Giải đáp cuộc sống

UFO Catcher: trò gắp thú được cả thế giới yêu thích | KILALA

thỎa thuẬn cung cẤp vÀ sỬ dỤng dỊch vỤ mẠng xà hỘi kilala.vn

a. quy ĐỊnh chung

Điều 1: nguyên tắc đăng ký tài khoản kilala.vn.
 • 1. bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản kilala.vn, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản kilala.vn.
 • 2. bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của kilala.vn được đăng tải công khai trên website
 • 3. BạN KHông ượC ặT Tài Khoản Theo Tên của Danh NHân, Tên Các vị lãnh ạo của ảng và nhà nước, tên của ca nhân, tổ chức tội phạm, phản ộng, khủng bống bốc bố thuần phong mỹ tục.
 • Điều 2: Đăng ký và ngừng sử dụng dịch vụ.
  • 1. trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong quy chế sử dụng cala.
  • 2. khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sựth.thay các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong chính sách bảo mật.
  • 3. khi đăng ký, bạn sẽ tạo một tài khoản kilala.vn với tên truy cập và một mật khẩu. bạn ồng ý chịu trach nhiệm bảo vệ tên Truy cập và mật khẩu của mình ể tránh việc người khác sửng dụng trai phep và thông ba kịp thời cho kilala.vn vềt bất kỳt kỳt kỳc việc sửc sử việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do bạn chợm chi trá>
  • 4. bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa. Kilala.vn có thể chấm dứt việc đĂng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số pHần của dịch vụ nếu cứ xác ịnh bạn đã vi phạm điều khoản.
   Điều 3: các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội.
   • 1. tuyệt ối nghiêm cấm mọi hành vi: tuyên Truyền, chống pha và xuyên tạc chính quyền, thể chế, và các chính Sách của nhà nước, kích ộng bạo lực, tuyên truy ề Các nước, Kích ộng dâm ô, ồi trụy, tội á, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phar tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định. TRườNG HợP PHÁT HIệN, KHôNG NHữNG Bị XÓA Bỏ Tài KHOảN Mà Chung tôi cònc có thể cung cấp thông tin của người đó chứ quan chức nĂng ể xử lý lý phap luật.
   • 2. Không Co NHữNG Hành VI, this ộ làm tổn hại ến uy tín của các sản pHẩm của công Ty phat hành dưới bất kỳ hình thức thƻnào, mọi vi phạm sẽ sẽ bịc bịc bỏc pháp luật nếu cần thiết.
   • 3. nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
   • 4. tuyệt ối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo blang người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo blang, chê bai, kỳ tỳn giáo, giới títh, sắc tộc …).
   • 5. cấm kêu gọi tổ chức bạo loạn, cấm đăng tải, trao đổi các thông tin về biểu tình, bạo loạn.
   • 6. cấm đăng lại nguồn từ các trang blog cá nhân, diễn đàn, bạn đọc viết trên các mục báo, …
   • 7. cấm đăng tải bài viết từ các trang có yếu tố nước ngoài như bbc tiếng việt, voa tiếng việt….
   • 8. nội dung không đi ngược lại thuần phong mỹ tục của việt nam và vi phạm pháp luật nước chxhcn việt nam.
   • 9. NGhiêm cấm ưa ảng cộng sản việt nam, nhà nước việt nam, các thể chế chính trị, lịch sử, các lãnh tụ vào bàn luận trong những chủ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề
   • 10. cấm viết bài, trao đổi các thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan.
   • 11. tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận, hay cố ý mạo danh làm người khác tưởng lầm mình là một người dùng khác. mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
   • 12. bạn sẽ không gửi lên hoặc Truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp phap, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc pHạm, đe dọa, lăng mạ, thoke. mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào. những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục viụn to bm sà>
   • 13. Chung tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việcoco toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏt một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
   • 14. nghiêm cấm tuyên Truyền bất kỳ thông điệp nào mang ting quảng cao, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội ầu tư have bất kỳ dạng liên lạc con mục đ đích th th th th th thng mạ n mug m ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ ắ. , Gửi there are chuyển Các Thông tin, pHần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm cac quyền của những người khác, trong đó bao gồm cảu x hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không ược sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có ườp pháp pháp. nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
   • 15. bạn sẽ không gửi hoặc Truyền bất kỳ thông hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là pHần mềm ược Cung cấp miễn phís. không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào. Không sử dụng, cung cấp thông tin vi pHạm các quy ịnh về sở hữu trí Tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy ịnh khác của phap luật hiện hành. <.
   • 16. Không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sửng there are tìm cach xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sửng dụng bất kỳn nào trong may chủa của chung tôi, hoặc bất nào trong jam Máy Chủa Chung Tôi, Hoặc Bất Nào Trong Máy Chủa Của Chung Tôi, Hoặc Bất Nào Trong Máy Chủa Của Chung Tôi, Hoặc Bất Nào Nando Cho Phep, NGhiêm Cấm Các Hành VI VI LợI hại ến nhà cung cấp dịch vụ there is tổc nào khác mà bạn không ược uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó nhằm mục đích trục lợi ca nhân gây sự nhầm lẫn ố bạn sẽ không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
   • 17. Không ược quyền hoặcc Cóc hành ộng nhằm hạn chếc hoc cấm đoan bất kỳ người dùng nào khác sửng dụng và thưỻvc Website: thưởvc Website: thưởvc
   • 18. không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy đỺnhá của ph
    Điều 4: cơ chế xử lý thành viên vi phạm thỏa thuận
    a. nguyên tắc xử lý
    • – NếU NGườI Sử DụNG VI PHạM CÁC đIềU KHOảN quy ịnh tại thuận cung cấp và sử Dụng dịCH vụng mạng xã hội ho nhắc nhở, cảnh cáo, áp dụng biện pháp xử lý bài viết, khóa tài khoản thời hạn v.
    • – hình thức xử pHạt khóa tài khoản kilala. /li>
    • – nếu tài khoản kilala.vn bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
    • – các hành vi vi phạm của người sử dụng không ược liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, ban quản trị kila.vn có toàn quyền ưa ra mức phù hợp thát thát thát haththththththththththththchá tháhc tháthcháhc thát. định tại thỏa thuận này.
    • – các hình thức xử phạt:
     • hình thức xử phạt cấp 1: khóa tài khoản 10 ngày.
     • hình thức xử phạt cấp 2: khóa tài khoản 30 ngày.
     • hình thức xử phạt cấp 3: khóa tài khoản 120 ngày
     • hình thức xử phạt cấp đặc biệt: khóa tài khoản vĩnh viễn.
     • – tất cả các bình luận vi pHạm quy ịnh có thể bị xoá, chuyển chuyên mục, lọc bỏ nội dung quảng cao, thay từ ngững phù hợp, tạm ngừng hi thị ệ ệ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ kilala.vn có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu người sử dụng ngay lập tức gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi ph. nếu người sửng không gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi pHạm, ban quản trị kilala.vn xử lý bài viết và khóa tài khoản của người sử dụng-trị con touchn trong viềc. luận/ thành viên vi phạm quy định. nhật ký xử lý sẽ ược lưu trữ tối thiểu hai năm, ban quản trịoc toàn quyền công khai các vi pHạm của thành viên nhưng không bao gồm nội dung vi pHạm đã bịã bị ị
      b. hình thức xử phạt
      • – hình thức xử pHạt cấp ặc biệt , khóa vĩnh viễn ược ap dụng ối với các hành vi sau:
       • người sửng dụng có hành vi lợi dụi dụi dụi dụi dụi d. .vn nhằm chống phá nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người sử dụng ặt tên tài khoản/ tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, phát ngôn với các thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
       • thông tin khiêu dâm: người sử dụng bình luận với nội dung khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.
       • Thông tin ca cược, cờ bạc: lợi dụng kilala.vn, người dùng qua pHần bình luận ưa ra nội dung thông tin ểểc tổc cac hình thức ca cược, cờ bạc ca ế. kim, hiện vật.
       • lan truyền thông tin lừa đảo: sử dụng phần bình luận đưa các thông tin lừa đảo; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
       • – dụng việc sử dụng sản phẩm ể ể xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việng th cệng truy người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm treo máy, spam chat…
       • sử dụng phần bình luận của website để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm ế lu
       • – hình thức xử phạt cấp 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:
        • hành vi giao tiếp:khiêu dâm ở mức độ nhẹ, nhắn tin rác, kích động các thành viên khác gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
        • quảng cáo: trong phần tên thành viên có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các nội dung, thông tin quảng cáo mà không có có ồ ồ ng sunflower. Ngoài ra Thnh viên sử Dụng dịch vụi mục đích quảng cao, tuyên truyền, mua bán và Truyền bá h -ho hoá, dịch vụ bị cấm, trọng hợp này Tùy trongng hợp này tùy thu àng hoá, dịch vụ bị cấm, trọng hợp này tùy thuộc vụ ạ ụ cấmgght. 3.
        • xâm phạm riêng tư: công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của người khác như danh tính, ịa chỉ, số đi th. quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
        • công kích người khác: sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm, ưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạiá ạm t uy li>
        • – hình thức xử phạt cấp 1, khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau.
         • spam trên diễn
         • đ

          b. quyỀn vÀ trÁch nhiỆm cÁc bÊn

          Điều 5: quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội kilala.vn
          • 1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội kilala.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.
          • 2. bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; mật khẩu; giấy tờ tùy thân; email đã đăng ký.
          • 3. bạn được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
          • 4. bạn được quyền tặng cho tài khoản kilala.vn cho người khác. quyền ược tặng cho tài khoản chỉ ược ap dụng ối với tài khoản đã đĂng ký ầy ủy ủ và chynh xác các thông tin tài khoản theo quy ịnhnh chế sử sử sử s
          • 5. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.
          • Điều 6: trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
           • 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ kilala.vn, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi. bạn ảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, ầy ủ, Trung Thực và chính xác và bạn pHải chịu trach nhiệm toàn bộ cc thông tin bạn cấp.
           • 2. bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: mật khẩu, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Kilala.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản ể làm căn cứ quyết ịnh chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trach nhiệm về th. thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
           • 3. bạn ồng ý sẽ thông báo ngay cho kilala.vn vềt kỳ trường hợp nào sửng dụng trai phep tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ cc hành ộng phá vỡ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
           • 4. tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
           • 5. Chịu trach nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, Truyền ưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua ường light li kết trực tiếp do mình thiết lập. <
           • 6. khi phát hiện ra lỗi, các vấn ề gây ảnh hưởng tới hoạt ộng bình thường của kilala.vn, bạn hãy thông báo cho chúng tôi ớ8 ố đi 3:1 ố đin3:1
           • 7. bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên trên hệ thống mạng internet và mạng.</ng thông.
           • 8. bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 2 thỏa thuận này về các hành vi cấm. nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm kilala.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mẻn c quy. tuân thủ các quy ịnh về bảo ảm an toà thông tin, a ninh thông tin và các quy ịnh khac criên quan tại nghị ịnh 72/201 2013/nđ-cp quy ịnh vền lýn chee cấp, dụng, dụng, dụng, d thöng tin trên mạng; NGHị ịNH Số 27/2018/Nđ- CP NGày 01 THÁNG 3 NăM 2018 phủnh, cung cấp, sửng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và nghị ịnh 150/2018/nđ-cp ngày 07/11/2018 hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
           • 9. thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
           • Điều 7: quyền của công ty tnhh thương mại sunflower
            • 1. nếu người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu công ty tnhh thương mại sunflower có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng hoặc thỏa thuận sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác của kilala.vn ược quy ịnh trên website, website, t. không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng.
            • 2. MọI VI Phạm của chủ tài khoản trong qua trình sửng sản pHẩm kilala.vn, công ty tnhh thương mại Sunflower có quyền ap dụng các các biện phap chế tài the đi đi khản “vi tài khoản ối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cơu quan chức năng truy tố tốn t thn thá ế t.
            • 3. khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy ịnh của phÁp luật thông qua việc sử dụnghalala.vn, công ty thền thềngngngngng mạngng mạngng mạngng mạngng mạngng mạngng mạngng mm ụng m ụng m ụng mạngng mm ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m ụng m. cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.t.
            • 4. công ty tnhh thương mại sunflower có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại thỏa thuận này.
            • 5. công ty tnhh thương mại sunflower có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. qua trình bảo trìen nâng cấpc có làm gián đoạn việc sửng dịch vục hoặc chất lượng dịch vụ không ảm bảo trong thời điểm bảo trì There is nâng cấp.
            • Điều 8: trách nhiệm của công ty tnhh thương mại sunflower.
             • 1. có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng kilala.vn.
             • 2. nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng các trường hợp phát Sinh trong qua trình sửng dụng kilala.vn, tuy nhiên kilala.vn chỉ hỗ trợ, nhận và giảt ốt ô ô ô ô ô ô ô ô ớ ớ ớ ớ ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô chính xác.
             • 3. có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, kilala.vn không bán hoặc trao ổi những thông này với b.d thứ 3, trừng hợnh ư >
             • 4. công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;
             • 5. có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
             • 6. bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp
             • 7. KHông ượC CHủNG CUNG CấP THông tin công cộng CO NộI DUNG VI PHạM QUY ịNH TạI đIềU 5 NGH ị ịNH 72/2013/Nđ-CP quy ịnh vền quản lý, cung cấp, sử /li>
             • 8. pHối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cóc thẩm quyền ể ể loại bỏc ngăn chặn thông tin cc nội dung vi pHạm quy ịnh tại điều 5 nghị ịnh 72/2013/nđ-cp quy ụnh v, s ề , p. dịch vụ internet và thông tin trên mạng khi có yêu cầu;
             • 9. cung cấp thông tin ca nhân và thông tin riêng của người sử dụng criên quan ến hoạt ộng khủng bố, tội pHạm, I saw phạm phap luật khi What quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quyn.
             • 10. Có ít nhất 01 Hệ Thống Máy chủt tại việt nam đáp ứng việc tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông theo yêu của cơ quan quan quản lý nh ướcccc có cr thẩm với vệc cung cấ tin và truyền thông;
             • 11. thực hiện việc đĂng ký, lưu trữ và quản lý thông tin ca nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử ca nhân và người cấp thông tin khac trên mạng xã ô ô. bảo ảm chỉ những người đã cung cấp ầy ủ ủ, chynh xác thông tin cá nhân theo quy ịnh mới ược thiết lập trang thông tin điửn cán
             • 12. báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
             • c. chÍnh sÁch bẢo vỆ quyỀn riÊng tƯ

              Điều 9. mục đích thập thông tin cá nhân.
              • a) thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
              • b) thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng;
              • c) Thực hiện quản lý hoạt ộng tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tíh nĂng mới lín q
              • d) cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng;
              • e) quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống;
              • g) liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên;
              • Điều 10. phạm vi Thurs thập thông tin cá nhân
               • a) loại thông tin thu nhập.
                • – thong tin cá nhân
                • – thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
                • b) nội dung thông tin thu thập
                 • – họ và tên;
                 • – ngày, thang, năm sinh;
                 • – số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
                 • – số điện thoại, địa chỉ email;
                 • Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tumi và chưa có chứng minh nhân đân, căc cước công dân/hộ chiếu, người giám hộp phap quyết ịnh việc đìng ký thông tin ca nhân cá nhân c. và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
                 • Điều 11. phương pháp Thurs thập thông tin.
                  • MạNG Xã Hội Kilala.vn Thhập Các Thông tin Cá nhân của Thành viên nêu tại điều 10 nêu trên qua website thông qua form đĂng ký thành viên ược cung cấp côp côp cô /li>
                   Điều 12. thời gian lưu trữ thông tin thu thập.

                   This năm.

                  • Điều 13. việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập.
                   • a) chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trên website. chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi thành viên có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm quy định của mạng xã hội kilala.vn.
                   • b) Chung tôi công bố các thông tin ca nhân thập từ người dùng Kilala website.vn và website liên quan nhằm mục đích cung củp dịch vụt tốt nhất cho người dùng và ảm
                   • c) Chung tôi có thể phải cung cấp các thông tin ca nhân của người dùng choc cơ quan chức nĂng, cơ quan của chính pHủ vì vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư v đ theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
                   • Điều 14. Địa chỉ của đơn vị jue thập và quản lý thông tin cá nhân
                    • – cÔng ty tnhh thƯƠng mẠi sunflower
                    • – Địa chỉ: tầng 9, tòa nhà vietcomreal, số 68 nguyễn huệ, phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minh, việt nam
                    • – Điện thoại: 02839111438
                    • – email: [email protected]
                    • Điều 15. cam kết bảo mật thông tin.
                     • chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc hu. Các Biện Phap này bao gồm xét thực tiễn thhập, lưu trữ, xử lý và biện phap
                     • chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội kilala.vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. NHữNG ca nhân này bị ràng buộc bởi nGhĩa vụo mật và cóc thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm Các nGhĩa vụ này.
                     • Mỗi thành viên tự chịu trach nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội kilala.vn, cam kết không công khai there are cung cấp thông tin bảo mật tài khoản củ khac. thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
                     • quy ịnh về quyền riêng tư cr tểco những thiếu sót nhất ịnh, do trục trặc kỹ thuật, hoặc cac vấn ề bất khả kháng và mạng xã hội kila.vn town a lỗi đi đi đi đ hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
                     • Chung tôi sẽ bắt buộc pHải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết ể bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của mạng xã hội kilala.vn hoặc nhữn người người k vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các thành viên khác. hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
                     • người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến tin m thông
                      Điều 16. chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
                      • Chung tôi công khai cac thông tin quy ịnh tại điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại bản thỏa thuận này ể người dùng nắm ược chính Sách sonch bảo vện quyền riêng tư củ hội kilala.vn.
                      • ể ể BảO Vệ Thông tin ca nhân, Thông tin riêng của người sửng dịCH vụ mạng xã hội chung tôi sử dụng các pHần mềm lưu trữn mềm bảo mật thômit và hệt. Đảm bảo thông tin của quý khách hàng không bị đánh cắp.
                      • d. giẢi quyẾt, tranh chẤp khiẾu nẠi

                       Điều 17. cơ chế giải quyết tranh chấp
                        trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án để giải quyết.
                       • khi tranh chấp phát sinh giữa các thành viên hoặc giữa thành viên với nhà cung cấp dịch vục trực tiếp, ban quản lý website sẽ coc trợ thành viên hoặc đại diện thành viên bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.
                       • Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của kilala.vn chung tôi sẽ ngay lập tức ap dụng các các biện phapc cần thiết ể ảm bảo quyền lợi cho người dùng.
                       • Điều 18. quy trình giải quyết tranh chấp
                       • bước 2: bộ pHận bảo vệ qền lợi thành viên của mạng xã hội kilala.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, Tùy đó.
                       • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả nĂng và thẩm quyền của kilala.
                       • trường hợp nằm trong khả năng và thẩm quyền của kilala.vn chúng tôi cam kết sẽ giải quyết tranh chấp của thành viền trong vòng 05 m ngày
                       • Trường hợp nằm ngoài khả nĂng và thẩm quyền của kilala.vn thì thời gian giải quyết tranh chấp tùy thuộc vào tính chất vục v á cơ quan quan nhà nướ
                        Điều 19. vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp
                        • – MạNG Xã Hội Kilala.vn sẽ hỗ trợ thành viên bằng việc cung cấp ầy ủ ủ thông tin và các nội dung lên quan ến nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hộ hộ
                        • – MạNG Xã Hội Kilala.vn Cor trach nhiệm tiếp nhận khiếu nại và crus phap xử lý kịp thời ểể giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa thành và bên thứ ba ba.
                        • – nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội kilala.vn có trach nhiệm cung cấp ầy nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ.
                        • – mọi hành động lừa đảo, gây mâu thuẫn trên mạng xã hội kilala.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước phtáp lu
                        • – NếU thông qua hình thức thỏa Thuận mà vẫn không thể giải quyết ược mâu thuẫn phát sinhì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước Cóc cóc cóc qề Đồng thời mạng xã hội kilala.vn có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về các bên quá trình điều tra.
                        • e. bẢn quyỀn vÀ quy trÌnh bÁo cÁo vi phẠm bẢn quyỀn

                         • 1. tại các khu vực ược pHép đĂng tải nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin ược pHép dưới các ịnh dạng chung tôi mặc ịnh và bạn tựhu trárrch chia sẻ nào khác cũng cũng như dung, thông tin, chia sẻ của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhó người sử dụng. Tuy Nhiên, Trong Mọi Trường Hợp, Chung tôi vẫn ược bảo lưu quyền xử lý các ttông tin đĂng tải cho hợp với thuần phong mỹc tục, ccy ty tắc ứo ức và cc ctc. có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép tin thô>
                         • 2. chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tc giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyn ở hệ tu việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. ngoài việc ược cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó hình thức công bს ჻ hi bố hay h Và do vậy, người sử dụng không cor quyền sửng sản phẩm của chung tôi vào mục đích thương mại mà không cor sự cho pHép bằng văn bản bảa chúnng tôi tước đc đ Có sự cho pHép bằng văn bản bảa chúnng tôi tôc đc đc có sự cho pHép bằng văn bản bảa chúnng tôi tước đc đc có sự cho pel
                         • 3. NGườI Sử DụNG ồNG ý ểể Chung tựi do sử dụng, tiết lộ, ap dụng và sửa ổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cach thức, ề xuất, gợi ý, bình luậhyhm. dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm mạng xã hội kilala.vn một cách hoàn toàn miễn phí.
                         • 4. quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
                          • a. nếu người sửng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình ược cấp thông qua dịch vụn mạng xã hội killa.vn đc ược ược đc ược cạp thông qua dịc thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền.
                          • b. chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu.
                          • c. Ể Giúp Chung tôi Có ủ cơ sở đáp ứng Các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn với cac thông sau:
                           • hữu của một sản pHẩm ộc quyền.
                           • – mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm.
                           • – mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên mạng xã hội kilala.vn đủ để cho phép chúng tôi xác ó định vị
                           • trí.

                           • – thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để mạng xã hội kilala.vn có thể liên hệ với bạn.
                           • – Bạn Tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sửng nội dung đó là không ược pHép của chủ sở hữu quyền tonc giả, ại lý ộc quyền hoặc phap luật.
                           • – Bạn Tuyên Bố Rằng Các Thông tin Trong Thông báo của bạn là chynh xác và bạn chấp nhận hình pHạt về tội khai man mà bạn ược ủy quyền hành ộNg thay mặt.
                           • – NếU tài khoản mạng xã hội kilala.vn vi pHạm về sở hữu trí Tuệng qua việc người sử Dụng gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy tài kho việc, chung tôi (mạng xã hội toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.
                           • email liên hệ: [email protected]
                           • hỗ trợ qua đường dây nóng: 02839111438
                           • f. thÔng tin bỔ sung

                            Điều 20. chỉnh sửa bổ sung thỏa thuận

                            các điều khoản quy ịnh tại thỏa thuận sửng mạng xã hội kilala.vn ược quy ịnh site website, có thểc cập nhật, chỉnh sửa bất cứn kh ửng bát. kilala.vn sẽ công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó, người dùng có nghĩa vụ cập nhật thường xuyên.

                            Điều 21. xung đột pháp luật

                            Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản quy chế sử dụng này xung ột với các quy ịnh của luật phap và bịa tuyc tuyp là v Preparation hiện hành, và pHần .

                            Đang xem: Máy gắp thú bông tiếng anh là gì

                            Điều 22. cảnh báo về bản quyền thông tin
                            • 1. mạng xã hội kilala.vn cảnh báo cho tất cả người sử dụng các rủi ro có thể gặp phải khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông m trên. Thông tin của khách hàng có thể bị tin tặc tấn công và mạo danh, ềm bảo an toàn thành viên không nên đ đi những hình ảnh ca nhân nhy cảm, nh ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt tin về tài khoản ngân hàng…
                            • 2. bạn sở hữu tất cả các nội dung và thông tin bạn đĂng trên kilala.vn và bạn cóc thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua thông tin ca nhân và cập nhật thông tin tin ca nhân. Ngoài Ra:
                             • ối với những nội dung cor quyền sở hữu trí trí tệ như ảnh, audio và video (nội dung ip), bạn mặc ịnh choc chung tôi bản quyền của bạa bạa bạa Bạa Bạn: Bạn cấp chu chung tôi một giấy pHép không ộc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp pHép lại, miễn pHí, toàn cầu ể ể ụng mọi nội nộ Và kết thúc khi bạn xóa nội dung ip hoặc tài khoản của bạn trừ khi nội dung của bạn ược chia sẻ với người khonc và những người đó chưa xóa nội dung đó. <
                             • – khi bạn xóa nội dung ip, thao tác đó tương tự như làm rỗng thùng rác trên máy tính. tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa cón vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khá).
                             • – khi bạn công bố nội dung hoặc thông tin bằng cach điền thông tin ca nhân hoặc cập nhật thông tin ca nhân, with nghĩa là bạn đang choc pHép mọi người bao bao gồM cập, sử dụng thông tin đó.
                             • – Chung tôi luôn tiếp nhận pHản hồi hoặc các ề ề xuất khác của bạn về kilala.vn nhưng bạn cần hiểu rằng chung tôi cóc có tt ụ ụi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ềi ề (cũng như bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp các phản hồi và đề xuất đó).
                             • 2.1. an toàn
                              • chúng tôi nỗ lực hết sức mình để tạo an toàn cho kilala.vn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tạo an toàn cho kilala.vn, với các cam kết sau từ phía bạn:
                              • – bạn sẽ không vi phạm quy định như spam trên kilala.vn.
                              • – bạn sẽ không tham gia vào hoạt động tiếp thị bất hợp pháp như quảng cáo đồi trụy… trên kilala.vn.
                              • – bạn sẽ không tải lên virus hoặc mã độc hại khác.
                              • – bạn sẽ không hack thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của người khác.
                              • – bạn sẽ không hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào.
                              • – bạn sẽ không đăng nội dung: có ngôn từ kích động thù địch, mang tính đe dọa hay khiêu dâm;
                              • 2.2. ĐĂng ký và bảo mật tài khoản
                               • ốhi ốhi ốhi ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốhi ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt ốt quan đến việc đăng ký và duy trì bảo mật tài khoản của bạn:
                               • – bạn sẽ không cung cấp mọi thông tin cá nhân sai lệch trên kilala.vn hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài bạn mà không được. phéc.
                               • – bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản cá nhân.
                               • – nếu chúng tôi vô hiệu tài khoản của bạn, bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
                               • – bạn sẽ không dùng kilala.vn nếu bạn bị kết án phạm tội tình dục.
                               • – bạn sẽ duy trì thông tin liên hệ của mình chính xác và cập nhật.
                               • – Bạn sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kìi gìc có thể nguy hiểm choc vi ệc bảt t.
                               • nếu bạn chọn một tên người dùng hoặc tên ịnh danh tương tự cho tài kho hữu thương hiệu pHàn nàn về tên người dùng không lên quan chặt chẽt tới tên thật của người người dùng)
                                Điều 23. việc cập nhật của chính sách bảo mật.

                                Tham khảo: Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật là gì? Đặc điểm của thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt

                                mạng xã hội kilala.vn sẽ chỉnh sửa chính Sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản chính Sách bảo mật cập nhật sẽ ượng c. dùng nhận biết được bản mới nhất.

                                Điều 24. Địa chỉ liên hệ

                                nếu bạn có bất kì câu hỏi nào liên quan ến qua trình xử lí thông tin của bạn there : tầng 9, tòa nhà vietcomreal, số 68 nguyễn huệ, phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minh, việt nam

                                Điều 25:

                                Tham khảo: Bài 5 trang 84 SGK Ngữ văn 10 tập 1

                                quy chế sử dụng kilala.vn có giá trị từ ngày 16 tháng 10 năm 2020.

                                thỏa thuận này lập được thông qua bởi giám Đốc công ty tnhh thương mại sunflower.

                                Xem thêm: Tổng hợp 20 câu chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn ngắn gọn mà ý nghĩa

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Thuốc Empliciti 300mg Elotuzumab điều trị đau tủy, ung thư máu

Giải đáp cuộc sống

TOP 5 cách phối giày với đầm đen cuốn hút được ưa chuộng

Giải đáp cuộc sống

Hướng dẫn cách tháo loa bluetooth JBL thay pin đơn giản, chuẩn xác nhất

Giải đáp cuộc sống

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *