Giải đáp cuộc sống

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện như thế nào?

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là gì

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là gì

Đất đai là một trong những vấn đề dễ gây ra những mâu thuẫn cũng như là vấn đề trong việc quy hoạch và sử dụng. hằng năm, chính quyền các cấp cần lên kế hoạch sử dụng đất. hãy cùng luật sư x tìm hiểu về vấn đề “kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện” qua bài viết sau đây nhé!

căn cứ pháp lý

 • luật đất đai 2013
 • kế hoạch sử dụng đất

  HằNG NăM ở NướC TA VIệC CCC CC CấP thẩm quyền tho quy ịnh lập quy hoạch, kếchch sửng dụng ất dựa trên các intercop căc tếc việc sửng ất và qua ểt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt đất của nhân dân, từng vùng miền để có thể điều chỉnh các chính sách phát triển và ổn định đất đai.

  kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dấng đ>

  nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

  + phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

  + xác ịnh diện tích các loại ất đé trình, dự mood dụng ất vào mục đích quy ịnh tại điều 61 và điều 62 của luật này trong nĂm kếch hoh ế

  ối với dự mood hạng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trag đô thị, khu dân cư nông thôn thì pHải ồng thời xác ịnh vị trí, diện tiach ất thu hồi trong vù ấu ấ thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

  + xác ịnh diện tích các loại ất cần chuyển mục đích sửng ống ối với các loại ất phải xin pHép quy ịnh tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 đi đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

  + lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

  + giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

  Theo NHư Trên Chung ta Có Cóh nguyên thiên nhiên cũng như bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững cũng như khả năng biến đổi khí hậu. không làm mất đi những đi tích lịch sử hiện có và cần bảo tồn, những danh lam thắng cảnh đã được xác nhân cần bảo vệ, nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, mỗi lĩnh vực cũng như các ngành cũng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

  thẩm quyền quyết định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

  Điều 45 luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dấng đp></

  “1. quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

  2. chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

  ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội ồng nhân dân c cùp thông qua quy hoạch, kếchch sử dụng ất cấp tỉnh trước khi trình chính pHê phê duy ệt.

  3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

  ủy ban nhân dân cấp huyện trình hội ồng nhân dân c cú cấp thông qua quy hoạch sửng dụng ất cấp huyện trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

  Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.”

  căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

  “a) kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

  b) quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

  c) nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp;

  d) khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.”

  dựa vào các căn cứ trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành:

  – phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

  – xác ịnh diện tích các loại ất đã ược phân bổ trong kếch sửng dụng ất cấp tỉnh và diện tích các loại ất theo nhu cầu sửng ất củp huy ất theo ết ết theo nhu sử dụng ất của cấp huy ất theo ết theo nhu.

  – xác ịnh vị trí, diện tích ất phải thu hồi ể thực hiện công trình, dự mord sửng ất vào mục đí ấ ịnh tạn ế ế ế ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ết ế n. chính cấp xã.

  ối với dự mood hạng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trag đô thị, khu dân cư nông thôn thì pHải ồng thời xác ịnh vị trí, diện tiach ất thu hồi trong vù ấu ấ thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

  – xác ịnh diện tích các loại ất cần chuyển mục đích sửng ống ối với các loại ất phải xin pHép quy ịnh tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 đi hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

  – lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

  – giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

  quyền của người sử dụng đất trong trường hợp đất có kế hoạch

  Điều 49 luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

  ”3. diện tÍch ất ghi trong kế hoạch sử dụng ất hung năm của cấp huyện đÉ hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử ”.

  nếu, kế hours sửng ất hàng nĂm của cấp huyện bị treo, Theo quy ịnh tại khoản 3 điều 49 luật ất đai 2013 Thì Sau thời gian 03 nĂm màcocóco ế ượ ượ ượ ượ ượ ượ sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải điều chỉnh, hủy bỏ và chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích.</

  Điều 49 luật đất đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

  “2. TRườNG HợP quy hoạch sử dụng ất đã ược công bố mà chưa coc ấng ấng ấng ấng ấng ấng tựng ấng tựng ấng tựng ấng tựng ấng. theo quy định của pháp luật.trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng ất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải ược cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép lo quy ịnh của pháp luật.

  theo quy định trên, thì cả hai trường hợp quy hoạch sử dụng được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất; hoặc đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì chủ sở hữu đều được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền>d

  trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

  Trình tự lập kếchch sử dụng ất h horng năp cấp huyện ược quy ịnh tại đi điều 65 thông tư 29/2014/tt-btnmt quy ịnh chi chi ất việt việc lập, ưp, ưt ưt ưt ưt ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất ất. bộ tài nguyên và môi trường ban hành, theo đó:

  việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đối với các năm còn lại được thực hiện theo trình tự sau:

  1. phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

  2. lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;

  3. thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

  mời bạn xem thêm bài viết

  • quy định về đồng sở hữu quyền sử dụng đất
  • thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu
  • chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?
  • chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch
  • giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất
  • tin thong liên hệ

   trên đây là tư vấn của luật sư x về vấn đề “kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện”. chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến ​​​​thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

   mọi thắc mắc về thủ tục phap phap ơ ơ ơ ơ ơ, mẫn ơ, mẫn ơ ơ, mẫn ơ ơ, mẫn ơ, mẫn ơ, mẫn ơ, mẫn ơ, mẫn ơ, mẫn ơ, mẫn ơ ơ ơ ẫ, mẫn, mẫn tra cứu quy hoạch xây dựng, điều kiện cấp phép bay flycam,… quý khách vui lòng liên hệ luật sư x để được hỗ trợ, giải đáp.

   Để được tư vấn cũng như trả lời những thắc mắc của khách hàng trong và ngoài nước thông qua web luatsux.vn, lsx.vn, web nướlsàfirmi,>

   hãy lien hệ: 0833.102.102.

   câu hỏi thường gặp

Xem thêm:  Khát vọng là gì? Ý nghĩa của khát vọng trong cuộc sống
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *