Giải đáp cuộc sống

Đồng vị là gì? Tìm hiểu Nguyên tử khối và Nguyên tử khối trung bình