Giải đáp cuộc sống

Kế toán trưởng là gì? Chức năng, nhiệm vụ, công việc của kế toán trưởng – Hóa Đơn Điện Tử MISA | Tiết kiệm 90% Chi Phí | An toàn nhất

Nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì

kế toán trưởng là gì? công việc của kế toán trưởng gồm những gì? nhiệm vụ của kế toán trưởng được quy định ra sao? kế toán trưởng có trách nhiệm như thế nào? tất cả những thông tin liên quan tới kế toán trưởng sẽ được giải đáp trong bài viết này của mass meinvoice.

kế toán trưởng là gì

Đang xem: Nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì

i. kế toán trưởng là gì?

kế toán trưởng (tiếng anh là chief accountant) là một quản lý cấp cao, đứng đầu bộ phận của một doanh nghiệp, tổ chức, đơn .

kế toán trưởng là thuật ngữ được bộ tài chính cấp phép để dùng cho những người phụ trách vị trí này. kế toán trưởng sẽ chỉ đạo, tham mưu cho ban lãnh đạo cấp cao, đồng thời chịu trách nhiệm cho hệ thống tài chính của doanh nghiệp.

với những doanh nghiệp quy mô lớn, kế toán trưởng sẽ làm việc dưới quyền của cfo (giám ốc tài chính) và giám. có thể thấy rằng kế toán trưởng là vị trí đem lại cơ hội nghề nghiệp cực kỳ lớn cho mọi người.

ii. pháp luật việt nam quy định về kế toán trưởng

quy định của pháp luật về kế toán trưởng

lưu ý: trước khi tìm hiểu những quy ịnh về kế toán trưởng, bạn có

xem thêm: ngành kế toán là gì? công việc, mức lương và lộ trình thăng tiến

1. những quy định chung cho các tổ chức, cơ quan

khoản 1 và 2 Điều 20 nghị định 174/2016/nĐ-cp ban hành bởi chính phủ quy định:

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. trường hợp ơn vị chưa bổ nhiệm ược ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm ị ịh tr. thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưp>

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. phụ trách kế toán:

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

This , thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụp tán

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

b) Các Doanh nghiệp Siêu nhỏ Thoo quy ịnh của phap luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ược bố trí trí pHụ trach kế ton mà không bắt buộc phải bố thế that ar trưởng.

nguồn tham khảo: nghị định 174/2016/nĐ-cp của chính phủ

Điều 49 luật kế toán số 88/2015/qh13 ban hành ngày 11/20/2015 quy định:

1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trach kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toan, kế toán trưởng thực hiện theo quy ịnh của chính phủ.

nguồn tham khảo: luật kế toán 2015 số 88/2015/qh13

2. quy định về thời hạn bổ nhiệm và thay đổi kế toán trưởng

khoản 3 và 4 Điều 20 nghị định 174/2016/nĐ-cp ban hành bởi chính phủ quy định:

3. thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các ơn vị kế toán trong lĩnh vực kế ton nhà nước, thời hạn bổ nhiệm pHụ tách kế ton của các ơn vị ịn đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

4. Khi Thay ổi kế toán trưởng, pHụ trach kế toán, người ại diện Theo Phap Luật của ơn vị kế toán hoặc người quản lý, điều hành , phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, ồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong ơn và cho các cơ quan nơi ơn vị mở tài khản ịch ữch bych bic bic bic bic. ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc.

nguồn tham khảo: nghị định 174/2016/nĐ-cp của chính phủ

3. tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành kế toán trưởng

điều kiện để trở thành kế toán trưởng

ể Trở Thành Kế Toán Trưởng, Người ứng Tuyển Không ượC Thuộc Các Trường Hợp Không ượC Làm Kế This Trưởng quy ịnh tại điều 52 luật kế ị ế đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế về các điều này tại mục 4 phía dưới), đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

Điều kiện tại khoản 1 tại điều 51 của luật kế toán số 88/2015/qh13

1. người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

b) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

nguồn tham khảo: luật kế toán số 88/2015/qh13

Điều kiện tại điều 54 của luật kế toán số 88/2015/qh13

1. kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

Tham khảo thêm: Internet Viettel

a) các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của luật này;

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

b) có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

c) có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

<p , nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

nguồn tham khảo: luật kế toán số 88/2015/qh13

4. Đối tượng không được trở thành kế toán trưởng

tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều 52 của luật kế toán số 88/2015/qh13 quy ịnh về các ối tượng không ược trở thành kế ton trưởng như ối>

1. người chưa thành niên; người bị tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình pHạt tùc đã bị kết encouragement vềt trong các tội xâm pHạm trật tựt quản lý kinh tế, tội pHạm về chức vục vục vục vục lín quan ến tài chính, k ế >

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

3. cha ẻ, mẹ ẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, with ẻ, with nuôi, anh, chị, em ruột của người ại diện Theo phap luật, của người ứng ầu, của ốc, tmc, tmc, tmc, tmc, tmc. , Gi -gi -giám cấp phar của người ứng ầu, phaó giám ốc, phaó tổng giám ốc pHụ trach công táco tài chính -kế ton, kếng c fourth cara nhân làm chủ sở hữu và và cár trr định.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

4. người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một ơn vị kế toán, trrong doanh nghiệp tư nhân, công ty trach nhi hữu và các trường hợp khác do chính phủ quy định.

nguồn tham khảo: luật kế toán số 88/2015/qh13

ngoài ra tại Điều 19 của nghị định số 174/2016/nĐ-cp cũng bổ sung thêm về các trường hợp này đầy đủn hơ>

1. các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 luật kế toán.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. cha ẻ, mẹ ẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, with ẻ, with nuôi, anh, chị, em r ruột CấP PHÓ CủA NGườI ứNG ầU, PHÓ GIAMA nghiệp siêu nhỏ theo quy ịnh của pháp luật về hỗ trợ nghiệp nhỏ v.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

3. người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người ược giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một ơn vị kế toá, trường hợp Trongp ttm, dom. hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khc không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp si -nh Ỻ ỏ ỏh cp.

nguồn tham khảo: nghị định 174/2016/nĐ-cp của chính phủ

5. quyền hạn và trách nhiệm

Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

1. kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

b) tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của luật này;

c) lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

2. kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

3. Kế Toán Trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, ơn vị sự nghiệp sửng ngân Sách nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn đu lệ, ngoài cyc nà :

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

<p

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

b) yêu cầu các bộ phận liên quan trong ơn vị kế toán cung cấp ầy ủ, kịp thời tài liệu liên quan ến công việc kế toá và giám ầr càth tà;

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

Tham khảo: Nệm cao su non trên thị trường có tốt không?

d) báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài ch toh; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

nguồn tham khảo: luật kế toán số 88/2015/qh13

iii. vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

kế toán trưởng đóng vai trò ặc biệt quan trọng trong việc quản lý, theo dõi tình hình tài chynnh cho các doanh nghiệp và tổ chủi c. ối cân toy

với Các nghiệp vụ cần chuyên môn kế toán, kế toán trưởng sẽ ề ề xuất chiến lược phat triển pHù hợp nhất với tình hình hoạt ộng của tổc, doanh nghi. Bên cạnh đó, người pHụ trach vị tri này cũng theo dõi và kiểm tra các loại hợp ồng kinh tế ể ảm bảo mặt phache, ồng thời xử lhững trườn hợp lất.

với Các nghiệp vụ về tài chính, kế toán trưởng sẽ tham mưu cho lãnh ạo cấp cao về cach thức quản lý và hướng xử lý sự tài chính do những quy ịnh không; đồng thời quản lý và giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

kế toán trưởng là một trong những vị trí kế toán nội bộ phụ trách vấn đề tài chính của doanh nghiệp. nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những vị trí kế toán nội bộ khác, there is tham khảo bài viết xem thêm.

xem thêm: kế toán nội bộ là gì? công việc cần làm của kế toán nội bộ

iv. nhiệm vụ của kế toán trưởng

nhiệm vụ của kế toán trưởng

1. quản lý chung bộ phận kế toán

do là người có thẩm quyền cao nhất trong bộ pHận kế toán và chịu trach nhiệm khi xảy ra những vấn ềề liên quan tới hạt ộng tài chynh suất của toàn bộ kế toan v.

ngoài ra kế toán trưởng cũng cần ảm nhận những nhiệm vụ như giao dịch với ngân hàng, ap dụng công nghệ, kỹ tuật mới ể ể tĂng hiệ, giảm

2. Đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán

sổ sách kế toán là loại tài liệu nhạy cảm và được thanh tra thường xuyên bởi các cơ quan có thẩm quyền. chính vì vậy, kế toán trưởng cần kịp thời đảm bảo tính chính xác, hợp pháp đối với các số liệu trong loại tài liệu này.

3. giám sát việc quyết toán

vào cuối năm sẽ có những khoản thu – chi, kiểm kê tài sản … và việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới doanh nghiệp. vì vậy, kế toán trưởng cần phải giám sát việc quyết toán này thật kỹ càng ểể luôn đáp ứng ược yêu cầu quyết toá cỺnà cẩ củcủa cẩ cết

Ngoài ra, việc giám sat quy trình quyết toan còn giúp kế toán trưởng kịp thời nắm ược tình hình kinh doanh và fic những giải pháp kịp tời ểi ưi ư ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ p>

4. lập báo cáo tài chính

báo cáo tài chính là bản ghi tóm tắt kết quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý hoặc năm của doanh nghiệp. tùy vào từng doanh nghiệp, tổ chức mà kế toán trưởng hoặc giám sát kế toán viên lập để trình bày nếu ban lãnh đạo có yêu.</ cầu.

xem thêm: kế toán tài chính là gì? công việc, vai trò của kế toán tài chính

5. phân tích và dự báo nguồn tài chính

Đây là công việc quan trọng bậc nhất với những người phụ trách vị trí kế toán trưởng. Kế Toán Trưởng sẽ vào tình hình kinh tế, chynh trrong và ngoài nước, kết hợp với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ể ưa ra dự báo chynnh xác nhất choanh nghiệp.

nhờ vào những số liệu này, chủ doanh nghiệp sẽ biết nên ầu tư thêm vào lĩnh vực khác there are không, cần duy trì, tăng there are cắt giảm ngân Sách, nguồn vốn; đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ dự báo được những rủi ro phát sinh và khắc phục sai phạm về tài chính kịp thời.

v. những kỹ năng mà kế toán trưởng cần có

kỹ năng cần có của kế toán trưởng

1. thích làm việc với những with số: công việc của kế toán trưởng tiếp xúc rất nhiều với những with số. vì vậy, phải yêu thích và nhanh nhạy với những with số thì mới có thể thành công.

2. kỹ năng tư duy logic: vì phải tổng hợp, phân tích các số liệu về tài chính nên kỹ năng tư duy logic là vô cùng cần thiết. nhờ kỹ năng logical tốt, kế toán trưởng có thể thực hiện các nghiệp vụ và đưa ra giải pháp hợp lý để giải quyết các vấn.

3. kỹ năng giao tiếp xã hội : do quản lý nhiều kế toán viên cùng bộ phận, ồng thời làm việc với lãnh ạo cấp và các thanh tra củ colyg ích rất nhiều cho kế toán trưởng.

4. Kỹ nĂng tổ chức và quản lý : là người cóc vụ ứng ầu một bộ pHận, kế toán trưởng cần pHải thành thạo kỹ nĂng tổ chức và quản lý nhằm tổc chức chức doanh nghiệp và đảm bảo công việc của các kế toán viên tuân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Kỹ NăNG sắp xếp thời gian : khối lượng công việc của kế toán trưởng rất lớn do phải xử lý số Lượng lớn giấy tờ, sổ Sách và những sự vụ tài chính của doanh nghihiệp. vậy nên, người phụ trách vị trí này cần phải có kỹ năng sắp xếp thời gian thật tốt để tránh bị tồn đọng công vi

6. Kỹ nĂng cẩn thận, tỉ mỉ cao : sự cẩn thận, tỉ mỉ là yêu cầu kỹ năng hàng ầu của một kế toán trưởng vì chỉn một Sái sót nhỏ trong việc tinh aán thu dẫn đến tổn hại lớn cho doanh nghiệp.

vi. lộ trình để trở thành một kế toán trưởng

về cơ bản, để trở thành một kế toán trưởng thì có 3 giai đoạn chính sau đây:

1. trở thành kế toán viên bộ phận

TRướC KHI TRở Thành Kế Toán Trưởng Thì một người làm kế toán cần trải qua những vị trí kế toan víên trong doanh nghiệp thấp hơn như: kế toán thuế, kế toán thu mua, ko toan kho, kế toán công nợ … để có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý những nghiệp vụ của tất cả những mảng này.

xem thêm: kế toán doanh nghiệp là gì? những lưu ý về kế toán doanh nghiệp

2. trở thành kế toán tổng hợp

khi đã có từ 3 ến 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí nêu trên, chuyên môn đã và kỹ nĂng đã vững thì có cr tửc ở vị trí tí kế tổng hợp. vị trí kế toán tổng hợp yêu cầu người có khả năng tổng hợp các thông tin về hoạt động kế toán của doanh nghiệp một cách bao quát.

ở Vị Trí Này, Bạn là người hỗ trợc tiếp cho kế toán trưởng nên sẽcc rất nhiều cơ hội ểể học hỏi thêm các kỹ nĂng của quản lý cấp cao. hãy click vào bài viết dưới đây để tìm hiểu cụ thể về kế toán tổng hợp.

xem thêm: các công việc của kế toán tổng hợp và những thông tin cần biết

3. trở thành kế toán trưởng

khi đã thật sự tích lũy ược một lượng kiến ​​thức về kế toán, tài chính khổng lồ, ồng thời tự tin vào khả nĂng đạo cấp cao khác thì đây là lúc bạn đã sẵn sàng cho vị trí kế toán trưởng.

vii. mức lương của kế toán trưởng

mức lương của kế toán trưởng

kế toán trưởng là vị trí đòi hỏi kỹ năc cực kỳ cao cùng khối lượng kiến ​​thức rất lớn, ồng thời đegon trò then chốt trong bất cứ doanh nghiệp, tổc n ươon. tùy vào quy mô của doanh nghiệp, tính chất hoạt động, lĩnh vực và đặc biệt là kinh nghiệm trước đó mà mức lương sẽ khá.

Theo như khảo sat của một số trag tin tuyển dụng uy tín tại việt nam, mức lương của kế toán trưởng sẽ Dao ộng khoảng 25 tới 80 triệu ồng, chưa k ấ dauce. nếu làm cho các tập đoàn lớn thì mức lương with có thể cao hơn nữa.

viii. một số câu hỏi thường gặp

1. có nên thi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không?

Chứng chỉii dưỡng kế toán trưởng là loại chứng chỉng nhận người học hoàn thành, vượt qua các bài kiểm tra cấp chứng chỉ của các khóa học bồi d choc vị này. chứng chỉ này sẽ do bộ tài chính cấp và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.

Theo NHư Khoản 1 điều 54 quy ịnh tại luật kế toán số 88/2015/qh13 ban hành ngày 11/20/2015 thì ể ể ở ở thành kế toá trrưởng, bạn bắt buộc phải coc vậy nên sẽ cần phải thi chứng chỉ này.

Điều kiện để học và được cấp chính chỉ này là:

 • trình độ chuyên môn kế toán, kiểm toán, tài chính
 • thời gian làm việc trong ngành là 2 năm với người có bằng đại học và 3 năm với người tốt nghiệp trung cấp kiểm toán, kỿhà

  ngoài ra, chứng chỉ này chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp tới ngày bổ nhiệm kế toán trưởng. nếu sau 5 năm muốn cấp lại thì bắt buộc phải học lại khóa học này. vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ về lộ trình trở thành kế toán trưởng của bản thân trước khi thi chứng chỉ này.

  2. kế toán trưởng có nên sử dụng phần mềm kế toán không?

  chắc chắn kế toán trưởng sẽ cần sửng pHần mềm kế toán, vì pHần mềm này giúp giảm tải thời gian xử lý những sự kế ton cũng như hạn chav thống kê.

  3. kế toán trưởng cần quản lý kế toán viên cấp dưới như thế nào?

  Co nhiều cach ể có thể quản lý cấp dưới, kế toán trưởng cần linh hoạt tùy vào vĂ Hóa doanh nghiệp và tình hình nội bộa của pHòng, của t Trp Trên. tuy nhiên, dù có linh hoạt cỡ nào cũng cần tuân theo nguyên tắc: theo dõi, kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ điều chỉnh để đạt chungđưu.

  4. làm thế nào để cập nhật những kiến ​​​​thức mới nhất?

  nghiệp vụ của kế toán trưởng sẽco những khác biệt so với các cấp kế toán như kế toán kho, kế toán thuế… vậy nên, cần tham gia những mạng lưới hộhic nhn nhn nh ưởh ưở ắ ưở ưở . bắt kịp thời những kiến ​​​​thức mới hiện nay.

  lời kết

  trên đây là toàn bộ những thông tin mà bạn đọc cần biết về kế toán trưởng. hi vọng những thông tin trong bài viết có thể giúp cho bạn nắm rõ những công việc, nhiệm vụ và quy định của pháp luật về vị trí này. nếu thấy hữu ích, đừng quên chia sẻ bài viết tới người khác nhé.

  Tham khảo thêm: Detergent trong máy giặt là gì? 2 Điều Laundry cần biết về Detergent trong máy giặt

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *