Giải đáp cuộc sống

Mực In Tiếng Anh là gì? Các thuật ngữ chuyên ngành máy in thông dụng