Giải đáp cuộc sống

Cách Viết Luận Văn Tiếng Anh, Thesis Hoặc Dissertation (Update 2021)

Luận văn tiếng anh là gì

bạn đang muốn hiểu rõ hơn về luận văn tiếng anh? bạn muốn tìm định nghĩa, các yêu cầu và cách viết luận văn tiếng anh văn một cách chỉnh chu, đạt chất lượng? hãy để chúng tôi giải đáp cho bạn thông qua bài viết dưới đây.

xem thêm các bài viết khác:

Đang xem: Luận văn tiếng anh là gì

+ (internship report) cách viết báo cáo thực tập bằng tiếng anh

+ hướng dẫn cách viết thesis statement chi tiết

1. khái niệm chung về luận văn văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ

luận văn tiếng anh là một sản phẩm nghiên cứu khoa học với tính chất học thuật cao. khi nhắc tới định nghĩa về luận văn tiếng anh, ta có thể nói tới một số thuật ngữ liên quan dưới đây:

1.1 luận văn tiếng anh là gì?

luận văn tiếng anh là bài luận cuối khóa của các sinh viên, học viên và được viết hoàn toàn bằng tiếng anh. tại việt nam, luận văn tiếng anh thường ược sử dụng cho các học viên, sinh viên ngành học bằng tiếng anh hoặc ngành ngôn ngữ anh, sinh viên v.

1.2 khoá luận tiếng anh là gì?

khóa luận tiếng anh là sản phẩm nghiên cứu cuối khóa được trình bày bằng ngôn ngữ anh của sinh viên đại học. so với luận văn, khóa luận có độ dài ngắn hơn, nội dung nghiên cứu cũng thường không chuyên sâu bằng.

khóa luận có thể lấy các sản phẩm luận văn đã bảo vệ thành công làm tài liệu nghiên cứu, nhưng luận văn không ược sử dụng sản phẩm khóna luện văng ược sử dụng sản phẩm khóna luện không ược sử dụng sản phẩm khóna luện văng ược sử Dụng sản phẩm khóna luện văng ược sử dụng sản phẩm khóna luện không ược sửng dụng sản pHẩm khóna luện không ược sửng sản phẩm khóa

1.3 luận văn thạc sĩ tiếng anh là gì?

luận văn thạc sĩ tiếng anh là sản phẩm nghiên cứu cuối khóa bằng tiếng anh của chương trình học thạc sĩ. trong tiếng anh, người ta thường dùng thuật ngữ thesis (ở mỹ) hoặc dissertation (ở châu Âu) để chỉ luận văn thạc sĩ.

>>> xem thêm khái niệm về thesis là gì và so sánh thesis và dissertation

2. cấu trúc cơ bản của luận văn tiếng anh

cấu trúc là mục ầu tiên cần lưu ý trong cách viết luận văn tiếng anh ể ển phẩm ạt chuẩn về mặt học thuật, ưgiợc đánh giá -gi -chu.

2.1. cover (trang bìa cứng)

trang bìa cứng cần có:

 • tên của cơ sở giáo dục
 • tên của tác giả nghiên cứu
 • tên người hướng dẫn
 • tên đề tài luận văn
 • ngày tháng của bài luận văn
 • 2.2. cover (trang tựa đề/ trang bìa lót)

  trang tựa đề có nội dung tương tự portada nhưng được en trên giấy.

  2.3 thanks (lời cảm ơn)

  trong mục này, người viết sẽ gửi lời cảm ơn tới:

  • Đơn vị đào tạo
  • các giảng viên trong khoa
  • người trực tiếp hướng dẫn
  • Đơn vị hỗ trợ lấy số liệu nghiên cứu
  • 2.4. index (mục lục)

   trong phần mục lục, người viết cần liệt kê theo trình tự các phần, chương trong bài.

   2.5. list of tables and figures (danh mục các bảng biểu)

   Tham khảo thêm: Tiền Đài Loan gọi là gì ? Hình ảnh tiền in Hình Ai ? Cách phân biệt

   strong danh mục bảng biểu, người viết cần liệt kê và chú thích các bảng biểu được sử dụng tham khảo, hoặc là kết quả nghiên cà>

   quy tắc biểu đồ:

   • người viết cần đánh số các bảng biểu, hình vẽ, phương trình gắn với số chương
   • các loại đồ thị cũng như bảng biểu từ các nguồn khác cần phải được trích dẫn đầy đủ
   • liệt kê chính xác nguồn được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.
   • trên bảng ghi đầu đề, dưới hình ghi tên hình vẽ
   • 2.6. summary (tóm tắt nghiên cứu)

    trong phần tóm tắt nghiên cứu, người viết có thể triển khai theo dàn ý sau:

    • introduction (giới thiệu): khái quát đề tài lựa chọn trong 1-3 câu
    • to write . bàn luận tới. Độ dài thường khoảng 2-4 câu.
    • problem (vấn đề): với độ dài khoảng 2-5 câu,trong mục này, các yếu tố sau cần được nêu chi tiết:
    • mục tieu áp dụng kiến ​​​​thức đã học để giải quyết vấn đề của bài luận văn
     • methods (Phương Phapp /li>
     • results (kết quả) khái quát kết quả ghi nhận được sau khi hoàn thành nghiên cứu. Độ dài thường khoảng 2-3 câu.
     • conclusion ( kết luận): nếu những kinh nghiệm bản thân học tập được sau khi hoàn thành bản luận văn
     • 2.7. introduction (mở đầu)

      trong cách viết luận văn tiếng anh thì phần mở đầu, người viết cần nêu rõ các mục sau:

      • Rationale (Tinh cấp thiết của ề ề tài): Trong phần này, người viết cần nêu ược hai vấn ềề chynh là lý do chọn ề tài và tính cấp thiết củt củt học thuật và thực tiễn.
      • objective(s) of the study(mục tiêu nghiên cứu): trong phần này, người viết cần chỉ ra mục tieu nghiên cứu tổng quan và cụ thể của đi.
      • object and study range (ối tượng và pHạm vi nghiên cứu): với mục này, người viết cần chỉ rõ sự vật, hiện tượng, tình huống cụ thể, gii hạn và ịa ịa ịa ịa đa đa đa đa đa đa đa đa đm nghiên cứu trong bài.
      • research methods (phương pháp nghiên cứu): người viết cần liệt kê các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong bài luận văn.
      • structure of the study(kết cấu luận văn): liệt kê các chương của bài nghiên cứu.
      • 2.8. literature review (tổng quan tài liệu)

       trong mục tổng quan nghiên cứu, người viết cần thực hiện:

       • nhóm các tài liệu tham khảo / nguồn nghiên cứu theo các mẫu số chung như phương pháp tiếp cận ịnh tính so với ịnh lưgiợng, kết cátá geầ. >
       • tóm tắt các nguồn tài liệu/ nguồn nghiên cứu với các ưu điểm, sự khác biệt độc đáo. tiến hành tổng hợp so sánh và phân tích giữa các nguồn.
       • 2.9. methodology (phương pháp luận)

        strong cách viết luận văn tiếng anh thì phần phương pháp luận, người viết cần nêu rõ những vấn đề sau:

        • thiết kế nghiên cứu: khái quát cách thức thu thập tài liệu, số liệu ược sử dụng như công cụ nghiên cứu và cƻn cở lu.
        • cách thức jue thập, chọn lọc dữ liệu: chỉ rõ các phương pháp được sử dụng trong bài thuộc loại hình nào dưây:
        • ới

         • phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng
         • phương pháp phân tích và tổng hợp
         • phương pháp quy nạp và diễn giải
         • phương pháp thực nghiệm
         • phương pháp phi thực nghiệm
         • phương pháp lịch sử và phương pháp logic
          • cach thức pHân tích các nguồn dữ liệu : người viết cần dựa vào bản chất nguồn dữ liệu đã thu this
            • với dữ liệu ịnh tính, người viết luận văn có thể tiến hành phân tích theo các hướng sau: phân tích nội dung, phân tích tưthờng tng,. lý thuyết có căn cứ
            • In , các biện pháp của vị trí, thống kê suy luận

             • công cụ, tài liệu ược sửng trong nghiên cứu : liệt kê chi tiết các công cụ ược sửng pHục vục vụ nghiên cứu như tài liệu kho số liệu, bảng biểu.
             • 2.10. results (kết quả)

              trong cách viết luận văn tiếng anh thì phần kết quả người viết cần trình bày chi tiết kết quả chính và kết quả phụ của bài viết. Đối với kết quả số liệu cần trình bày rõ ràng trong bảng biểu.

              người viết cần trình bày trung thực kết quả, ngay cả khi kết quả mang hướng tiêu cực và mâu thuẫn, không ưa quan điểm cá nhân, nhàrhận vàn.

              2.11. discussion (thảo luận)

              trong phần thảo luận, người viết cần làm rõ những ý sau:

              • tóm lược về bối cảnh, các giả thuyết, mục tiêu, và phát hiện chính trong nghiên ns)cứu
              • so sánh kết quả với các sản phẩm nghiên cứu cá nhân trước đó, hoặc các bài nghiên cứu khoa học có cùng đề tài
              • khái quát hóa và nêu ý nghĩa của kết quả;
              • Đánh giá các ưu nhược điểm của bài nghiên cứu, phương thức tiếp cận vấn đề
              • kết luận tổng quan, khái quát rút ra từ kết quả và bàn luận.
              • 2.12. conclusion (kết luận)

               phần kết luận của bài luận văn tiếng anh thường gồm 2 phần

               • concluding remarks ( nhận xét): khái quát quan điểm của bài luận văn, nhận xét cách nhìn nhận, hướng giải quyết vấn đề trong bài.
               • limitations and suggestions for further study (các hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu khác): chỉ ra những hạn chế trong qua trình nghiên cứu như thời phí gian,… ờng thing ưa ra hướng giải quyết, ề xuất cho những người quan tâm c cùng ề ề tài có tham khảo và áp dụng làm sáng tỏ vấn ề hơn trong bài cunghnứu.

                2.13. references (tài liệu tham khảo)

                người viết nên đặc biệt quan tâm tới phần tài liệu tham khảo, tránh thiết sót tài liệu dẫn tới lỗi đạo văn. Đồng thời, người viết cần trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn quốc tế apa hoặc harvard style để sản phẩm đạt chuẩp.</tc phong cá

                3. quy trình 6 bước viết luận văn tiếng anh

                3.1 lựa chọn chủ đề

                ối với các chủ ề bài luận, nhà trường, giảng viên có thể gợi ý hoặc do bản thn các bạn tự ề ềt nhưng không ược cá vợc trùng v lt.

                chủ đề luận văn tiếng anh là gì? Trên cơ sở chuyên ngành, nĂng lực, tài nĂng và các điều kiện thuận lợi của bản thân there are những ý tưởng của mình mà các bạn có cr thể ề ềt chủ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề

                3.2 xây dựng đề cương

                sau khi ề tài mà bạn chọn ược thông thes p>

                Để làm được một bài luận bằng tiếng anh tốt, bạn cần phải đặt ra mục tiêu cụ thể. từ đó bạn sẽ biết mình đang nỗ lực để làm gì và có động lực để hoàn thành bài luận.

                mục tiêu có thể là điểm số mà bạn mong muốn, thời gian bạn muốn hoàn thành hoặc những mục tiêu cao cả hơn như áp d. /p>

                xác ịnh mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ lên ược ề ềng chi tiết bao gồm các chương, các luận cứ pHục vụ chủ ề ể ểt ược cần tìm những thônes

                3.3 lên kế hoạch nghiên cứu

                biết được phải nghiên cứu những gì, bạn đừng vội lao vào tìm thông tin ngay. hãy tự lập cho bản thân một kếchch nghiên cứu ềề tài cụ thể ể ể pHân bổ đúg thời gian ảm bảo tiến ộộ bài luận, ồng thời tránh bị thiếu sot cac thông.

