Giải đáp cuộc sống

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI

Khoa học hàng hải là gì

1. tÌm hiỂu vỀ ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

ngành khoa học hàng hải lànhnh học ặc thù liên quan ến hàng hải, đào tạo ra những sinh vivi trình khắp thế giới, bao gồm các tàu vậ , Khí, Hóa Chất, vận tải hành khách du lịch, hoặc trên các tàu dịch vụ pHục vụ công trình dầu khí, nghiên cứu biển, quốc pHòng… ngoài ra, Sinh viên ngành sho các nhà máy đóng tàu, nhà máy lọc hóa dầu, kho xăng dầu, quản lý kỹ thuật tại các công ty vận tải biển, quản lý tàu biển; làm việc cho các tổ chức đăng kiểm, cảng vụ hàng hải, ảm bảo an toàn hàng hải, hoa tiêu, hoặc tham gia vào các l. cung ứng vật tư, thiết bị, sửa chữa tàu… ngành khoa học hàng hải cũng đào tạo các bậc học sau đại học, giúp học viên trở thành những nhà quản lý hàng hải, nghiên cứu, giảng dạy có chuyên môn sâu rộng.

Đang xem: Khoa học hàng hải là gì

mục tiêu của ngành khoa học hàng hải đó lào đào tạo sinh viên có ủủ phhm chất, kỹ nĂ và sức khỏe ể làm việc trên tàu biển, chuy năng giao tiếp tốt và làm việc theo nhóm trong môi trường làm việc mang tính chuẩc t qu. Đồng thời, có khả năng sử dụng tiếng anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đngề xthã pô>

Sinh Viên Khi Theo Học Ngành Khoa Học Hàng Hải sẽ ược đào tạo và học tập những môn học từ cơ bản ến chuyên ngành, hướng tới mục đích cuối Được học lý thuyết song song với thực hành và kỹ năng mềm giúp sinh viên không còn bỡ ngỡ khi tốt nghiệp và làm việc thực tế ngh với.

cơ hội việc làm ngành khoa học hàng hải rất nhiều, nguồn nhân lực dành cho ngành hàng hải và dịch vụ hàng hải đang thiếu hụt nghiêm trọng, 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể dễ dàng tìm kiếm các công việc liên quan đến hàng hải như:

 • Điều khiển, vận hành khai thác tàu biển (Đi tàu, làm việc trên tàu biển).
 • quản lý kỹ thuật, thuyền viên, an toàn, pháp chế tại các công ty vận tải biển và công ty quản lý tàu.
 • tra, chuyên viên an toàn, phap chế, thủ tục, vts (hệng giám sat và điều phối giao thông hàng hải) tại các cơng vụ hàng hải ịi ịng) thuyền khi Các tàu biển, nhằm ảm bảo tình trạng kỹ thuật của các tàu đcng các yêu cầa cônn ước alone công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do . gây mất an toàn cho tàu và người trên tàu. giám sat, điều tiết tàu thuyền đến, rời và hoạt động tại cảng biển theo kế hoạch điều động; cảnh báo nguy cơ rủi ro gay mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường.
 • hoa tiêu dẫn tàu vào ra các cảng biển để trả hàng, tàu khách tham quan du lịch…tại các công ty dịch vụ hoa tiêu trải dài từ bắc
 • quản lý vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và ảm bảo an toàn hàng hải cho các hệ thống đèn biển, hệ thống báou luồng tàu biểng hànà, luểg hàng cánnà. luồng tàu… tại các đơn vị đảm bảo an toàn hàng hải.
 • đăng kiểm viên giám sát đóng mới, sửa chữa, an toàn kỹ thuật ối với tất cả các loại phương tiện tham giao thông như tàu bi bin biển.
 • tham gia làm kiểm ịnh viên tại các ơn vị, tổ chức kiểm ịnh an toàn, kỹt công nghiệp và môi trường, hay làm giám ịnh viên tại các ìtrường…
 • quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất tại các pHân xưởng cơ, điện, điện tử của các nhà Máy đón tàu và sửa chữa tàu biển trong hoạt ộng đón đón; thiết kế kỹ thuật và thiết kế công nghệ các loại phương tiện thủy, phương tiện giao thông vận tải khác, thiết bị công trình biển và cc sản phẩm công nghiệp.
 • quản lý kỹ thuật tại các ơn vị dịch vụ hàng hải, kỹ thuật điện, vô tuyến điện, điện tử hàng hải, cung ứng vật tư thiết bị hàng hải, lương thực, thực, thực pH thiết bị cứu sinh cứ hỏa trên tàu, sửa chữa máy móc, thiết bị, hệ động lực trên tàu, đại lý tàu biển…
 • Chuyên gia kỹtht, vận hành, điều khiển, bảo dưỡng các hệng máy móc, thiết bị tại các nhà gam tạo máy mó công nghiệp, thit bị điện, đi tử, thiết bịo lườngềngềngềng …ng …ng …ng …ng …ng.

 • bạn có thể làm việc tại các cơ sở nghiên cứu an toàn hàng hải, các cảng biển, khai thác cảng, làm chuyên gia tưn các lĩnh vực liên quan hàn hàn hàn. có đào tạo ngành khoa học hàng hải.
 • 2. cÁc khỐi thi vÀo ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

  Để có thể được học tập và trúng tuyển vào ngành khoa học hàng hải của trường đại học giao thông vận tải tp.hcm thì bạn cần lựa chọn một trong những khối tuyển sinh phù hợp với năng lực và trình độ học tập của mình.

  trong đó: a00: toán – lý – hóa a01: toán – lý – tiếng anh d01: toán – văn – tiếng anh

  3. ĐiỂm chuẨn ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

  Trong năm 2021 và các năm trước, điểm trúng tuyển của ngành Khoa học hàng hải như sau:

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

  4. cƠ hỘi viỆc lÀm ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

  cơ hội việc làm sau khi bạn tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng chuyên ngành khoa học hàng hải thực sự rất rộng mở. bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí tại các cơ quan khác nhau như:

  • giảng dạy ở trường đại học có đào tạo ngành hàng hải.
  • Đi tàu (Điều khiển, vận hành khai thác tàu biển).
  • hoa tieu tại các công ty dịch vụ hoa tieu hàng hải.
  • quản lý kỹ thuật, an toàn, pháp chế tại công ty vận tải biển, quản lý tàu biển.
  • chuyên viên kỹ thuật tại công ty Đảm bảo an toàn hàng hải.
  • Đăng kiểm viên tại các tổ chức Đăng kiểm hàng hải.
  • kiểm định viên tại các tổ chức, công ty kiểm định an toàn, kỹ thuật, công nghiệp, môi trường.
  • giám định viên tại các tổ chức, công ty giám định hàng hải, công nghiệp dân dụng, xăng dầu, công trình thủy…
  • chuyên viên bảo hiểm, giám định bồi thường tại các công ty bảo hiểm hàng hải.
  • quản lý cảng biển, điều độ cảng, kho bãi, lập kế hoạch, dự án vận hành, khai thác chuỗi cung toàn cầu và vận tải đa phưưc.
  • quản lý kỹ thuật viên tại các công ty dịch vụ cơ, điện, điện tử hàng hải, sửa chữa tàu, cung ứng vật tư, thiết hết bế>
  • Chuyên Viên, who lý kỹ thuật, vận hành điều khiển máy móc, thiết bị, hệng tại nhà máy lọc Hóa dầu, kho xăng, dầu, nhà máy sản xuất, chế tạo, khu công nghi >
  • chuyên viên, quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất tại các nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển.
  • chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến hàng hải.
  • 5. mỨc lƯƠng ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

   cũng giống như những ngành nghề khác thì thu nhập ngành khoa học học hải cũng phụ thuộc nhiều vào số năm kinh nghiệm làm cm vi. Ối với những sinh viên mới ra trrường bạn sẽ nhận ược mức lương khởi điểm từ 17 ến 20 triệu ồng / 1 that (ối với công việc đc) Hong 10 ế. khi trau dồi được nhiều kỹ năng làm việc và tích lũy kinh nghiệm, mức lương cũng vì thế mà được tăng lên theo cấp sốp n>hân.

   mức lương ngành đi biển (đánh thuê cho chủ tàu nước ngoài):

   mức lương ngành làm việc trên bờ:

   • sinh viên mới ra trường: bình quân 10 – 15 triệu / 1 tháng
   • kinh nghiệm sau 3 năm làm việc: 15 – 20 triệu / 1 tháng
   • kinh nghiệm sau 5 năm làm việc: bình quân 25 – 40 triệu / 1 tháng
   • 6. nhỮng tỐ chẤt phÙ hỢp vỚi ngÀnh khoa hỌc hÀng hẢi

    học tập và làm việc ở bất cứ công ty there are lĩnh vực nào đi chăng nữa bạn cũng cần pHải có kiến ​​thức và pHẩm chất, đ trong ngành khoa học hàng hải bại bạ

    • có động lực, mục tiêu học tập và ý chí vươn lên (nếu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn).
    • có sức khỏe, khả năng chịu đựng vất vả (sóng gió, nắng), cường độ lao động cao, không ngại khó khăn.
    • có khả năng tự học, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sách vở.
    • có tinh thần làm việc tốt, ham học hỏi, ham làm.
    • có lòng yêu biển cả, nghề hàng hải, đam mê và gắn bó lâu dài với nghề nghiệp.
    • Mong muốn ược kham phá nhiều nơi trên thế giới, giao lưu với nhiều nền văn Hóa khác nhau, tiếp xúc với nhiều ốc gia, with người ở miền ất nướt nướt nướt nướt nước nước nước nước nước.
    • biết phối hợp làm việc nhóm, có kỹ năng mềm, biết tổ chức, quản lý và làm việc khoa học, hiệu quả.
    • khả năng giao tiếp tốt.
    • học tập và rèn luyện trình độ ngoại ngữ (tiếng anh) để giao tiếp tốt và sử dụng như ngôn ngữ chính thức trong công việc.</liệc.
    • học tập và rèn luyện khả năng sử dụng tin học văn phòng một cách thành thạo.
    • Tham khảo thêm: TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

     Xem thêm: Năng nhặt chặt bị nói lên phẩm chất đạo đức gì?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *