Giải đáp cuộc sống

Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức tính lợi nhuận giữ lại | Yuanta Việt Nam Yuanta Việt Nam – Tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu Châu Á

Lợi nhuận giữ lại tiếng anh là gì

lợi nhuận giữ lại là gì? Đâu là các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại? Đây là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. lợi nhuận giữ lại là khoản jue nhập mà cả chủ sở hữu và nhà quản lý của doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

lợi nhuận giữ lại là gì?

lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp là phần lợi nhuận thực tế còn lại sau khi doanh nghiệp nộp thuế và phân chia c.ộ lợi nhuận giữ lại có tên tiếng anh là retained earnings (re).

trên bảng cân đối kế toán, re chính là phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán. Re Thường ượC sử Dụng với mục đích mở rộng hoạt ộng ầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thanh toán các khoản nợc chi ti ti ta tài sản cố ịnh và ốn lưu.

các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại

bạn có biết các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số re là gì không? về bản chất, chỉ số re của bất cứ doanh nghiệp nào cũng ều chịu sự ảnh hưởng bởi 3 yếu tố, bao gồm: re ban ầu, thu nhập ròng và cổ tức.

lợi nhuận giữ lại ban đầu

Đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới re của doanh nghiệp. re cuối kỳ (số dư cuối kỳ) của kỳ kế toán này sẽ trở thành số dư đầu kỳ của kỳ kế toán tiếp theo (there is chính là re ban đầu cỳ). lợi nhuận giữ lại sẽ được cộng dồn dựa trên re đầu kỳ.

re ầu kỳ thường xảy ra 3 trường hợp: dương, âm hoặc bằng 0. nếu re ban ầu dương tức là kỳ kế toán trước doanh nghim.i.có nếu re ban ầu (số dư ầu kỳ) âm

thu nhập ròng

khi mức thu nhập ròng có sự thay đổi hoặc biến động thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới re của doanh nghiệp. trường hợp mức Thurs nhập ròng tăng đồng nghĩa với việc đóng góp vào sự gia tăng của Thurs nhập giữ lại. khi jue nhập ròng giảm thì lỗ ròng sẽ xảy ra và khiến re bị thâm hụt.

Thu nhập ròng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các khoản mục như: giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng, chi pHí bán hàng, chi phí các khoản mục này có sự biến động thì cũng dẫn tới thu nhập ròng biến động và kết quả là re bị ảnh hưởng tăng hoặc

cổ tức

cổ tức là yếu tố thứ ba có ảnh hưởng tới lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp. doanh nghiệp có thể trả cổ tức cho cổ đông theo hai cách thức: trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

trường hợp 1: doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt:

việc trả cổ tức bằng tiền mặt là dòng tiền ra, làm giảm khoản mục tiền mặt trong bảng can đối kế toán của doanh nghiệp. do đó, việc trả cổ tức bằng tiền mặt (tài sản lưu động) dẫn tới làm giảm lợi nhuận giữ lại của doanh nghip.

trường hợp 2: doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu:

tức bằng cổ pHiếu tức là việc cổ đông nhận ược judge không làm giảm khoản mục tiền mặt trong bảng cân ối kế ton và khônes

tuy nhiên, khi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ khiến quy m. >

Đặc điểm của lợi nhuận giữ lại

là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng đối trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vậy đặc điểm của lợi nhuận giữ là gì re? hãy cùng yuanta việt nam điểm qua những đặc điểm chính như sau:

 • giá trị re dương thể hiện doanh nghiệp làm ăn có lãi. ngược lại, giá trị re âm thể hiện doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.
 • thông thường, khi re của doanh nghiệp có xu hướng gia tăng giữa các kỳ kế toán thì doanh nghiệp đang kinh doanh đúng hướng và nên sỺ ყ Ỻ dỺ re. li>
 • khi re của doanh nghiệp có xu hướng giảm tức là doanh nghiệp đang có các khoản nợ ròng và re không đủ để bù đắp khoản nợh do.

  Ý nghĩa

  re được đánh giá là một chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. vậy ý ​​​​nghĩa của lợi nhuận giữ lại là gì đối với kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp?

  • Thứ nhất, Re Trong mỗi kỳ kế toán chủ doanh nghiệp và nhà quản lý biết ược thu nhập thực tếc của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi cckoản thu -và cổ tức. từ đó, dựa vào mức re là lớn there are nhỏ, các nhà quản lý sẽ điều chỉnh các kếch hoch kinh doanh trong cac kỳ tiếp theo nhằm thu ược lợi nhuận tối đa.
  • nhà quản lý có thể điều chỉnh các chi phí và sản xuất hen chi phí vận hành quản lý doanh nghiệp, cũng như có thay ổi trong cách cho c. đ đ ưng.

   • thứ hai, re có ý nghĩa ối với các cổ đông dài hạn của công ty: cổ đông dài hạn thường có ưu tiên hàng ầu vền ềền ền ề ền ề vì vậy, họ mong muốn được trả thu nhập dưới dạng cổ tức và sử dụng re để đầu tư mở rộng doanh nghiệp ứcìt.
   • thứ ba, re crus ý họ mong muốn được chia cổ tức dưới dạng tiền mặt thay vì nhận thêm cổ phiếu.
   • công thức tính lợi nhuận giữ lại

    lợi nhuận giữ lại = lợi nhuận giữ lại ban đầu + thu nhập ròng – cổ tức

    như đã phân tích ở trên, re chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố, bao gồm: re ban đầu, thu nhập ròng và cổ tức.

    dựa vào công thức, ta thấy re có tỷ lệ thuận với re ban đầu và thu nhập ròng, nhưng có tỷ lệ nghịch với cổ tức. cụ thể: khi re ban đầu và thu nhập ròng càng tăng thì re càng tăng (và ngược lại). nhưng khi cổ tức trả cho các cổ đông tăng thì re của doanh nghiệp sẽ giảm.

    lựa chọn sử dụng lợi nhuận giữ lại

    lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp thường được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau phụ thuộc vào các chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các quyết định từ phía các cổ đông và nhà quản lý.

    thông thường, re được sử dụng với các mục đích sau:

   • thực hiện thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
   • phân bổ vào các quỹ của doanh nghiệp: quỹ lương thưởng cho người lao động,…
   • mua thêm thiết bị, máy móc, trang thiết bị;
   • chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu & phát triển của doanh nghiệp;
   • mua lại cổ phiếu từ cổ đông,…
   • tóm lại, lợi nhuận giữ lại là một chỉ tiêu có vai trò quan trọng, thể hiện tình tình tài chính và hoạt động làm ểa donh nghi do. hi vọng thông qua bài viết này, bạn ọc đã hiểu rõ lợi nhuận giữi là gã cũng như nắm ược những điểm cơ bản về cach thức tính re Trong doanh nghiệp cũng như trên đây, bài viết được chia sẻ bởi công ty chứng khoán yuanta việt nam.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *