử luửt lao: . những doanh nghiệp có quy mô lớn như coke (coca-cora), pepsi, … thường ề cập rất chi tiết tới vấn ềề này trong nội quy, phụ lục hợp ộa hon.

mẫu hợp đồng lao động dài hạn

tên đơn vị:

số:…/….

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

hỢp ĐỒng lao ĐỘng khÔng xÁc ĐỊnh thỜi hẠn

số: ………………/hĐlĐ

hôm no, ngày ……. that……. name…..…. tại ………………………………………………………

ngƯỜi sỬ dỤng lao ĐỘng (bÊn a): ……………………………………………………………………

Đại diện Ông/bà: ………………………………………………………………………………………

chức vụ: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

số tài khoản: ………………………………………………………………………………………

ngƯỜi lao ĐỘng (bÊn b): …………………………………………………………………………..

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

sinh năm: …………………………………………………………………………………………………

quốc tich: …………………………………………………………………………………………………

Tham khảo: Giá trần, giá sàn là gì? Cách tính và thể hiện trên bảng chứng khoán

nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

số cmtnd: ……………………………………………………………………………………………

số sổ lao động (nếu có): ………………………………………………………………………..

cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động (hĐlĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

loại hợp đồng lao động: ………………………………………………………………………………

Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………………

bộ phận công tác: phòng ……………….. chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …………………….

nhiệm vụ công việc như sau:

– thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của ban giam ốc (và các cá nhân ượchi ệc y nh).

– phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

– hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của công ty và theo quyết ịnh của ban giám ốc (và các cá nhân ược bỷm hoệ nhiệ.

Điều 2: chế độ làm việc

thời gian làm việc: ………………………………………………………………………………

on Thursday the 2nd and Thursday the 7th:

– buổi sáng: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

– buổi chiều: 1:30 p.m. – 5:30 p.m.

– sáng ngày thứ 7: làm việc từ 08h00 đến 12h00

có thời gian làm việc tăng ca theo tính chất công việc của công ty và vẫn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về l việthc gi.

công ty sẽ cấp phát các công cụ, thiết bị để phục vụ cho qua trình làm việc.

Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

nghĩa vụ

This giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

b) hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu

c) nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao ộng, un toàn lao ộng, vệ sinh lao ộng, pccc, vă hóa công ty, nội quy lao ộng và các chủ thinh, cat. /p>

d) bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của công ty và pháp luật nhà nước quy định.

e) tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do bộ phận hoặc công ty tổ chức.

f) thực hiện đúng cam kết trong hĐlĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với công ty.

g) Đóng các loại bảo hiểm, các khoản thuế…. đầy đủ theo quy định của pháp luật.

h) chế độ đào tạo: theo quy định của công ty và yêu cầu công việc. trong trường hợp cán bộ nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.

i) NếU SAU KHI KHI THÚC KHÓA đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tac với công ty thì nhân viên pHải hoàn trải 100% pHí đ đ ạO tạo các khản đ đ đ đ đ.

quyền lợi

a) tiền lương và phụ cấp:

– mức lương chính: …. vnĐ/tháng.

– phụ cấp trách nhiệm: ….. vnĐ/tháng

– phụ cấp hiệu suất công việc: theo đánh giá của quản lý.

– lương hiệu quả: theo quy định của phòng ban, công ty.

Xem thêm: Tắm cho trẻ sơ sinh bằng gì tốt và an toàn nhất

– công tác phí: tùy từng vị trí, người lao động được hưởng theo quy định của công ty.

– hình thức trả lương: chuyển khoản.

b) các quyền lợi khác:

– khen thưởng: người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.

– chế độ nâng lương: theo quy định của nhà nước và quy chế tiền lương của công ty. người lao ộng hoàn thành tốt nhiệm vụ ược giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không trong thời gian xử lýt luật lao ộng và ủ Ļềều .

– chế độ nghỉ: theo quy định chung của nhà nước

+ nghỉ hàng tuần: 1.5 ngày (chiều thứ 7 và ngày chủ nhật).

+ nGhỉ Hàng năm: những nhân viên ược ký hợp ồng chynh thức và có croth niên công tac 12 that thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thờmi gian.

+ nghỉ ngày lễ: các ngày nghỉ lễ pháp định. các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày chủ nhật thì sẽ ược nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ tiấ thậ.

– chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

– Các chế ộ ược hưởng: người lao ộng ược hưởng các chế ộ ngừng việc, trợp thôi việc hoặc bồi thường theo quy ịnh củaphap lật hiện hành. <

– thỏa thuận khác: công ty ược quyền chấm dứt hợp ồng lao ộng trước thời hạn ối với người lao ộng có kết qu.

Điều 4: nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

nghĩa vụ

thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động đạngqu viỻ. bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

quyền hạn

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển công việc cho người lao động theo đỪn and chỪn).</

b) có quyền chuyển tạm thời lao ộng, ngừng việc, thay ổi, tạm thời chấm dứt hợp ồng lao ộng vàp dụng các ột ủt ủtủt ủt ủtẺ. trong thời gian hợp đồng còn giá trị.

c) tạm hoãn, chứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật, và nội quy lao động của cô><p

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

người sử dụng lao động

theo quy ịnh tại điều 38 bộ luật lao ộng 2012 thì người sửng lao ộng có quyền ơn pHương chấm dứt hợp ồng lao ộng trong những trường hợp sau đ

a) người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) người lao ộng bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 that liên tục ối với người làm theo hợp ồng lao ộng không xác ịnh thờn hạn đ đ đ đ đ đ đ đ đ theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phc.

<p lam việc;

d) người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của bộ luật này.

e) doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động.

f) người lao động vi phạm kỷ luật mức sa thải.

g) người lao động có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và lợi ích của công ty.

h) người lao động đang thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm.

i) người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày/1 tháng và 20 ngày/1 năm.

k) người lao động vi phạm pháp luật nhà nước.

khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: ngty nh5.</ngty nh5.

trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp ồng lao ộng, hai bên có trách nhiệm ton ầy ủ ủ ủ ủ ủt ợt ặt. không qua 30 ngày.

trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan ến quyền lợi của người lao ộng ược thanh ththeo quy ịnh của ph luậdoantth -.

người lao động

Điều 6: những thỏa thuận khác

Trong qua trình thực hiện hợp ồng nếu một bên Co nhu cầu thay ổi nội dung trong hợp ồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản phác hợt. trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.

người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng lao động.

Điều 7: Điều khoản thi hành

những vấn ề về lao ộng không ghi trong hợp ồng lao ộng này thì áp dụng theo quy ịnh của thỏa ước tập thể, nội quy lao ộộng phát và ph.

khi hai bên ký kýt phụ lục hợp ồng lao ộng thì nội của phụ lục hợp ồng lao ộng cũng có giá trị như các nội dung của bản hᓣn hồ.

hợp ồng này ược lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, người lao ộng giữ 01 (một) bản và v à cóc có hi hi ệc kểc kểc kểc kểc kểc name 20…

hợp đồng được lập tại:……………………………………………………………………………………

ngƯỜi lao ĐỘng ngƯỜi sỬ dỤng lao ĐỘng

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

trên đây là những thông tin cơ bản mà luật trần và liên danh giải đáp cho quý khách hàng liên quan đến mẫu hợp đồng lao động dài hạn.

nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan ến vấn ề này, luật trần và liên danh luôn sẵn sàng trao ổi, hỗ trợ khách thhig thàng. xin vui lòng liên hệ tổng đài để được tư vấn cụ thể.

Xem thêm: Hỗn Hợp Sinh Hàn Là Gì – Cẩm nang Hải Phòng

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Thuốc Empliciti 300mg Elotuzumab điều trị đau tủy, ung thư máu

Giải đáp cuộc sống

TOP 5 cách phối giày với đầm đen cuốn hút được ưa chuộng

Giải đáp cuộc sống

Hướng dẫn cách tháo loa bluetooth JBL thay pin đơn giản, chuẩn xác nhất

Giải đáp cuộc sống

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *