Giải đáp cuộc sống

Cần hiểu như thế nào về bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà?

(đcsvn) – những ngày gần đây, trên một số tờ bao điện tử và mạng xã hội xuất hiện những ý kiến ​​khhau nhau xung quanh một bản dịch bài thơ ố ố ố ố ố “ngữ văn 7” tập một. phóng viên báo điện tử ảng cộng sản việt nam đã phỏng vấn giáo sư nguyễn khắc phi, tổng chủ biên cuốn sách n này vềnê

“bản dịch cũ có nhược điểm”

xin ông cho biết tại sao khi biên soạn cUốn Sách này, cc tac giả đã không chọn bản dịch bài thơ “nam quốc sơn hà” ược một số người cho là there are ư ọ ị ị trong đó có bản dịch của lê thước – nam trân hiện đang có nhiều ý kiến ​​​​tranh cãi?

Đang xem: Nam quốc sơn hà có nghĩa là gì

Bài “Nam quốc sơn hà” Trong Sách Giáo Khoa “Ngữ văn 7” tập một hiện hành in từ năm 2001, nằm trong bộ Sách mới của bậc trung học cơ sở in từ nĂm 2000 , như vậy đến nay đã 15 năm. với nhiều thay ổi về tình hình chynh trị, xã hội trong nước và thế giới, không riêng bài “nam qu. có những bất cập, đó là chuyện đương nhiên.khi dạy bài “nam quốc sơn hà”, chúng tôi gặp phải những vấn đề rất lớn về nhiều phương diện, nhưng đây là bài không thể không đưa vào chương trình sách giáo khoa. dù có những ý kiến ​​khác nhau về tất cả mọi mặt thì đy vẫn ược không Ít người coi là bản tuyên ngôn ộc lập ầu tië Ở đây cần tránh quan niệm sai lầm khi coi bản dịch cũ là tuyên ngôn độc lập, mà phải là bản nguyên văn chữ hán.

có nhiều lý do để người ta thích bản dịch cũ, tuy nhiên theo tôi có lẽ chủ yếu là vì bài này đọc nghe “êm tai”. nhưng tại sao không chọn bản dịch cũ mà người ta khen để đưa vào sách? vì bản dịch này có những nhược điểm.

bản dịch cũ, xét về vần chưa trung thành với nguyên văn chữ hán. trong nguyên văn chữ hán có 3 vần (cư, thư, hư) thì bản dịch này chỉ có 2 (trời, bời), bớt đi 1 vần. tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn.

về dịch thuật, từ xưa đến nay, từ Đông sang tây đều thống nhất là có 2 tiêu chuẩn, đó là tín và nhã. khi bản dịch hội đủ được 2 tiêu chuẩn này thì được coi là đạt. tín là trung thành về nội dung, nhã là tốt về hình thức, trong đó tiêu chuẩn tín là cơ bản. tất nhiên, nếu chỉ trung thành về nội dung mà hình thức không đạt yêu cầu ở một mức nào đó thì cũng không được.

bản dịch cũ mà nhiều người khen hay, xét về tiêu chuẩn tín là có vấn đề. “nam quốc sơn hà nam đế cư” dịch là “sông núi nước nam vua nam ở”, chữ “đế” dịch là “vua” là không ổn. Đời tống, “đế” và “vương” là hoàn toàn khác nhau. Thời đó, “Thiên tử – with trời” chỉ có một thôi, chỉc hoàng ế trung hoa mới ược coi là “with trời” và ược gọi là “ế” Thôi, còn “vương”, tức lãnh tụt một vùg ở ” thôi, còn” vương “, tức lãnh tụ một vùg ở” thôi, còn “vương”, tức lá quốc, thời đó không ít. tác giả bài “nam quốc sơn hà” “ghê gớm” lắm khi thả một chữ “đế” ở đây, nghĩa là coi vua nước nam ngang hàng với hoàng đế trung hoa! CHỉ COR BảN DịCH CủA NGô LINH NGọC ượC ưA Vào Sách Giáo Khoa Là Giữ ượC CHữ “ế”, Còn Tất Cả Các Bản DịCH KHAC ềU CO NHượC điểm Là d The Thành “” Vươtn. thiên thư”, theo bản dịch cũ là “rành rành định phận ở sách trời”, trong đó “định phận” không được dịch. từ điển tiếng việt của hoàng phê hay Đại từ điển tiếng việt của nguyễn như Ý, đều không cóĭ từ “định phến “h”. tiếng việt không có từ “định phận”, tại sao không dịch? như vậy chỗ này sẽ gây ra trrường nghĩa mù mờ, và không chỉ mù màn còn cóc thể ưa tới liên tưởng tiêu cực rằng đy là “số phận”, trong khi đó “phhn” ị ị ị ị ngược lại, “vằng vặc Sách trời chia xứ sở” trong bản dịch của lê thước – nam trân rõ ràng là vấn ềề lãnh thổ, vấn ề ề qền của nước nam!

Xem thêm: Con cu li như thế nào? Cắn có độc không?

câu “cớ sao lũ giặc sang xâm phạm” ở bản dịch cũ không sát nghĩa, bởi không có định ngữ “dữ” của từ “giặc” so với bản m. phải là “giặc dữ” thì mới sát với nguyên văn “nghịch lỗ”!

câu “chúng bay sẽ bị đánh tơi bời” trong bản dịch cũ nghe “oai” lắm! nhưng trong câu thứ tư này của nguyên văn chữ hán còn có một từ rất quan trọng, đó là chữ “hành”. chữ “hành” này quan trọng đến mức đã từng khiến hai nhà nghiên cứu đầu ngành về hán nôm học của nước ta tranh luận hàng buổi! tiếng hán rất phức tạp, trong đó riêng chữ “hành” có tới trên 50 nghĩa. Trong bản dịch cũ, “sẽ bị đánh tơi bời” là ở thì tương lai, còn trong bản dịch của lê thước – nam trân “nhất ịnh phải vỡ”, từ “hành” nghĩa là “nhất ịt ịt ịt ị ra trong tương lai, không thể khác!

trên bình diện so Sánh như thế, tôi nói rằng về tiêu chí tín, bản dịh của lê thước – nam trân mà chung tôi sử dụng Tong Sách Giáo Khoa “ngữ vă 7” tập một cu. Ối với “nam quốc sơn hà” là một bài thơ chynh trị, một tuyên ngôn chynh trị, thì tínn lại càng quan trọng! người việt /b>

theo ông, vì sao dư luận lại có nhiều ý kiến ​​​​không thiện cảm, thậm chí còn chỉ trích gay gắt bản dịch của lê thước – nam

như tôi vừa nói, có nhiều lý do để người ta thích bản dịch cũ, tuy nhiên theo tôi có lẽ chủ yếu là vì bài này đọc nghe! then với bản dịch của lê thước – nam trân, vì sao bản dịch cũ nghe “êm tai” hơn? vì đó là bài thơ vần bằng. NHữNG NHà Hán Nôm HọC Thâm Thúy NHư Các Cụ Lê thước và nam trân có cr tể dị thơ vần bằng dễ hơn nhiều, các em học sinh ngày nay làm thơn bằng cũng cũn hơn nhi ới ới ới ới ớ ngâm thơ thì lại càng như vậy! vậy vì sao bản dịch của lê thước – nam trân lại chuyển bài “nam quốc sơn hà” sang vần trắc? Đừng nghĩ rằng các cụ không cân nhắc!

cần hiểu như thế này: Đối với người việt nam, thơ lục bát quan trọng như hồn via của dân tộc ta không hề có vần trắc. ba ngàn hai trăm năm mươi tư câu trong “truyện kiều” không hề có vần trắc. thể thơ phổ biến thứ hai là thất ngôn bát cú, cứ một khổ bốn câu có bảy chữ gieo vần thì chỉ có hai vần trắc, còn lại ằnă tóm lại là dân tộc ta mấy nghìn năm nghe thơ vần bằng quen tai rồi, bây giờ nghe thơ vần trắc ắt thấy “khó vào”!

nhưng tại sao có khi phải gieo vần trắc? Đó là do đặc điểm của âm giai vần trắc nó rắn rỏi, nó sắt đanh… cho nên mới có câu “tài cao, phận thấp, chí khí uấnat” c.Ố There are bài khai quyển “ngục trung nhật ký” yếu đại”. không phải ngẫu nhiên mà bác hồ gieo vần như thế!

Tham khảo thêm: Lá số tử vi âm dương thuận lý là gì – Âm dương nghịch lý có đặc điểm gì?

hai lê thước và nam trân nay đã vềi tổ tiên, nhưng tôi nghĩ thế hệ sau cần hiểu vìa sao hai nhà này lại chuyển bài “nam quốc sơn hà” sang vhn trắc, hầc. ở cả 3 chỗ trong bài (ở, sở, vỡ).

có nên dùng lại bản dịch cũ khi tái bản sách?

trước ý kiến ​​từ pHía dư luận, thoo ông, cần thiết phải điều chỉnh, bổ steng các bản dịch bài thơ “nam quốc sơn hà” trong Sách Giáo Khoa “ngữ 7″ trong” tới đây?

so sánh hai bản dịch nêu trên, tôi đưa ra luận điểm sau:

văn bản chữ hán của bài “nam quốc sơn hà”, một nhà nghiên cứu cho rằng có 25 dị bản, còn Theo phar giáo sư, tiến sĩ nguyễn đng na thì có tới 35 dị bản. chúng tôi chọn 1 văn bản được mọi người công nhận và chỉ riêng văn bản này đã có tới gần chục bản dịch. Chọn bản dịch nào ể ưa Vào Sách Giáo Khoa “ngữ văn 7”, Chungo tôi phải cân nhắc, vì chưa có bản dịch nào hoàn thiện, kể cả bản của nhà bác học h hoc hoc hong xuân. Chọn 1 bản không ược mà pHải chọn 2 bản, thêm 1 bản nữa là ảnh chụp nguyên văn và bản dịch bài “nam quốc sơn hà” Trên bức sơn mài ở VII vii bệo tàng lịch sử. như vậy để lấy cái ưu điểm của bản này bù đắp cho bản kia. mặt khác, đó cũng là một hướng giảng dạy mới, không “trói chặt” học sinh vào một văn bản nào, đối với văn thơ dịch. tôi cho rằng giáo viênc có vào sách mới ược không, thì cái này tôi khhng có quyền, mà quyền này thóc. tuy nhiên, theo tôi thì dứt khoát không được, vì bản dịch đó có những khuyết điểm về phương diện tín. nếu dùng thì nhất định phải sửa 3 điểm về phương diện này, như tôi đã nêu ở trên.xin cảm ơn ông!

3 bản dịch bài “nam quốc sơn hà” trong sách “ngữ văn 7” tập một

Tham khảo thêm: Hợp pháp hóa Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam – Zila Education

Tham khảo thêm: Hợp pháp hóa Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam – Zila Education

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *