Giải đáp cuộc sống

Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền đóng BHXH 2022?

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là gì

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là gì

tiền lương đóng bhxh bắt buộc năm 2022 sẽ thay đổi như thế nào khi mức lương cơ sở tăng, tăng lương tối vù჻ thing? mức đóng bhxh của người lao động bị ảnh hưởng ra sao? bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về vấn đề này.

1. lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

lương tham gia bảo hiểm xã hội là mức lương dùng để tính mức đóng bảo hiểm xã hội. trong đó mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng. mức tối đa đóng bhxh, bhyt là không quá 20 lần mức lương cơ sở. mức đóng tối đa đối với bảo hiểm thất nghiệp là bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. cách tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội

cơ sở pháp luật:

– luật bảo hiểm xã hội 2014;

– nghị định 115/2015/nĐ-cp hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– NGHị ịNH Số 90/2019/Nđ-CP quy ịnh mức lương tối thiểu vùng ối với người lao ộng làm việc tteo ​​hợp ồng lao ộng cor hi hiệu lực từc từc ngày 01/01

+ tiền lương tháng đóng bảo hiểm

theo quy định tại quyết định 959/qĐ-bhxh ngày 09 tháng 09 năm 2015, tiền lương đóng bảo hiểm được tính như sau:

ối với khối doanh nghiệp người lao ộng thực hiện chế ộ ộ tiền lương do ơn vị quyết ịnh thì tiền lương track đong bhxh, bhtnn, byt tiền lộng.

xem thêm: tư vấn luật bảo hiểm xã hội, tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội việt nam

từ 01/01/2020, tiền lương tháng đóng bảo hiểm là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo định của lup. lap

+ tỉ lệ các khoản trích theo lương

theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2014, tỉ lệ các khoản trích theo lương năm 2016 bao gồm:

– bảo hiểm xã hội (bhxh)

– bảo hiểm and tế (bhyt)

– bảo hiểm thất nghiệp (bhtn)

– kinh phí công đoàn (kpcĐ)

cụ thể, Theo quy ịnh tại điều 5, điều 14, điều 18 quyết ịnh 959/qđ-bxh ngày 09 that

xem thêm: luật sư tư vấn lĩnh bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến miễn phí

3. năm 2022 mức lương đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

+ mức lương đóng bhxh tối thiểu/1 tháng

-không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng ối với người làm công việc hoặc chức danh giản ơn nhất trong điều kiờng ộng lao

-cao hơn Ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng ối với người lao ộng làm công việc hoặc chức danh phải ối ọc nghề, ối qua học nghề,

-Cao hơn ít nhất 5% ối với người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao ộng nặng nhọc, ộc hại, nguy hello 7% ối với người làm NặNG NHọC, ộC HạI, NGUY HIểM SO VớI MứC LươNG CủA Công VIệC HOặC CHứC DANH COR ộ PHứC TạP TươNG ươNG TRONG đIềU KIệN LAO ộNG BONH THườNG.

từ 01/01/2020 mức lương tối thiểu vùng sẽ ược thực hiện Theo NGHị ịNH 90/2019/Nđ-CP Thay Thế NGHị ịNH 157/2018/Nđ-CP quy ịnh MứC LG TốI ểI ể làm việc theo hợp đồng lao động.

quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Xem thêm:  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ GÌ

-mức 4,420,000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng i.

xem thêm: mức đóng, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2022: bhxh, bhyt, bhtn, kpcĐ

-mức 3,920,000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng ii.

-mức 3,430,000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng iii.

-mức 3,070,000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng iv.

và thêm 7% đối với lao động có qua đào tạo theo quy định tại khoản 2, Điều 6, quyết định 595/qĐ-bhxh như sau:

– vùng 1: 4,420,000+( 4,420,000 *7%) = 4,729,400 đồng/tháng.

– vùng 2: 3,920,000+ (3,920,000*7%) = 4,194,400 đồng/tháng.

– vùng 3: 3,430,000+ (3,430,000*7%) = 3,670,100 đồng/tháng.

– vùng 4: 3,070,000+ (3,070,000*7%) = 3,284,900 đồng/tháng.

xem thêm: tư vấn các quy định của pháp luật việt nam về bảo hiểm xã hội

+ mức lương tháng đóng bhxh tối đa: bằng 20 tháng lương cơ sở

lương cơ sở theo quy định tại khoản 2, Điều 3 nghị định số 38/2019/nĐ-cp từ ngày 1/7/2019 là: 1,490,000ng/tháng.

từ 01/01/2020: mức lương tháng đóng bhxh tối đa = 20 x 1.49 = 29.8 triệu đồng/tháng.

từ 01/7/2020 Lương tối thiểu chung sẽ tăng lên 1,600,000 ồng/that lương tháng đóng bhxh tối đa = 20 x 1.6 = 32 triệu đồng/tháng.

+ các khoản tính đóng và không phải đóng bhxh bắt buộc

a, các khoản tính đóng bhxh bắt buộc.

theo quy ịnh tại điều 89 luật bhxh 2014 và điều 6 quyết ịnh 595/qđ-bxh Thid tiền lương thatg đong bhxh bắt buộc gồm lương, phụp lương và ca c.

tiền lươngong đegon bhxh bắt buộc là mức lương và pHụ cấp lương theo quy ịnh tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 4 của thông tư 47/2015/ttbhby số điều về hđlđ, kỷ lật lao ộng, trach nhiệm vật chất của nGhị ịnh số 05/2015/ngp ngày 12/01 và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao ộ

xem thêm: luật sư tư vấn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí

pHụ cấp lương theo quy ịnh tại điểm a khoản 2 điều 4 của thông tư số 47/2015/tt-blđtbxh là các khoản phụp lương ể bù ắp and ế đ đ đ đ , điều kiện sinh hoạt, mức ộ thu hút lao ộng mà mức lương thỏa thuận trong hđlđ chưa ược tính ến hoặc tính chưa ầy ủ ủ ủ dan phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các Khoản Bổ Sung Khac Là Các Khoản Hai Bên đã Thỏa Thuận, Cụ Thể: Các Khoản Bổ Sung Xác ịnh ược Mức Tiền Cụ Thể Cùng với mức Lương thỏa thug ược mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận hợp ồng lao ộng, trả thường xuyên và không thường xuyên trong mỗng.ư trảỗi kỗg

b, các khoản không tính đóng bhxh bắt buộc.

tiền lương tháng đóng bhxh bắt buộc không bao gồm các khoản chế ộ ộ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo qui ịnh tẁỡi đi tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; Hỗ trợ khi người lao ộng có thân nhân bị chết, người lao ộng co người thân kết hôn, Sinh nhật của người lao ộng, trợp chấp cho người lao ộng gặp hon trong hĐlĐ theo khoản 11 Điều 4 của nghị định số 05/2015/nĐ-cp.

Xem thêm:  7 Bệnh dễ mắc khi thời tiết giao mùa là những bệnh nào?

tƯ vẤn mỘt trƯỜng hỢp cỤ thỂ:

4. căn cứ tính lương đóng bảo hiểm xã hội:

tóm tắt câu hỏi:

công ty em ở tp.hcm. từ tháng 1/2020 thì công ty trừ bhxh, bhyt, bhtn như: lương căn bản: 4,700,000 đồng; trong tháng có số giờ tăng ca là: 44 giờ; phụ cap iso: 200,000 đồng; tỷ lệ trích bhxh, bhyt, bhtn là: 10.5%. số tiền phải trừ của người lao động: (lương cơ bản + lương của giờ tăng ca + phụ cấp) x 10.5%. vậy, công ty tính như trên là đúng hay sai?

luật sư tư vấn:

xem thêm: lĩnh bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu tiền? cách tính mức hưởng?

theo quy ịnh của phap luật, tổng cộng doanh nghiệp phải đegon cho cơ quan bảo hiểm xã hội là 32%, trong đó trích từ tiền lương của người lao ộng là 10.5%.

căn cứ theo quy ịnh về các khoản trích đong bhxh mà chúng tôi đã phân tích ở trên thì công ty của bạn tính tiền lương như vậy à then

5. xác định lương đóng bhxh khi lương tính theo sản phẩm:

tóm tắt câu hỏi:

200 phải nghỉ sản xuất). mức lương thu nhập hàng tháng chênh lệch cao từ (2,900,000 – 8,000,000)đồng/tháng. vậy xin hỏi công ty tôi đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên theo lương cơ bản (lương tối thiểu vùng) có đúng không? nếu đóng theo jue nhập với mức lương hàng tháng chênh lệch như vậy thì đóng như thế nào? xin nhờ quí luật sư tư vấn giúp. chân thành cảm ơn!?

luật sư tư vấn:

thứ nhất , Trong tình huống bạn ưa ra, công Ty thực hiện việc đegon bảo hiểm choc các can bộ, công nhân víên nên có thể hiểu thắc mắc củc củc củc dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

khoản 2 điều 5 luật bảo hiểm xã hội 2014 về nguyên tắc bảo hiểm xã hội quy ịnh rõ: “”c đóng bảo hiểm xã hội but >ả

bạn cũng như các can bộ, công nhân viên khác trong công ty ược hưởng lương theo sốn sản phầm làm ra nên không thuộc nhóm người lao ộng theo chế ộ ộNg. mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với nhóm đối tượng như bạn được quy định tại khoản 2 Điều 89 luật bảo hiểm xã hội 2014 về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt và quy định này được hướng dấn ở điều Điều 17 nghị định 115/2015/nĐ-cp quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộ ca như>

xem thêm: Điều kiện, mức hưởng, hồ sơ thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần

“Điều 17. tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2 Điều 89 của luật bảo hiểm xã hội được quy định như sau :

1. từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 ến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụa ịp thelquhá c

2. từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản cị cị cổh sung

Xem thêm:  Kiểm tra sau thông quan (Post clearance audit) là gì? Vai trò của kiểm tra sau thông quan

3. tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 2 của nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại Điểm đ khoản 1 Điều 2 của nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.”

như vậy, mức lương làm căn cứ ể đegon bảo hiểm với nHó ối tượng crế dộ Lương do người sửng dụng lao ộng ượt ịnh từ 01 that 01 nm 2016 2016 là mứnc. cấp (nếu có) và phải phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động. Cụ thể, mức lương này không ược thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy ịnh tại điều 3 nGhị ịnh 90/2019 nghị ịnh của chynnh phynh quy ịnh vềc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc lươc l

vậy nên, mức lương tối thiếu vùng chỉ là că ể xác ịnh lức lương thấp nhất nhằm căn cứ ể đong bảo hiểm và việc công ty bạn thực hi thiểu là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật, vi phạm trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, nhân viên.

xem thêm: mẫu giấy xác nhận đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2022

thứ hai , vềc đong bảo hiểm xã hội với mức lương có sự chênh lệch giữa cáccháng thì tại khoản 1 và khon 5 đi 86 luật bảm x ểm hề v. thức đóng của người sử dụng lao động, quy định như sau:

“1. NGườI Sử DụNG LAO ộNG HằNG THÁNG đÓG TRên quỹ tiền lương đong bảo hiểm xã hội của người lao ộng tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 điều ư.

a. 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b, 1% vao quỹ tai nạn Lao động, bệnh nghề nghiệp;

c, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

5. người sử dụng lao ộng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt ộng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệm, thhhm ươm ảm ảtm ảm ảtm ảtm ảtm ảm ảtm ảtm ảm ảtm ảm ảtm ảtm ươm ảtm. thang theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.”

theo quy ịnh trên, công ty bạn hằngong đegon trên quỹ tiền lương đegon bảo hiểm xã hội của nhân viên theo khoản 1 điều 86 quy ịnh trên và cóc có tho thể thểc hi 06 thang một lần. Đối với phương thức thực hiện hàng tháng thì mức đóng dựa trên mức lương tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm của người lao; còn với phương thức đóng 03 hay 06 tháng một lần thì mức lương tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm là mức lương tháng trung bình của người lao động trong chu kì 03 tháng hay 06 tháng: công ty bạn phải tính mức lương đóng bhxh không được thấp hơn lương tối thiểu vùng cho nhân viên.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *