Giải đáp cuộc sống

Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế – VIN-BHXH.VN

Mã thẻ bảo hiểm y tế tk là gì

Mã thẻ bảo hiểm y tế tk là gì

hai ký tự ô thứ nhất

là mã đối tượng tham gia bhyt. trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bhyt khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ bhyt là mã đối tượng đóng bhyt được xác định đầu tiên theo quy định tại khoản 7, Điều 1 luật sửa đổi bổ sung luật bhyt.

a) nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

– dn: người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật Đầu tư.

– hx: người lao động làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã.

– Ch: Người lao ộng làm việc trong các cơ quan nhà nước, ơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chynh trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổc chynh trị – n. nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.

– nn: người lao ộng làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tếi việt nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xa x hột n. gia có quy định khác.

– tk: người lao động làm việc trong các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy địa ph cp>

– hc: cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

– xk: người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

b) nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

– ht: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

– tb: người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– No: NGườI LAO ộNG NGHỉ VIệC đANG HưởNG CHế ộM đAU TheO QUY ịNH CủA PHAPP LUậT Về BảO HIểM X HộI DO MắC BệNH THUộC DANH MụC BệNH CầN CHữ NG ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị

– ct: người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

– xb: cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

– tn: người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

– cs: công nhân cao its NGHỉ vệc đang hưởng trợp hàng that theo quyết ịnh số 206/cp ngày 30/5/1979 của hội ồng chynh (nay là chính) về chyh ốnh ốnh ốnh ốnh sánh sánh sánh sánh sánh sár giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc;

c) nhóm do ngân sách nhà nước đóng

– qn: sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân việt nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại ban cơ yếu chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội;

Xem thêm:  Nghị định 11/2014/NĐ-CP hoạt động thông tin khoa học công nghệ

– ca: sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ đang công tong lực lượng công an nhân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân dân d dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước;

-cy: người làm công tác cơ yếu hưởng lương như ối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, phƋang;

– xn: cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

– ms: người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

– cc: người có công với cách mạng, bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; bà mẹ việt nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại b, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– cb: cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh;

– kc: người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở căm-pu-chia, giúp bạn lào sau ngày 4/30/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống pháp và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Dân Công Hỏa Tuyến Tham Gia Khang chiến chống phap, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổc và làm nhiệm vục quốc tế Theo quy ịnh tại các quyết ịnh cb;

– hd: Đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

– te: trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm ăó chưa đến kỳ nhập học;

– bt: người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật;

– hn: người thuộc hộ gia đình nghèo;

– dk: người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– xd: người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

– ts: thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, with của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

– TC: Thân nhân của người công với cach mạng, bao gồm: cha ẻ, mẹ ẻ ẻ, vợ hoc chồng, with từ trên 6 tuổi ến dưới 18 tổi ho eg từ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ bị khuyết tật nặng, khuyết tật ặc biệt nặng của các ối tượng: người hoạt ộng cach mạng trướ1; 4/05 người hoạt ộng cach mạng từ ngày 01/01/1945 ế anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; with ẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt ộng kHáng chiến bị nhiễm chất ộc Hóa Học bịc dịNG, dị tật do hậu quả của chất ộc Hóa Học không tực ược ược ược trừ các đối tượng được cấp mã ts;

Xem thêm:  &quotGân Bò&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– tq: thân nhân của đối tượng được cấp mã qn;

– ta: thân nhân của đối tượng được cấp mã ca;

– ty: thân nhân của đối tượng được cấp mã cy;

– hg: người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

– ls: người nước ngoài đang học tập tại việt nam được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước việt nam;

– pv: người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: người phục vụ bà mẹ việt nam anh hùng sống ở gia đình; người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở.</lêng s

d) nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

– cn: người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

– hs: học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– gb: người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy đửnh của

đ) nhóm tham gia bhyt theo hộ gia đình

– gd: người tham gia bhyt theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ ối tượng quy ịnh tại các điểm a, tr, c.

ký tự ô thứ 2

Được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng bhyt. TRườNG HợP MộT NGườI Thuộc NHIềU ốI TượNG Tham Bhyt Thì MứC Hưởng Bhyt Ghi Trên Thẻ Bhyt Là Mức Hưởng của ối tượng có quyền lợi cao nhất.

a) ký hiệu bằng số 1

ược quỹ bhyt thanh toán 100% chi pHí kham bệnh, chữa bệnh (kcb) thuộc phạm vi chi trả bhyt và không ap dụng giới hạn tỷ lệ Thanh toán một số thuốc, Hóa chất, vật tưt tưt tưt tưt kỹ thuật theo quy định của bộ trưởng bộ y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; Chi pHí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú pHải chuyển tuyến chuyeên môn kn ốu ật, bam cón. >

Xem thêm:  Các nguyên nhân khiến bạn ngáp liên tục

b) ký hiệu bằng số 2

ược quỹ bhyt thanh toán 100% chi pHí kcb thuộc phạm vi chi trả bhyt (có giới hạn tỷ lệ toán một số thuốc, Hóa chất, vật tư and tế và dịch vụ thuật theo ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị and tế); chi pHí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú pHải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bam catm, catm, cón, cón, con, cyc don , with, with, with. , dt, dk, xd, bt, ts

c) ký hiệu bằng số 3

ược quỹ bhyt thanh toán 95% chi pHí kcb thuộc phạm vi chi trả bhyt (có giới hạn tỷ lệ Thanh toán một số thuốc, Hóa chất, vật tư and tế và dịch vụ kỹt theo ủ ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị and tế); 100% chi phí kcb tại tuyến xã và chi phí cho một lần kcb thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng cón ký hiệu: là

d) ký hiệu bằng số 4

ược quỹ bhyt thanh toán 80% chi pHí kcb thuộc pHạm vi chi trả bhyt (có giới hạn tỷ lệ toán một số thuốc, Hóa chất, vật tư and tế và dịch vụt kỹt theo quy ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị. and tế); 100% chi pHí kcb tại tuyến xã và chi pHí cho một lần kcb thấp hơn 15% thang lương cơ sở, bao gồm các ối tượng hưởng co ký hiệu là: dn, hx, ch, nn, tk, hc, xk, xk, xk , tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb, tb , tb, tb, , no, ct, xb, tn, cs, xn, ms, hd, tq, ta, ty, hg, ls, pv, hs, sv, gb, gd.

đ) ký hiệu bằng số 5

Được quỹ bhyt thanh toán 100% chi phí kcb, kể cả chi phí kcb ngoài phạm vi được hưởng bhyt; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là qn, ca, cy.

hai ký tự ô thứ 3

ược ký hiệu bằng số (từ 01 ến 99) là mã tỉnh, thành phốc trực thuộc trung ương, nơi phat hành thẻ bhyt (Theo mã tỉnh, thành phố ban TTG NGày 7/7/2004 CủA THủ TướNG CHYNH PHủ VềC BAN HànH BảNG DANH MụC Và Mã Số Các ơn Vị Hành Chính Việt Nam Và Công VĂn Số 628/TCTK-PPCđ NGàY chính mới). riêng mã của bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của bảo hiểm xã hội công an nhân dân được ký bựngs

mười ký tự cuối ô thứ 4

là số ịnh danh ca nhân của người tham gia bhxh, bhyt quy ịnh tại quyết ịnh số 1263/qđ-bxh ngày 11/2/2014 , sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *