Giải đáp cuộc sống

Khám nghiệm tử thi là gì? Quy định về khám nghiệm tử thi?

trong phap luật hình sự, kham nghiệm tử thi ược xem là một khâu quan trọng cần ược tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ khi có ối tượng một carrch bcht thưng chưng chưng. trên thực tế, khám nghiệm tử thi được thực hiện tương đối nhiều để hỗ trợ qua trình điều tra vụ án. thế nhưng từng trường hợp cụ thể mà kham nghiệm tử thi ược tiến hành Theo yêu cầu của gia đình người đt hoặc bắt buộc theo quy ịnh của phap luật hựt. chủ thể có quyền tiến hành khám nghiệm tử thi là ai? trình tự thủ tục khám nghiệm tử thi như thế nào?

*căn cứ pháp lý

Đang xem: Khám nghiệm tử thi là gì

– bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bố sung năm 2017);

– bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

– quyết ịnh số 111/qđ-vkstc về việc ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, đu tra, truy tệg viá.

luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phi qua tổng đài: 1900.6568

1. khám nghiệm tử thi là gì?

khái niệm khám nghiệm tử thi được nhìn nhận từ nhiều góc độ chuyên môn. khám nghiệm tử thi có thể được thực hiện với cả mục đích pháp lý lẫn y tế.

<p tử thi hay không. Đây là một quy trình được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên môn được gọi là những nhà bệnh lý học.

dưới góc ộ phap phap -ra -raìm tijm. mặt y học và ược sử dụng trong những trường hợp nguyên nhân cái chết không riqu ràng và không xác ịnh ược, hoặc có thể vì mụucí đn. theo đó, đối với tố tụng hình sự, khám nghiệm tử thi là một bước trong hoạt động điều tra nhằm phát hiện dấu vết tội phạm trên cơ thể nạn nhân là người chết, xác định nguyên nhân cái chết trong việc giải quyết các vụ án có người chết như vụ án về tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay một số trường hợp khác.

2. quy định về khám nghiệm tử thi theo bộ luật tố tụng hình sự:

2.1. Điều kiện để tiến hành khám nghiệm tử thi:

việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

xem thêm: khám nghiệm hiện trường là gì? quy định khám nghiệm hiện trường?

– có sự đồng ý của người đó trước khi chết;

– có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, with thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến ​​​​của người đó trước khi

– theo quyết ịnh của người ứng ầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trườp quờp lung hửt

2.2. phân loại:

theo khoa học pháp lý, ta có thể chia việc khám nghiệm tử thi thành 2 loại:

Tham khảo: Chi phí chuyển đổi là gì, có mấy loại và cách tính

– kham nghiệm tử thi tho yêu cầu: kham nghiệm tử thi theo yêu cầu ược thực hiện khi có sự ồng ý của người đó trước khi chết hoặc m. vợ, chồng, with thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến ​​​​của người đó trước khi chết. trong trường hợp này, các cơ quan chức năng không thể tiến hành việc khám nghiệm tử thi khi chưa có yêu cầu.

– Kham nghiệm tử thi tho quy ịnh của phap luật: kham nghiệm tử thi ương nhiên ược thực hiện imyt ết ịnh của cơ quan chức nĂn cụ ơ ở , chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định. khi có căn cứ xác nhận về việc người đó chết bất thường hay chưa thể tìm ra nguyên nhân cái chết thì các chủ thể này được quyền ra quyết định khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết và phục vụ công tác tố tụng theo quy định pháp luật mà không cần bất cứ yêu cầu nào.

theo chuyên ngành and khoa, khám nghiệm tử thi có thể phân loại ra thành khám nghiệm bên ngoài và khám nghiệm bên trong. khám nghiệm bên trong đòi hỏi phải có sự đồng ý của họ hàng ruột thịt. sau khi kết thúc khám nghiệm bên trong, cơ thể sẽ được hoàn nguyên bằng cách khâu lại.

3.3. chủ thể có quyền tiến hành việc khám nghiệm tử thi

tại Điều 202, bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định cụ thể:

xem thêm: vai trò của khám nghiệm hiện trường

“việc khám nghiệm tử thi do giám định viên pháp y tiến hành dưới sự chủ trì của Điều tra viên và phải có người chến kiỿ>

TRướC KHI KHAM NGHIệM Tử THI, đIềU TRA VIêN PHảI THông báo cho viện kiểm sat c cùng cấp biết về thời gian và ịa điểm tiến hành kham nghiệm ể cử cử cử kiểm sát viên phải có mặt để kiểm sát việc khám nghiệm tử thi.

giám ịnh viên kỹ thuật hình sự có thể ược mời tham gia khám nghiệm tử thi ể ể phát hiện, thu thập dấu vết phục vụ giám việc. “

như vậy, việc khám nghiệm tử thi ược thực hiện bởi người giám ịnh viên phác y dưới sự giá sát của điều tra viên và ngưki. việc khám nghiệm tử thi bắt buộc phải thực hiện dưới sự kiểm sát của kiểm sát viên của viện kiểm sát cùng cấp.

kham nghiệm tử thi là hoạt ộng ược thực hiện trong giai đoạn điều traốa tố tụng hình sự, tại điểm b khoản 2 điều 6 quy ịnh chức việc điều tra vụ án hình sự, do đó, kiểm sát việc khám nghiệm tử thi là việc viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức tăng hop.

cụ thể theo quy định tại quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiếm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định khi nhận được thông báo của cơ quan điều tra, kiểm sát viên tiến hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên trước và trong khi khám nghiệm tử thi như sau:

– Trong mọi trường hợp, khi nhận ược thông báo của cơ quan điều tra, kiểm sat viên pHải có mặt ể thực hành quyền công tố, kiểm sat việc khám nh kiểm sat viểm sat vi để thống nhất nội dung, kế hoạch khám nghiệm tử thi. trước khi khám nghiệm tử thi, kiểm sát viên yêu cầu điều tra viên thông báo tó tó tắt nội vụ việc, thành phần tiến hành, tham gia khám, nghiệm .

– Trong Trường Hợp Vụ Việc Có 02 Tử Thi Trở Lên, Vục ượC Dư Luận Xã Hội ặC Biệt quan tâm Hoặc Trong Trong Các Trường Hợp KHAC KHI Xét Thấy Cần Thiết Thì cùng kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm tử thi.

xem thêm: thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiệm trường trong các vụ án hình sự

– TRườNG HợP CầN THIếT, VIệN TRưởNG HOặC PHÓ VIệN TRưởNG VIệN KIểM SOT CấP DướI ề NGHị VIệN KIểM SOT CấP TRên Công KiểM SOT VIêN CAME

– Trong qua trình kham nghiệm tử thi, kiểm sat viên pHải yêu cầu điều tra viên, giá ịnh viên phac and, giá ê ê ủt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt ầt thi, jue thập, bảo quản mẫu vật, phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết hoặc truy tìm tung tích của n.

Tham khảo thêm: Hình thức pháp luật là gì? Có các hình thức pháp luật nào

kiểm sát viên phải ghi chép, mô tả ầy ủ, chính xác, rõ ràng, cụ thể các dấu vết ểể lại trên tử thi ể làm cơ sở xem bíẻ biẻ, ẻ. p>

– nếu thấy việc khám nghiệm tử thi chưa ầy ủ, vi phạm quy ịnh tại điều 202 bộ luật tống hình sự, kiểm sát viìn, y u ìni. sự bổ sung, khắc phục; TRườNG HợP KHôNG THựC HIệN HOặC THựC HIệN KHôNG ầY ủ THì YêU CầU GHI ý KIếN CủA KIểM SOT VIêN Vào BIên BảN KHAM NGHIệM Và Báo Lãnh ạ ạ ạ

– Trường hợp phải khai quật tử thi, kiểm sat viên pHải kiểm sat về trình tự, thủ tục, bảo ảm việc khai quật tửt tụ tụ Thu 20 bản phap

2.4. trình tự, thủ tục khám nghiệm tử thi:

bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định:

– Thứ NHấT, KHI KHAM NGHIệM Tử THI, đIềU TRA VIêN, GIAMA ịNH VIêN PHAPP AND, GIAMA ịNH VIêN Kỹ Thuật Hình sự phải tiến hành chụp ảnh, mô tả ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ , jue thập, bảo quản mẫu vật phục vụ công tác trưng cầu giám định để xác định nguyên nhân chết hoặc truy tìm tung n tích nâ.

cụ thể, về việc xem xét dấu vết trên thân thể, bộ luật này cũng quy định rõ tại Điều 203 như sau:

xem thêm: phương pháp khám nghiệm hiện trường theo khu vực

– khi cần thiết, điều train tiến hành xét dấu vết của tội phạm hoặc cac dấu vết khac có ýi với với vệc giải quí, người bịm giữ, bị can, bị hạ trong trường hợp cần thiết thì cơ quan điều tra trưng cầu giám định.

– việc xem xét dấu vết trên thân thể phải do người cùng giới tiến hành và phải có người cùng giới chứng kiến. trường hợp cần thiết thì có thể mời bác sĩ tham gia.

– nghiêm cấm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xem xét dấu vết trên thân thể.

– khi xem xét dấu vết trên thân thể phải lập biên bản mô tả dấu vết để lại trên thân thể; trường hợp cần thiết phải chụp ảnh, trưng cầu giám định. biên bản xem xét dấu vết trên thân thể được lập theo quy định tại Điều 178 của bộ luật này.

thứ hai, kiểm sat v Viên pHải ghi chep, mô tả ầy ủ, chính xác, rõ ràng, cụ thể các dấu vết ể lại trên tử thi ể làm cơ sở xem xét, ối chiếu với với bả

sau c cùng, trường hợp cần khai quật tử thì phải có quyết ịnh của cơ quan điều tra và thông báo cho người thích của người tihết khiết tr. TRườNG HợP NGườI CHếT KHôNG CC HOặC KHông Xác ịNH ượC NGườI THÍC THÍCH CủA Họ Thông báo cho ại diện chynh quyền xã, phường, thị trấn nơi trôn cất tử thi thi biết. kiểm sát viên phải kiểm sát về trình tự, thủ tục, bảo đảm việc khai quật tử thi để khám nghiệm theo quy đỺnhá củp>a

2.5. biên bản khám nghiệm tử thi:

biên bản kham nghiệm tử thi là văn bản do cơ quan điều bir lập khí thực hiện việc khám tử thi ể xác ịnh nguyên nhân cai chết hoặc tìm ra dấu vết trên thân thân thân thâ phm.

biên bản là văn bản phapc lí lí lí hiện ược toàn bộ các ho , tẫtng, tẫtng, tẫtng, tẫtng, tẫtng, bi -gi -nghng. bên trong tử thi; việc phát hiện và thu giữ vật phát hiện được ở tử thi. nếu tử thi phải khai quật để khám thì biên bản cũng thể hiện việc khai quật đó.

xem thêm: mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông mới nhất

biên bản cũng thể hiện rõ những người tiến hành khám tử Thi như điều tra viên, Bac sĩ phap and, ại diện viện kiểm sat cùng cấp, những người chứng kiến, ạ nếu có. Đồng thời biên bản cũng ghi nhận các khiếu nại, yêu cầu hoặc để nghị của những người tham dự việc khám tử thi.

biên bản khám tử thi phải có chữ kí của điều tra v viên, Bác sĩ phap and, những người chứng kiến ​​cũng như ại diện viện kiểm sat cùng cấp, ại diện gia đình họ có mặt trong khi kham.

Tham khảo thêm: Lãi suất chiết khấu là gì? Cách tính lãi suất chiết khấu trong hoạt động ngân hàng

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *