Giải đáp cuộc sống

Giải pháp thúc đẩy mua sắm công xanh trong hoạt động đầu tư công

ban hành các chinh sách về mua sắm xanh

trước tác động ngày càng rõ rệt và nguy hiểm của biến đổi khí hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường tăng cao trong khi tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, việc phát triển theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn đang là một giải pháp tất yếu.

Đang xem: Mua sắm công xanh là gì

MUA SắM CôNG XANH, TIếNG ANH Là “PUBLIC PUBLIC – GPP”, ượC ịNH NGHĩA Là quá trình Các cơ quan nhà nước lựa chọn các sản pHẩm, dịch vụ ít gây tac ộng tớng ờNg ờ ttri tdg ttri tdg tdg ttryg tdg ttryg tdg ttryg tdg ttryg tdgg phẩm so với những sản phẩm, dịch vụ có mục đích tương tự. hoạt động mua sắm trong khu vực công là một trong những nhiệm vụ quan trọng và chiếm một phần lớn trong tổng chi ngân sách của nhà nước. vì vậy, thực hiện mua sắm công xanh sẽ có ý nghĩa lớn ối với việc hình thành thị trường mua sắm xanh, cũng như nền kinh vẻ bế xan.

ể thực hiện mua sắm công xanh, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, ặc biệt là các ơn vị, cơ quan nhà nước sẽ pHải cân nhắc sự sản phẩm hay dịch vụ mua sắm ở tất cả các giai đoạn, vòng đời của chúng trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

nỗ lực tăng trưởng xanh sẽ không thể đạt được nếu thiếu các chiến lược, kế hoạch và chính sách hướng tới kinh nền. chính vì thế, việt nam đã có nhiều hoạt động, chính sách, chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế xanh, bền vững. ỀTo về những nhiệm vụ, giải phap triển khai kết quải nghị lần thứ 26 Các bên tham gia công ước khung của liên hợp vền ổn ật ịt ịt ốt ốt. ban hành ngày 7/25/2022.

ngoài ra, chiến lược và kế hoạch hành ộng quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 cũng đã ược thủ tướng hýn hàn. quyết ịnh số 687/qđ-ttg, ngày 07/2022 thầu 2013, theo đó sẽ bổ sung nội dung mua sắm công xanh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

Tham khảo thêm: 10 khác biệt giữa người trung lưu và người giàu

mới đây, hội thảo về “giải pháp thúc đẩy mua sắm công xanh trong hoạt động đầu tư công” đã được tổ chức. ÔNG Hồ Công Hòa, PHó TRưởNG BAN, BAN NGHIêN CứU CÁC VấN ề ề Xã Hội của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (cem) Cho biết, mua sắm công xanh cón vai trò trong giai đoạn 2015-2020, tổng chi ngân sách nhà nước chiếm khoảng 25.9-30.2% gdp, trong đó chi ầu tư phát triển trung bình khoảng 19.7-30.8% h ngh ng tổ. Ối với gói thầu mua sắm công, mức chi chiếm trung bình khoảng 12.5% ​​gdp, giá trị mua sắm thường xuyên từ vốn nhà nước chỉc chiếm trung bình 72.6%.

với tầm quan trọng của mua sắm công, việt nam đã ban hành các chính sách về mua sắm xanh, mua sắm công xanh. những chính sách này cũng từng bước hình thành thị trường mua sắm xanh. trong các hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được đề cập đến.

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực thi hiệu quả chính sách mua sắm công xanh

chynh sách về mua sắm công xanh đã ược ban hành, tuy vậy ể có thự thi thi, triển khai chynh sách mua sắm công xanh hiệu qu., trong hội thảảo vỡmti. đầu tư công”, nhiều ý kiến ​​​​cho rằng cần có quy định trực tiếp điều chỉnh hoạt động mua sắm công xanh. chẳng hạn, các tiêu chí môi trường cần ược lồng ghép vào qua trình mua sắm công, trên cơ sở các tiêu chí đó, phân tích và đánh giá lựa chựt ọn. Ngoài ra, ể Có kết quảt nhất trong lựa chọn nhà thầu, cần tổ chức điều tra, đánh giá doanh nghiệp xanh, khả năNg cung ứng hàng heng he strong nước.

với tầm quan trọng của mua sắm công, việt nam đã ban hành các chính sách về mua sắm xanh, mua sắm công xanh. Ảnh minh họa

chính sách mua sắm công xanh cần được thể chế hóa để tạo những công cụ chính sách quan trọng, thúc đẩy mô hình sản xuất vût vût vûn v. chính sách phải đảm bảo công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử. Ngoài ra, cần cóc chynh Sách bắt buộc ồng thời có sự ưãi, khuyến khíc, ặc biệt là tạo ra sự thay ổi cho doanh nghiệp, từnn thứn tứn ững ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộng ộ xanh.

Tham khảo: Mẫu chính sách đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm cũng cần được lưu ớ v theo hưan. từ đó, ứng dụng các nghiên cứu ổi mới sáng tạo, công nghệ mới vào thúc ẩy sản xuất trong nước, ể dần dần thúc ẩà tukinh t.

công tác đào tạo cũng cần được chú trọng để đạt mục đích và hiệu quả của hoạt động mua sắm công xanh. các cơ quan, đơn vị có thể tổ chức hướng dẫn, đào tạo cho người phụ trách công tác mua sắm công.

ể ể MUA SắM XANH CũNG NHư MUA SắM CôNG XANH PHổ BIếN, CÁC PHươNG TIệN TRUYềN THôNG CầN PHÁT HUY VAI TRRò, Nâng Cao NHậN THứA ộI tcng, tcng, tcng, tcng, tcng, tcng, tcng, tcng, tcng, tcng c. xanh, nhằm đảm bảo sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa xanh.

ngoài ra, chỉ tiêu về tăng trưởng xanh cũng cần được các bộ, ngành và địa phương lồng ghép trong các chương trình, hoạt động. lập chỉ tiêu chi tiêu công theo tiêu chuẩn xanh vào lập dự toán ngân sách hàng năm cũng như kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo định hưanh. sổ tay hướng dẫn mua sắm công xanh cũng được đề xuất ban hành.

Về PHía doanh nghiệp, một số doanh nghiệp cho rằng họ đang gặp khó khĂn lớn nhất hijn nay trong triển khai sản xuất các sản phẩm xanh là vốn và thị trườ trường tiêu thụ. vì vậy, các doanh nghiệp đều mong muốn và đề xuất chính phủ sớm ban hành những chính sách, cơ chế nhằm hỗ trợ, khuyến khích và tạo động lực cho các doanh nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm xanh đồng thời hỗ trợ đào tạo các kiến ​​​​thức liên quan đến mua sắm xanh.

chính phủ đã ban hành một số văn bản lón quan ến mua sắm công xanh cũng như những giải phap mua sắm tài sản từ ngân Sách NHà nước mà tại việt name

Tham khảo thêm: Cái chết đen đã thực sự biến mất chưa?

trong giai đoạn hiện nay, một số nHó sản phẩm công xanh nên ược ưu tiên ap dụng mua sắm tại các cơ quan nhà nước, chẳng hạnn như các dịch vụ ụ ứ ứ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ứ ứ ứ ứ ứ ứ xanh, như tiêu chuẩn sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu, thiết kế thích hợp điều kiện sinh thái, tính ến các tác ộng của hửi khín. ngoài ra, các phương tiện giao thông cơ giới mua bằng kinh phí công phải ạt tiêu chuẩn khí thải, ưu tiên phương tiện sử dụng nhiên liệu sẻ hạch . các loại hàng hóa, sản phẩm ược dán nhãn sinh thái, dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hàng hóa có khả năng tái chế cũng cần ược trong ƻỡt hotiên.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Trung thực là gì? Sống trung thực có thật sự tốt và ý nghĩa

Giải đáp cuộc sống

Điển tích là gì? Điển cố là gì? Đặc điểm và ý nghĩa trong Văn học

Giải đáp cuộc sống

Từ vựng tiếng Trung về các loại trái cây

Giải đáp cuộc sống

Một số cặp quan hệ từ thường gặp và các dạng bài tập về quan hệ từ trong Tiếng Việt lớp 5

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *