Giải đáp cuộc sống

Nghỉ phép không lương là gì? Phân biệt nghỉ phép không lương với sa thải?

Nghỉ không hưởng lương là gì

NGHỉ PHÉP KHông LươNG Là quyền của người lao ộng với mục đích trong trường hợp cần thiết người lao ộng có cr tể xin nghỉ thời gian dài mài không bị shải. việc nghỉ phé không lương tuy là quyền ể ể bảo vệ người lao ộng nhưng vẫn phải ảm ​​​​bảo có sự ồng ý của ngườdiụ sửng lango.

cơ sở pháp lý: bộ luật lao động 2019

luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. nghỉ phép không lương là gì?

căn cứ theo quy định tại điều 115. nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương bộ luật lao động 2019 quy địnhჰ ƒ cụn> th

”1.người lao ộng ược nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao ộng trường sau hợp:

a) kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) with đẻ, with nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; with đẻ, with nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2.NGườI LAO ộNG ượC NGHỉ KHôNG HưởNG LươNG 01 NGàY Và pHảI THông báo với người sử Dụng lao ộng khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngo ngo ngo, anht. cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3.ngoài quy ịnh tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao ộng có thểa thuận với người sử dụng lao ộng ể nghưng hỉ khhông>

xem thêm: cách tính và chi trả tiền lương nghỉ phép năm mới nhất năm 2022

trong cuộc sống có đôi khi người lao động không thể tránh khỏi có công việc riêng cần giải quyết công việc của mình mà bắt buộc xin nghỉ dài hạn không lương vậy thì chế độ khi nghỉ không lương của họ được thực hiện như no? căn cứ dựa trê quy định này thì đáp ứng nhu cầu được đưa ra cũng như để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động làm việc trong quá trình làm việc ngoài những ngày nghỉ nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ việc có hưởng lương theo quy định pháp luật thì người lao động còn có thể nghỉ việc không hưởng lương. theo quy định này thì nghỉ không lương phải có sự đồng ý của người sử dụng lao động.

như vậy phap luật đãc qy ịnh cụ thể về ngày nghỉ lễ, nGhỉ tết ngay từ ầu đã ược coi là ngày nghỉ làm và ược hưởng nguyên lương của người ường. theo đó thì những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết này tuân theo quy định của pháp luật. trường hợp lao ộng là người nước ngoài đang lao ộng ở việt nam thì ngoài những ngày lễ trên người lao ộng này còn ược tà nghày váy . NHư VậY CHO DUE NGườI LAO ộNG XIN NGHỉ KHôNG HưởNG LươNG THì TRONG NHữNG NGày Lễ, TếT Kể TRên NGườI LAO ộNG VẫN ượC HưởNG NGUYêN LươNG, VJ p>

Xem thêm:  Nước Hoa Vùng Kín Dionel Secret Love Black Edition

2. phân biệt nghỉ phép không lương với sa thải:

2.1. nghỉ phép không lương:

chu thể xin nghỉ phép không lương:

người lao động có quyền xin nghỉ phép không lương, pháp luật không giới hạn về số ngày nghỉ không hưởng lương tối đa của người lao động tuy nhiên nếu trong trường hợp nghỉ không lương dài ngày thì người lao động cũng phải chú ý đến quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội của mình

bản chất của nghỉ phép không lương:

Đây là quyền của người lao động không phải do người sử dụng lao dộng quyết định

nguyên nhân nghỉ phép không lương:

do người lao động có công việc riêng hay các công việc đột xuất cần giải quyết công việc của mình mà bắt buộc xin nghỉ dài khng ưp>

xem thêm: mẫu đơn xin nghỉ phép, đơn xin nghỉ phép năm, đơn xin nghỉ học mới nhất năm 2022

thủ tục xin nghỉ phép không lương:

căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 115 bộ luật lao động 2019 quy định cụ thể như sau:

“Điều 115. nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

3. ngoài quy ịnh tại khoản 1 và khoản 2 điều người lao ộng có thả thoả thuận với người sử dụng lao ộng ể nghỉ không hưởng

theo quy ịnh ưa ra như trên ối với việc nghỉ không hưởng lương, theo quy ị ị ị ị ị ịi ộng ộng lựng lựng lựng lựng lựnghng lựnghng lựnghng lựnghng lựnghng lựnghng lựnghng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng lựng ảng ảng ảng ảng ảng l. thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. như vậy nên ể ược nGhỉ không lương ể dưỡng thai thì người lao ộng cần pHải thỏa thuận với người sử dụng lao ộng và ược

hậu quả pháp lý của nghỉ phép không lương:

Xem thêm:  Đèn led tiếng trung là gì

người lao động nghỉ việc trog thời gian dài do người sử dụng lao động cho phép và không được hưởng lương trong thời gian nghỉ đó đó

2.2. sa thi:

chủ thể sa thải:

xem thêm: chế độ nghỉ phép năm của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 2022

Đối với hình thức sa thải thì chỉ người sử dụng lao động mới có thể áp dụng hình thức sa thải người lao động

bản chất của sa thải:

bản chất của nó là một trong những hình thức kỷ luật.

nguyên nhân sa thải:

do xuất hiện hành vi vi pHạm nội quy lao ộng, do tái phạm nhiều lần, do có hành vi vi phạm phap luật hoặc nGhỉ việc không lý do qua 5 ngày cộng dồn trong một nĂm.

thủ tục sa thải người lao động:

– người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

– phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

xem thêm: with kết hôn được nghỉ bao nhiêu ngày? có được nghỉ có hưởng lương không?

– người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

– việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

hậu quả pháp lý:

người lao động sau khi bị sa thải không được nhận trợ cấp thôi việc

kết luận: như trên chúng tôi đã đưa ra những tiêu chí riêng để có thể thấy rõ được sự khác nhau của nghỉng sa phéthp khôi theo đó nghỉ phép không lương thì là quyền lợi của người lao động trong các trường hợp cụ thể. trong khi đó sa thải lại là biện pháp có lợi cho người sử dụng lao ộng, ngoài việc không phải trả trợ cấp thôi việc cho người ộng có </p.

3. nghỉ việc không hưởng lương có được tự đóng bảo hiểm xã hội không?

nhiều nguyên nhân mà rất nhiều người lao ộng phải nghỉ vệc không hưởng lương và việc nGhỉ việc không lương đó phải ược sự ồng ý của người sửng. Thời Gian NGHỉ VệC KHông Hưởng lương Có thể Kéo Dài Từ 14 Ngày Trong MộT THANG HOặC NGHỉ Lên ến Vài Than, điều này ảnh hưởng ến việc tanh ể hểc ể nghỉ việc không hưởng lương không được tự đóng bảo hiểm xã hội:

Xem thêm:  KHÁI NIỆM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trong trường hợp người lao ộng xin nGhỉ từ 14 ngày trở lên trong théng sẽ không ược đong bảo hiểm xã hộioch đó, ồng thìi thìh ìi ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ội ộ ra. NHIềU NGườI LAO ộNG MUốN Tự đÓG BảO HIểM Xã Hội ể Khắc phục vấn ề ềi Gian Tham Gia bảo hiểm xã hội bịt quãng và ủ đuều kiện khi làm hồt hốt.

bên cạnh đó tự đóng bảo hiểm xã hội thộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (ối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguy ện là cônv vi ệ ố ố ố ố bắt buộc theo quy ịnh của pháp luật), mà người lao ộng lúc này lại đang thuộc ối tượng tham gia bảo hiểm xã hột buộc. vì lý do này, người lao động đang trong thời gian nghỉ việc sẽ không được tự đóng bảo hiểm xã hội.

xem thêm: mẫu đơn xin nghỉ phép và hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép chuẩn

các trường hợp đặc biệt nghỉ việc không hưởng lương được đóng bảo hiểm xã hội:

cứ Theo Khoản 2, điều 39, Luật Bảo Hiểm Xã Hội NăM 2014 Và Khoản 4, điều 42, quyết ịnh số 595/qđ-bxh có 2 trường hợp người lao ộng sẽ ượ đ

+ trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

+ trường hợp người lao động nghỉ việc trên 14 ngày nhưng không cùng trong 1 tháng.

theo quy ịnh của pháp luật như trên thì nguyên tắc đóng và mức đong bảo hiểm xã hội của người lao ộng và người sử ccộng cộng lao. như vậy, nếu người lao động xin nghỉ việc không hưởng lương thì không có căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội.

lưu ý là trong trường hợp người lao ộng đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời bẙi hđo. khi xét hưởng các chế ộ ộ bảo hiểm xã hội người lao ộng sẽ ược cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ vi cệc quâ khng sin. như vậy nên người lao ộng cần lưu ý các trường hợp xin nghỉ vệc không hưởng lương ể ể không làm ảnh hưởng ến lợi ích của mình khi hưởng cac cac chá chac.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *