Giải đáp cuộc sống

Quan hệ pháp luật là gì? Đặc điểm và các yếu tố cấu thành?

tất cả những quan hệ xã hội diễn ra xung quanh chúng ta đều được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật. Đó chính là quan hệ pháp luật.

tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Đang xem: Nội dung của quan hệ pháp luật là gì

1. quan hệ pháp luật là gì?

trong đời sống xã hội phát sinh rất nhiều mối quan hệ khác nhau trong đó có quan hệ pháp luật. quan hệ pháp luật trong từng lĩnh vực sẽ có quy định điều chỉnh riêng như quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình,…

quan hệ phap luật là các quan hệ xã hội ược điều chỉnh bởi các quy phạm phac luật khác nhau, những quan hệ xã hội này xác lập, phat triển, tồm củts củts củts củts củts củts củts củts củts củts Các Bên Tham Gia Vào quan hệ đó là những chủ thểc có quyền chủ thể và nghĩa vụ phap phap phat sys syna ược phac luật quy ịnh và nhà nước sẽ bảo ảm thực hiện.

ví dụ quan hệ pháp luật thứ nhất

ví dụ: a, b (người đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật) ký hợp đồng mua bán nhà. a là bên đi mua còn b là bên bán

=> chủ thể của quan hệ pháp luật là a, b

khách thể của quan hệ pháp luật là tài sản vật chất: nhà, tiền

nội dung của quan hệ pháp luật:

xem thêm: chủ thể là gì? chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự theo blds năm 2015?

 • quyền chủ thể:
 • a: quyền được sang tên căn nhà

  b: quyền được nhận tiền

  • nghĩa vụ:
  • a: trả tiền

   b: sang tên nhà

   ví dụ quan hệ pháp luật thứ hai

   quan hệ pháp luật có nhiều loại như quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật lao động, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp.

   sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý độc giả một ví dụ cụ thể về quan hệ pháp luật dân sự.

   tháng 01/2020 a giao kết hợp đồng vay tiền b, trong thời hạn 5 tháng với số tiền là 100 triệu đồng và hợp đồng này có công chứ>

   xem thêm: quan hệ pháp luật hành chính là gì? Đặc điểm, phân loại và cấu thành?

   1/ chủ thể quan hệ pháp luật dân sự: a và b

   2/ nội dung quan hệ pháp luật dân sự:

   Xem thêm: Quản Lý Điều Dưỡng là gì? Địa chỉ đào tạo uy tín tại Đắk Lắk?

   + a có quyền nhận được số tiền vay 100 triệu từ b để sử dụng và a có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, trả lãi suất (nếu)

   + b có quyền nhận đủ số tiền cho vay theo đúng thời hạn và có nghĩa vụ giao số tiền vay cho a.

   3/ khách thể quan hệ pháp luật dân sự: 100 triệu tiền vay và lãi (nếu có).

   phân biệt quan hệ pháp luật và quan hệ xã hội

   như đã phân tích ở trên quan hệ pháp luật được điều chỉnh bới các quy phạm pháp luật với những đặc điểh t. và quan hệ pháp luật là sự thể hình thức pháp lý của quan hệ xã hội, do khoa học pháp lý nghiên cứu.

   còn quan hệ xã hội thể hiện các mối quan hệ rộng giữ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức trong đời sống, sinh hoạt. quan hệ này tồn tại một cach khách quan, ược điều chỉnh tổng thể bởi các quy phạm ạo ức, phạm xã hội, phong tục tập quán và ảm bảo thực hi bằng dưc ưc ủc ủ .

   xem thêm: quan hệ pháp luật dân sự là gì? Đặc điểm, thành phần quan hệ pháp luật dân sự?

   quan hệ pháp luật trong tiếng anh là legal relationships

   2. Đặc điểm, các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật:

   Đặc điểm của quan hệ pháp luật

   quan hệ pháp luật phát sinh trên cơ sở các quy phạm pháp luật

   nếu không có quy phạm pháp luật thì không có quan hệ pháp luật. quy phạm pháp luật dự liệu những tình huống phát sinh quan hệ pháp luật; xác định thành phần chủ thể tham gia quan hệ pháp luật; nội dung những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý.

   quan hệ pháp luật mang tính ý chí

   tính ý chí này trước hết là ý chí của nhà nước, vì pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. sau đó ý chí của các bên chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, vì hành vi của cá nhân, tổ chức là hành vi có ý chí.

   các bên tham gia quan hệ pháp luật ràng buộc với nhau bằng các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý

   Đây chính là yếu tố làm cho quan hệ pháp luật được thực hiện. quyền của chủ thể này là nghĩa vụ của chủ thể kia và ngược lại

   xem thêm: Đặc điểm, chủ thể và khách thể của quan hệ pháp luật hành chính

   quan hệ pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện và có thể cả bằng biện pháp cưỡng chế

   trước hết, nhà nước bảo đảm thực hiện quan hệ pháp luật bằng biện pháp giáo dục thuyết phục. bên cạnh đó nhà nước còn bảo đảm thực hiện pháp luật bằng biện pháp kinh tế, tổ chức – hành chính. những biện pháp đó không có hiệu quả khi áp dụng, thì khi cần thiết nhà nước sử dụng biện pháp cưỡng chế.

   quan hệ pháp luật mang tính cụ thể

   các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật

   Xem thêm: Son Black Rouge Ver 5 có các màu nào? Màu son nào đẹp nhất ở Ver 5?

   các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật gồm chủ thể của quan hệ pháp luật, khách thể của quan hệ pháp luật và nội dung của quaph>

   chủ thể quan hệ pháp luật

   chủ thể của quan hệ phÁp luật là cÁ nhân hay tổ chức cÓ năng lực phÁp luật và năng lực hành vi phÁp luật, tham gia vào cÁc quan hệ que >

   xem thêm: cơ sở phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính

   – năng lực pháp luật của cá nhân có những đặc điểm sau:

   • NăNG LựC PHAPP LUậT CủA CAR NHâN GắN LIềN VớI MỗI CAR NHâN, COR Từ LÚC Cá NHân đó SIN RA VÀ CHỉM DứT KHI CA NHâN đÓ CHếT HOặC Bị COI NHư đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ pháp luật không phải là thuộc tính tự nhiên của cá nhân mà là phạm trù xã hội, phụ thộc vào ý chí của nhà nước.
   • NăNG LựC PHAPP LUậT CủA CAR NHâN COR THể BịN HạN CHế TRONG MộT SốT TRườNG HợP NHấT ịNH DO PHAP LUậT QUY ịNH NHư HìNH PHạT Bổ SUNG Là CấM Cư SUT HìNH.

    – năng lực hành vi của cá nhân có những đặc điểm sau:

    • ể CO NăNG LựC HànH VI HOặC CO ủủ NăNG LựC Hành VI Cá NHân Phải ạt ến ộ ộ ộ Tuổi NHấT ịNH TùYNG LĩNH VựC DO PHAPP LUậT QUY ịNH. Ví dụ: Trong lĩnh vực luật dân sự, ca nhân co năc lực hành vi khi ca nhân đó ủ 6 Tuổi, còn nĂng lực hành vi ầy ủ ủ khi ca nhân đó ủủ ủ ủ 18
    • Để có năng lực hành vi, cá nhân phải có phả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình.
    • yếu tố gắn liền với năng lực hành vi là cá nhân phải có khả năng thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lýh về>

     – NăNG LựC PHAPP LUậT Và NĂNG LựC HànH VI CủA Tổ CHứC XUấT HIệN ồNG THờI Cùng một lúc khi tổ chức đó ược thành lập hợp và mất đi khi tổc.

     khách thể của quan hệ pháp luật

     khách thể của quan hệ pháp luật là lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà các chủ thể pháp luật entre muốn đạt được khi tham lucác.

     khách thể của quan hệ pháp luật có thể là:

    • hành vi xử sự của con người như vận chuyển hàng hoá, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người già, trẻ em; bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước; phục vụ hành khách trên tàu hỏa, máy bay; hướng dẫn người du lịch, tham quan…;
    • các lợi ích phi vật chất như quyền tác giả, quyền phat minh sáng chế, danh dự, nhân phẩm, học vị, học hàm…
    • nội dung của quan hệ pháp luật

     xem thêm: năng lực chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính

     nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm:

     quyền chủ thể

     quyền chủ thể là khả năng hành động mà pháp luật bảo đảm cho cá nhân, tổ chức được tiến hành nhằm thỏa mãn.</quyọc

     chủ thể thực hiện quyền của mình thông qua các khả năng sau:

    • Yêu cầu chủ thể khác thực hiệc hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất ịnh: yêu cầu cơ quan nhà nước cóc cóc cóc quyền bảo vện lợi hợp củp củp củp củp củp củp củp củp củp củp củ

     nghĩa vụ pháp lý

     nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc do pháp luật quy ịnh mà một bên phải thực hiện nhằm đÁ

     nghĩa vụ pháp lý bao hàm các yếu tố sau:

     • chủ thể nghĩa vụ phải hành động hoặc kiềm chế không hành động;
     • 3. phân loại quan hệ pháp luật:

      việc phân loại quan hệ pháp luật dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau. tương ứng với mỗi tiêu chí có những quan hệ pháp luật nhất định.

      xem thêm: quan hệ pháp luật dân sự là gì? phân loại quan hệ pháp luật dân sự?

      – Căn cứ vào ối tượng và pHương phap điều chỉnh có quan hệ phap luật ược chia chia theo các ngành luật, đó là quan hệ phap luật hûn; s quan hệ phap luật dân sự; quan hệ pháp luật hành chính; quan hệ pháp luật lao động…

      – căn cứ vào tính xác ịnh của thành phần chủ thể: quan hệ pháp luật ược chia thành quan hệ pháp luật tương ối (các bb b b) ệ tuy h ệ . (chỉ xác định ben chủ thể mang quyền, còn ben chủ thể mang nghĩa vụ là bất cứ chủ thể nào).

      – Căn cứ vào tính chất của nGhĩa vụ: quan hệ phap luật ược chia thành quan hệ phap luật chủ ộng (nghĩa vụ phap phap một số việc làm nhất định).

      – Căn cứ vào cach thức tac ộng ến chủ thể tham gia: quan hệ phap luật ược chia thành quan hệ phap luật điều chỉnh vệ).

      như vậy, quan hệ pháp luật là các quan hệ xã hội ược các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó các bên tham có những quyền

      Xem thêm: Cấu Trúc và Cách Dùng BECAUSE trong Tiếng Anh

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *