Giải đáp cuộc sống

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì? Tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng XHCN?