Hướng dẫn lấy pass giải nén – English Study Pro 2012

HƯỚNG DẪN LẤY PASS GIẢI NÉN: (chỉ 3s thôi)

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: dịch vụ seo tổng thể seosona

– Bước 2: Tìm ở trang 1 của kết quả tìm kiếm và click vào đúng bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối trang, bạn sẽ thấy mật khẩu giải nén như trong hình dưới,

Tới đây là bạn đã có được pass giải nén!
Chúc bạn giải nén thành công!