                3.4 lên dàn ý chi tiết

                dàn ý cho bài luận văn tiếng anh là gì?

                Đó chính là khung của bài luận, những ý chính mà bạn muốn trình bày.

                bạn cần đưa ra cơ sở lý luận mà bạn nghiên cứu trong luận văn, thực trạng của vấn đề và giải pháp cho các vấn đề ấy.

                Tham khảo thêm: Cược liên hoàn là gì ? Cách chơi cược liên hoàn trong cá độ bóng đá tại nhà cái 188Bet

                trong cách viết luận văn tiếng anh thì lên một dàn ý – outline tỉ mỉ cẩn thận sẽ giúp bạn nhìn lại những thông tin mà bạn nghiên đİa? Đủ chưa? chúng có logic với nhau và liên quan mật thiết đến chủ đề hay không?

                3.5 nhờ giảng viên hỗ trợ

                bất kỳ giảng viên nào cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn nếu bạn ngỏ ý. hãy đưa dàn ý bài luận của bạn cho họ xem và nhờ họ góp ý.

                một lưu ý nhỏ: chuẩn bịt tất cả những câu hỏi, vấn ề, thắc mắc của mình về chủ ề ề ề bài luận có thảo luận ểi buổi gặp cac giảng viên hiên hiên hiên hiên hi ê Đừng qua lan man, qua xa chủ đề làm mất nhiều thời gian bởi giảng viên thường là những người rất bận rộn.

                3.6 triển khai viết bài luận tiếng anh

                có trong tay bố cục và dàn ý chi tiết, việc bạn cần làm bây giờ là ngồi xuống và bắt tay vào việc viết bài luận bằng tiếng anh ngay thôi.

                “logic” và “dễ hiểu” là hai yếu tố buộc phải có trong luận văn của bạn. hãy coi ề ề tài này là một chủ ề nghiên cứu mới, bạn phải trình bày làm sao ể những người chưa biết gìt về chủ ề này có thi ượu ược đi mà bạn đ đ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề

                sau khi viết xong, bạn hãy đọc lại bài luận tiếng anh của mình nhiều lần và để ý các lỗi như:

                – lỗi chinh tả

                – lỗi ngữ pháp

                – lỗi dùng từ, đặt câu

                – sử dụng các từ nối để liên kết câu, đoạn trong bài luận

                – trích dẫn nguồn đầy đủ rõ ràng (chắc chắn rằng các nguồn trích dẫn uy tín, minh bạch, đáng tin cậy)

                bạn nên sử dụng giọng văn khách quan, câu từ súc tích, ngắn gọn, ừng ưa nhận ịnh cá nhân mang nhiều cảm tính vào quaá

                với các thông tin về khái niệm luận văn tiếng anh là gì cùng quy trì n đ đt.

                nếu gặp bất kỳ thắc mắc gì về cach viết lận văn tiếng anh của bạn, Hãy liên hệi với luận văn 1080 ểc ội ội ngũ ỡ tận tình. chúc bạn có một bài luận văn tiếng anh hoàn hảo!

                Xem thêm: Bằng cử nhân tiếng Anh là gì?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Thông Tin Các Loại Thẻ Tín Dụng Sacombank Chi Tiết Nhất!

Giải đáp cuộc sống

Giải đáp thắc mắc: nhóm máu O Rh có hiếm không?

Giải đáp cuộc sống

Máy hàn Mig dùng khí gì khi hàn thép, inox, nhôm, đồng, Niken

Giải đáp cuộc sống

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality hay Town?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *