World

Cách dùng ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’

Neither of là gì

Both mang nghĩa khẳng định thay thế cho 2 người hoặc 2 vật. (cả hai) – Either mang nghĩa khẳng định chỉ một trong 2 người/ vật. (một trong hai, cái nào cũng được) – Neither mang nghĩa phủ định không cái này mà cũng không cái kia. (cả hai đều không)

1. Chúng ta sử dụng ‘both/ neither/ either’ cho 2 vật.

– Bạn có thể dùng những từ này với danh từ, sau both là danh từ số nhiều, sau either/ neither là danh từ ở số ít (both books, neither book, …) Ví dụ: bạn chuẩn bị đi ăn. Có 2 cửa hàng có thể chọn. Bạn nói: Both restaurants are good. (không nói ‘the both restaurants’) (Cả hai nhà hàng đều ngon.) Neither restaurant is expensive. (Không nhà hàng nào đắt cả.) We can go to either restaurant. I don’t mind. (Chúng mình có thể tới nhà hàng nào cũng được. Tớ không để ý đâu.)

– Bạn cũng có thể sử dụng ‘both/ neither/ either’ mà không cần danh từ:

Which do you prefer, milk or juice? – I like both. (Bạn thích cái nào hơn, sữa hay nước ép? – Tớ thích cả 2.) Can you speak Chinese or Russian? – Neither. I can speak French. (Bạn biết nói tiếng Trung hay tiếng Nga? – Cả 2 đều không. Tớ biết nói tiếng Pháp.) Would you like water or milk? – Either. I don’t mind. (Bạn muốn uống nước hay sữa? – Cái nào cũng được. Tớ không để ý đâu.)

2. both of …/ neither of …/ either of …

– Chúng ta sử dụng ‘both of/ neither of/ either of + the/ these/ my/ Tom’s …’. Do đó ta nói ‘both of the restaurants’, ‘ both of those restaurants,…’, chứ không nói both of restaurants: Both of these restaurants are good. (Cả hai nhà hàng đều ngon.) Neither of the restaurants we went to was expensive. (Không có cái nào trong số hai nhà hàng mà chúng tớ đã tới là đắt cả.) I haven’t been to either of those restaurants. (Tớ chưa tới nơi nào trong số hai nhà hàng đó.)

– Bạn không cần phải dùng of sau both. Vì vậy có thể nói: Both these people are tall./ Both of these people are tall. (Cả 2 người này đều cao.)

– Ta cũng có thể dùng ‘both of /neither of /either of + us /you /them’: Ví dụ: Can either of you help me? (Một trong 2 bạn có thể giúp mình không?) I asked two people how to get to the park, but neither of them knew. (Mình đã hỏi hai người đường đến công viên, nhưng cả hai đều không biết.)

– Tuy nhiên chú ý: both cần phải có of nếu theo sau là các đại từ như us/ you/ them: Both of us are hungry. (không nói Both us are …) (Cả hai chúng tớ đều đói.)

– Sau neither of… động từ có thể chia ở số ít hay số nhiều đều được: Neither of them is thirsty./ Neither of them are thirsty. (Không ai trong 2 người họ khát nước cả.)

3. Bạn có thể nói:

– both … and … Both Mark and Jane are 9 years old. (Cả Lisa và Jane đều 9 tuổi.) They are both beautiful and talented. (Họ vừa xinh đẹp vừa tài năng.)

– neither … nor … Neither Jim or Jack stayed at home. (Cả Jim và Jack đều không ở nhà.) She neither ate or drank anything at the party. (Cô ấy không ăn cũng không uống bất cứ thứ gì ở bữa tiệc.)

– either … or … She’s either Australian or Spanish. I’m not sure. (Cô ấy là người Úc hay người Tây Ba Nha. Tớ không chắc lắm.) Either you apologise, or I’ll never speak to you again. (Hoặc là bạn xin lỗi, hoặc là tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn nữa.)

4. So sánh either/ neither/ both và any/ none/ all

Either/ neither/ both: dùng với 2 người, 2 vật: There are two good hotels here. You can stay at either of them. (Có 2 khách sạn tốt ở đây. Bạn có thể ở cái nào cũng được.) We tried two hotels. Neither of them had any rooms. /Both of them were full. (Chúng mình đã tới hai khách sạn. Không cái nào trong hai cái còn phòng cả./ Cả hai đều đã kín phòng rồi.)

any/none/all: dùng với nhiều hơn 2 người, 2 vật: There are many good hotels here. You can stay at any of them. (Có nhiều khách sạn tốt trong thị trấn. Bạn có thể ở bất cứ cái nào trong số chúng.) We tried a lot of hotels. None of them had a room./All of them were full. (Chúng tôi đã đến nhiều khách sạn. Không cái nào trong số chúng còn phòng cả. Tất cả đã kín phòng rồi.)

Bài tập luyện tập

Bài tập 1

Bạn hãy click vào nút ‘Start’ để bắt đầu làm bài!

Bài tập 2

Bạn hãy click vào nút ‘Start’ để bắt đầu làm bài!

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]