Giải đáp cuộc sống

Mạng xã hội Vitae là gì? Có phải Vitae đa cấp, lừa đảo người dùng?