Giải đáp cuộc sống

Kế Toán Giá Thành Tiếng Anh Là Gì? Cách tính giá thành

Kế toán giá thành tiếng anh là gì

1. theo bạn, kế toán giá thành tiếng anh là gì?

kế toán giá thành trong tiếng anh là cost actioning, dùng ể chỉ những vị trí nằm trong bộn pHận kế toán của doanh nghiệp, có trach nhiệm ảm nhận những công việc liên quan qan q thực tế của sản phẩm/dịch vụ mà công ty đó đang kinh doanh. từ đó làm cơ sở để hình thành giá bán của sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

đóc thể thấy, vị trí kế toán giá thành giữ một va trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp ến lãi suất doanh nghiệp và rất nhiều bộn khc, do đ ệ ệ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ ỗ cong ty. chính vì thế, vị trí này luôn ược ề cao và trọng dụng, theo đó khối lượng công việc và áp lực mà mỗi nhân vivi kế toá giá ảr thành ph.

trong thực tế, kế toán giá thành thường bị nhầm lẫn với kế toán chi phí. nhưng về bản chất cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa hai yếu tố: giá thành và chi phí. nói chung, chỉ tiêu về chi phí và giá thành đều là hai chỉ tiêu kinh tế rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp và đều biểu hiện b. tuy nhiên, chi phí thường tính theo từng thời kỳ, còn giá thành thường gắn với thời hạn hoàn thành sản phẩm đó. có nhiều chi phí đột xuất phát sinh trong thời kỳ đó nhưng chưa có sản phẩm hoàn thành do đó chưa có giá thành. về mối quan hệ, chi phí là cơ sở để tính giá thành. giá thành là cơ sở để tính toán chi phí sản xuất mà mỗi doanh nghiệp phải chi trả để có được khối lượng hoàn thành.

do đó, công việc ở hai vị trí này cũng hoàn toàn khác nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vậy, vấn ề hạch toán kịp thời, kỹ càng và chính xác là yếu tố “sống còn” ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể doan

Xem thêm:  Vắc xin 5 trong 1 - phòng ngừa đến 5 bệnh chỉ với một mũi tiêm

2. công việc cơ bản của một nhân viên kế toán giá thành

tính giá thành sản phẩm:

– tính toán chi phí sản xuất nói chung (chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ mua ngoài, chi phí tiền lương…). sau đó gộp tất cả chi phí sản xuất sẽ tính ra được giá thành chuẩn nhất của sản phẩm.

– dựa trên những khoản chi phí cấu thành sản phẩm ể ước tính các mức giá thành khác như giá thành ịnh mức, giá thành kế ỿá.

– kiểm soát giá thành cho từng sản phẩm tương ứng với từng đơn hàng được bán ra.

hạch toán các khoản chi phí kế toán:

– thực hiện hạch toán các khoản chi phí có liên quan đến giá thành sản phẩm theo phương pháp kế toán của doanh nghiệp.

– tổ chức đánh giá khối lượng sản pHẩm đang Trong tình trạng dở dance một cach Khoa học, làm cơ sở cho việc hạch toán giá sản xuất trong một kỳ ầ ầ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ thÍ.

lập báo cáo giá thành sản phẩm định kỳ

bên cạnh việc xác định và kiểm soát giá thành của từng sản phẩm, các kế toán thành phẩm còn có một nhiệm vụ quan trọng cáo . mỗi kế toán giá thành buộc phải thành thục cach lập một số báo cao cơ bản sau như báo cao tổng hợp – phân tích hiệu sản xuất dựa trên giá về sản xuất cór trì tr� rõ nguyên vật liệu, bản báo cáo tồn kho, bản báo cáo về giá thành theo các đơn hàng và bảng chi phí về giá thành, báo cáo thêm các chi phí àƑản vo báng xu báng

3. một vài phương pháp phổ biến khi tính giá thành sản phẩm

3.1. phương pháp tính giá thành giản đơn

phương phap này ược ap dụng ối với cácon ty thuộc loại hình sản xuất giản ơn, sống mặt hàng còn hạn chế, chu kuy xu ấn ng con n, con n, con. khai thác (quặng, that, gỗ..). Đối tượng mà kế toán phải chi trả chi phí là từng loại sản phẩm, dịch vụ. Đối tượng kế toán chi phí khá giống với đối tượng hạch toán giá thành. bên cạnh đó, phương pháp này còn được sử dụng cho những doanh nghiệp mặc có quy trình sản xuất rất phức tạp nhưng lại sản xuất với khối lượng lớn và ít loại sản phẩm, mỗi loại sản phẩm lại được sản xuất trong những phân xưởng tách biệt nhau, hoặc để tính giá thành của những công đoạn kết quả trong mỗi giai đoạn sản xuất nhất định.

Xem thêm:  Đơn vị nhận trong chuyển khoản ngân hàng Đông Á là gì?

ưu điểm: dễ dàng khi hoạch toán do số Lượng mặt hàng ít, do đó việc hạch toán thường ược tiến hành vào giai đoạn cuuối tánng trùng với ố ố ố ố ố ố ố ố ố theo dõi.

nhược điểm: chỉ ap dụng ược ối với các doanh nghiệp sản xuất số lượng mặt hàng ít nhưng v khối lượng lớn, các côn sản ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt xuất không quá dài, sản phẩm đang còn dlos dang (phế liệu thu hồi) Ít hoặc có số lượng không đáng kể như những doanh nghiệp khai tháqu. >

3.2. phương pháp tính giá thành theo hệ số

cach tính giá thành Theo phương phap hệ số thường ược ap dụng trong những doanh nghiệp mà trong cùng một qua trình sản xuất ều sửng dụng một nguyn Liêu và m. tuy nhiên ồng thời thu ược nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí lại không thể tập hợp riêng lẻ chorán từng loại sản phảm chocảm ảch mà tr. do vậy, ể xác ịnh giá thành bán rach từng loại sản phẩm chính cần phải quy ổi các sản phẩm chính khác nhau về chung duy nhất một loại sản pHẩm, gọi là sả . những sản phẩm mang hệ số 1 thường được chọn làm sản phẩm tiêu chuẩn.

Ưu điểm: sử dụng để tính được nhiều loại sản phẩm trong cùng một quy trình.

nhược điểm: thường gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm nào là sản phẩm chính. ngoài ra, các bước tính toán khá phức tạp.

Xem thêm:  Kê Khai Thiếu Hóa Đơn Đầu Ra

công thức:

xác định giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn:

quy đổi sản phẩm jue được của từng loại về sản phẩm tiêu chuẩn theo các hệ số quy định:

xác định giá thành của từng loại sản phẩm:

3.3. phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

cách trên được áp dụng khi doanh nghiệp thoả mãn điều kiện sản xuất theo từng đơn đặt hàng của người mua. Ặc điểm của phương phÁp này chínnh là tính giá cả theo từng ơn ặt hàng, cho nên việc tổ chức kế ton chi phí phải chi tiết hóa theo Ỻtn hàng.

theo phương pháp này, đối tượng tập hợp chi phí sẽ là từng đơn đặt hàng và đây cũng là đối tượng để tính giá thành. giá thành cho từng ơn ặt hàng ược tính là toàn bộ cho chi phí sản xuất phát sinh kể từ lúc bắt ầu công đoạn thực hiện cho ến hàn h. những đơn đặt hàng chưa hoàn thành xong vào thời điểm cuối kì thì tổng toàn bộ các chi phí trong quá trình sản xuất đã được tập hợp theo đơn hàng đó được coi là giá trị của những sản phẩm dở dang cuối kỳ, và số lượng này sẽ được chuyển sang kỳ sau.

Ưu điểm: khá linh hoạt, không cần phân biệt phân xưởng thực hiện mà chỉ quan tâm đến các đơn đặt hàng. Có thể tính toá ược dễ dàng tổng chi pHí sản xuất cho từng ơn ặt hàng, từ đó xác ịnh giá bán ra ngoài thị trường và từ đó, tanh ược lợi nhuậng.

nhược điểm:

– công đoạn rời rạc, chưa được thống nhất nếu phân bổ ở các phân xưởng khác.

– nếu nhận được quá nhiều đơn đặt hàng sản xuất sẽ gây khó khăn trong việc sản xuất và phân bổ.

– có khả năng sẽ gặp khó khăn nếu như có đơn vị yêu cầu báo giá trước.

hy vọng những thông tin ược vieclam88.vn chia sẻ ến bạn trong bài viết trên đã phần nào giải đc thắc mắc cho cche hẻ kế to gih? cấp cho bạn thêm nhiều kiến ​​​​thức bổ ích.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *