Giải đáp cuộc sống

Một số nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở Trường Tiểu học

Ngoài giờ lên lớp là gì

tÀi liỆu tham khẢo phỤc vỤ cÔng tÁc chuyÊn mÔn

Đang xem: Ngoài giờ lên lớp là gì

mỘt sỐ nỘi dung cƠ bẢn trong thỰc hiỆn

hoẠt ĐỘng giÁo dỤc ngoÀi giỜ lÊn lỚp Ở trƯỜng tiỂu hỌc

(nguồn: giáo trình hĐngll và kết quả nckh của một số đơn vị điển hình)

phần i. một số vấn đề chung

1. mục tieu giáo dục tiểu học

“Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh thnh thnh những cơ sở ban ầu cho sự phcit triển đung ắn và lâu dài về ạo ức, tri tuệ, thể, tht, tht, và ọ ọ ọ ọ ọ ọ tục học trung học cơ sở” (khoản 1, điều 27, luật giáo dục – 2005)

2. nội dung giáo dục tiểu học

có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật” (Điều 28, luật giáo dục – 2005)

3. chương trình giáo dục tiểu học (quyết định 16/2006/qĐ-bgd&Đt).

a) chương trình các môn học.

b) chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng của chương trình tiểu học.

c) chương trình các hoạt động:

– hoạt động tập thể.

– hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: bình quân 4 tiết/ tháng

4. mục tiêu cụ thể gdth cần hướng tới là nhằm giúp học sinh

– thông minh, hoạt bat, ham hoạt động;

– ngoan ngoãn, giàu lòng nhân ái, biết chia sẻ;

– có kỹ năng sống, biết sống an toàn;

– thích đi học, thích học, biết cách học và học tốt các môn học;

– yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật.

5. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sin.

hoạt ộng giáo dục ngoài giờ lên lớp (hđgdngll) là một bộ phận quan trọng không thiếu ược trong toàn bộ quán tán hểc.

biết, hiểu, thiết kế và tổ chức hiệu quả hĐgdngll trong trường tiểu học là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo viên.

6. mục tieu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (hĐgdngll)

– củng cố, khắc sâu những kiến ​​​​thức đã được học qua các môn học ở trên lớp.

– phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ đó làm phong phú thêm vốn tri thứcá>c

– hình thành và phat triển ở học sinh các kỹ nĂng ban ầu, cơ bản cần thiết pHù hợp với sự phat triển chung của trẻ ột ột ột ột ột ột ột ột ng. thức,…)

– góp phần hình thành và phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh trong việc tham gia vào các hoạt động chính trị- xã hội. trên cơ sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đúng đắn với các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thái độ có trách ối chung vi.

7. nội dung của hoạt động hdngll

– phản ánh cuộc sống học tập, sinh hoạt và rèn luyện của hs tiểu học ở nhà trường, gia đình và trong cộng đồng.

– những thông tin cập nhật trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với nhận thức của học sinh tiểu học.

– tạo cơ hội để học sinh tiểu học phát triển các khả năng của mình trong hĐgdngll

phần ii. thực trạng hĐgdngll hiện nay của các trường tiểu học

me. những kết quả đạt được

1. về nhận thức: Đa số cán bộ quản lí và giáo viên đã hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của hĐgdngll ở trường tiểu học.

2. thực hiện hĐgdngll: 100% các trường đảm bảo đúng thời lượng theo quy định, một số trường đã triển khai khá đầy đủ nội dung, một số trường có hình thức tổ chức hĐgdngll khá phong phú, phù hợp với điều kiện của trường. thông qua hđgdngll bước ầu góp phần nâng cao chất lượng các môn học, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, tích cực tự gi ộ ột.

3. công tác quản lí, chỉ đạo

– tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên về hĐgdngll.

– triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên tới cán bộ, giáo viên.

– xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, định hướng cho việc thực hiện hĐgdngll.

Tham khảo thêm: Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

– thường xuyên kiểm tra, thông qua kiểm tra đã hướng dẫn cho các trường thực hiện đúng các quy định về hĐgdngll.

ii. tồn tại, hạn chế

1. xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động

– một số trường chưa xây dựng ược kế hoạch hoặc xây dựng nhưng chất lượng còn thấp, kế hoạch đang còn chung chung, nội th.

– các loại hình hoạt ộng chưa đa dạng, phong phú mà mới chỉ tập trung vào một số như hoạt ộng vă hóa, văn nghệ, hoạt ộng cộng cội hÍn t. <

– quy trình tổ chức các hoạt động gdngll chưa đầy đủ.

– kết quả hoạt động đạt được trên học sinh còn hạn chế.

2. công tác quản lí, chỉ đạo

– cách hiểu về tổ chức, nội dung và phương pháp hĐgdngll có nơi, có lúc còn chưa thống nhất; thậm chí có trường gây áp lực không cần thiết cho giáo viên và học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

– một số hiệu trưởng trường học chưa quan tâm đúng mức ến việc tổ chức hđgdngll, thậm chí có người chưa hiểu biết ầyẻy hầy; chưa chăm lo các điều kiện cần thiết cho hĐgdngll.

phần iii. ĐỊnh hƯỚng chỈ ĐẠo mỘt sỐ vẤn ĐỀ vỀ hĐgdngll.

i.1. những nội dung của hĐgdngll trong trường tiểu học được thể hiện ở các loại hình hoạt động sau:

– hoạt động văn hóa – nghệ thuật (vh-nt);

– hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao;

– hoạt động thực hành khoa học- kĩ thuật;

– hoạt động lao động công ích;

– hoạt động của Đội tntp hồ chí minh;

– các hoạt động mang tính xã hội.

2. một số gợi ý nội dung trong từng loại hình hoạt động

– hoạt động vh – nt: giới thiệu hoặc tìm hiểu các net đẹp văn hóa, tổ chức ngày hội văn hóa,…; tổ chức cachaổi: tập hat, diễn kịch về các loại hình sân khấu cổ truyền như hat dân ca, chèo, tuồng, mú , kể chuyện; trình diễn thời trang; triển lãm tranh tự vẽ. thăm quan các di tích lịch sử – văn hóa,…

– hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: hướng dẫn học sinh tổ chức các trò chơi dân gian; Đồng diễn thể dục nhịp điệu, vòng gậy,…; các trận thi đấu thể thao: cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá,…

– hoạt ộng thực hành khoa học- kĩ thuật; Thi hỏi đáp về các hiện tượng của tự nhiên và xã hội, sưu tầm các loại cây thuốc qualk, tìm hiểu các danh nh, các loại cây thuốc, tìm hiểu các danh nh, các loại các loại cúmt thuốc quý, tìm hiểu các danh nh, các loup mê phát minh, sáng chế, nghe nói chuyện về các thành tựu khoa học – kĩ thuật, tham gia các câu lạc bộ,

– hoạt động lao động công ích; tổ chức lao động về sinh làm sạch, đẹp các công trình văn hóa – lịch sử, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ;…

– hoạt động của Đội tntp hồ chí minh;

– các hoạt động mang tính xã hội: tổ chức ủng hộ đồng bào, học sinh vùng bão lụt,…; tổ chức giao lưu với học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi; tổ chức các hoạt động từ thiện: vòng tay bè bạn, giúp nhau cùng tiến,…

ii. một số with đường thực hiện hĐgdngll

– hoạt động giáo dục theo các chủ điểm.

– hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp.

– hoạt động trong buổi sinh hoạt dưới cờ.

– hoạt động giáo dục theo các nội dung mang tính chính trị – xã hội.

– hoạt động theo ngày cao điểm trong tháng.

– qua hoạt động của Đội tntp và nhi đồng hồ chí minh.

– hoạt động thăm viếng, giúp đỡ, ủng hộ.

– hoạt động bảo vệ môi trường.

– hoạt động trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

iii. một số chủ điểm thường được tổ chức ở các trường hiện no

– truyền thống nhà trường.

– kính yêu thầy, cô giáo.

– yêu đất nước việt nam

– giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

– yêu quý mẹ và cô giáo.

– hòa bình và hữu nghị.

– bác hồ kính yêu.

Tham khảo: Tên tài khoản ngân hàng là gì? Có dấu không? Cách kiểm tra tìm –

– hoạt động hè.

(đy chỉ là gợi ý về một số chủ điểm giáo dục trong năm học. Tùy thuộc vào ặc điểm của trường mình, v khi ớm của bản that that cho giáo viên thảo luận, góp ý xây dựng).

iv. cách thức tổ chức

1. what me

– tổ chức toàn trường.

– tổ chức theo khối.

– tổ chức theo lớp.

– tổ chức theo từng nhóm (nhóm Theo cùng sở thích Các câu lạc bội với các nội dung khác nhau như: câu lạc bộ yêu văn học, yêu toán, yêu khoa học, yêu lịch sử, cờ , vẽ tranh, múa, hát, …)

2. thời lượng

– tổ chức thành một ngày (08 tiết) – Ở trường tiểu học ít thực hiện

– tổ chức theo buổi (04 tiết)

– tổ chức ½ buổi (02 tiết)

– tổ chức theo tiết học.

3. Địa điểm tổ chức

– sân trường.

– van phòng trường.

– các phòng chức năng, phòng giáo dục Âm nhạc, giáo dục mỹ thuật.

– phòng học.

– các địa điểm khác như: công trình lịch sử – văn hóa ở địa phương, …

4. người tổ chức

– giáo viên chủ nhiệm;

– tổng phụ trách đội;

– tổ chuyên môn; …

– cộng đồng, cha mẹ học sinh…. có năng khiếu, nhiệt tình.

(về quy mô, thời lượng, ịa điểm và người tổ chức không phải lúc nào cũng theo một một cach nhất ịnh mà pHải thay ổi Theo từng nội dung choc hợp lý).

v. mỘt sỐ gỢi Ý xÂy dỰng kẾ hoẠch hĐgdngll cỦa trƯỜng

1. công tác chuẩn bị

– khảo sát đánh giá kết quả đạt được trong năm học qua.

– dự kiến ​​​​nội dung hoạt động gdngll của trường.

– cho học sinh, phụ huynh đăng ký tham gia các nội dung mà các em có thể tham gia trong các nội dung gdngll theo quy định.

– tìm hiểu về các điều kiện cần có để tổ chức hĐgdngll như: with người, cơ sở vật chất, kinh phí, …

– cho các lớp, khối lớp, tổ chuyên môn, tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch hĐgdngll.

2. xác định mục tieu cần đạt của hĐgdngll của trường trong năm học, nằm trong tổng thể mục tieu chung của trường.

xây dựng các chủ điểm của năm học: că vào chủ ề ề năm học, nhiệm vụ Trọng tâm của nhà trường, xây dựng các chủiểm hợp với ặc đc đc đc ể

3. xây dựng các loại hình hoạt ộng cho từng chủ điểm: chọn lựa các loại hình hoạt ộng phù hợp ểể thực hiện chủ ề mốt cách tậ. Trong từng loại hình hoạt ộng chọn lựa nội cho pHùp với chủ ề, Cho phù hợp với nguyện vọng, nĂng lực của học sinh và điều kiện của nhà trường.

4. chọn lựa các with đường thực hiện hoạt động gdngll

5. xác định quy mô, thời lượng, địa điểm và người chịu trách nhiệm tổ chức để thực hiện nội dung.

6. chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực để tổ chức thực hiện các nội dung hĐgdngll.

saw. gỢi Ý vỀ quy trÌnh tỔ chỨc cÁc hoẠt ĐỘng gdngll

– mục tieu hoạt động. thể hiện ở 3 khía cạnh: về kiến ​​thức, về kĩ năng, về thái độ. sau khi xác định mục tiêu xong xây dựng nội dung hoạt động và hình thưc hoạt động cụ thể.

– các khâu tổ chức hoạt động.

– chuẩn bị.chuẩn bị về phương tiện hoạt động, chuẩn bị về tổ chức (phân chia nhiệm vụ cho giáo viên, học sinh)

– tiến hành hoạt động.theo chương trình đã được xây dựng.

– Đánh giá kết quả gd cần đạt.

Tham khảo thêm: Xe kéo rơ moóc là gì? Phân biệt rơ moóc và sơ mi rơ moóc

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *